آقای یوسف رمضانی

youser ramezani

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320898)

38
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی