مقایسه نتایج طراحی یک ساختمان بتن آرمه بر اساس نگارشهای 99 و 2008 و 2014 آیین نامه بتن آمریکا

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 746

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS03_017

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

یکی از معتبرترین ایین نامه های ساختمانی ، آیین نامه بتن آمریکا است. آخرین ویرایش آیین نامه بتن امریکا ACI یعنی ویرایش سال 2014 منتشر شده است ، شناخت این آیین نامه بسیار مهم و پراهمیت است زیرا میتوان گفت که مرجعی برای دیگر آیین نامه های بتن است. در این مقاله ابتدا با تحلیل و سپس طراحی دقیق نرم افزاری یک ساختمان چهار طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی ، با سه نگارش مختلف سالهای 1999 و 2008 و 2014 از آیین نامه بتن امریکا انجام شده است. پس از طراحی با مقایسه مقاطع طاحی شده تفاوت های ایجاد شده در جزئیات طراحی از نظر نیروهای وارده ، تغییر مکانها ، ابعاد مقاطع و میزان فولاد مورد بررسی و مقایسه دقیق قرار گرفته شده است. با بررسی مشخص شده که اکثر ستون های طراحی شده بر اساس ویرایش 1999 بزرگتر دو ویرایش دیگر است. در حالی که ستون های طراحی شده بر اساس ویرایش های 2008 و 2014 مشابه یکدیگراند و تیرهای طراحی شده بر اسا هر سه ویرایش مشابه یکدیگر هستند.

کلیدواژه ها:

ساختمان بتن آرمه ، تفاوت ، آیین نامه بتن آمریکا ، ACI

نویسندگان

امید رضایی فر

استادیار گروه عمران، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

مجید قلهکی

استادیار گروه عمران، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

سیدعلیرضا علوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه ، دانشگاه سمنان

سینا بلول

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه سمنان