آقای دکتر مجید قلهکی

Dr. Majid Gholhaki

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186129)

124
46
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی