ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, انجمن علوم خاک ایران, انجمن علوم خاك ايران, دانشگاه گرگان
سال برگزاری: 1388    تعداد صفحات: 2077
تعداد مقالات کنفرانس: 826  تعداد مشاهده چکیده: 180277
کد COI این کنفرانس: SSCI11
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 1313 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 82

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آبخیزداری حوضه های آبریز واقع در خاک های لسی با پتاسیل فرسایش پذیری بالا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا عسگری - سعید علیزاده - عبدالرحیم لطفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آزاد شدن پتاسیم از ذرات خاک تحت تاثیر اسید های آلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسترن اسماعیل پور فرد - جواد گیوی - حبیب الله بیگی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر اسید سیتریک بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ادهمی - حمیدرضا اولیایی - رویا مولوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر انواع پساب های صنعتی بر تجزیه پذیری بقایای گندم و ذرت در یک خاک رس سیلتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نادری - فایز رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر بافت خاک بر آبشویی نیترات در برخی از خاک های استان همدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه ضرابی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر باکتری های محرک رشد (PGRP) بر جذب برخی عناصر غذایی توسط قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در بستر های مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فوزیه ملایی - حسین بشارتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر برخی روش های مدیری تزراعی بر میزان عناصر غذایی قابل جذب خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم تهرانی - امیر آینه بند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر برخی کودهای آلی بر فعالیت یک نوع کرم خاکی آنسیک در یک خاک آهکی با بافت لومی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نعمتی - فایز رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر تراکم خاک و سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت و جذب روی در گیاه شبدر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخنده حیدری - عبدالرحمن کوتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر تنش خسکی بر واکنش های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله نادری - حسن پاک نیت - علیرضا بیابانی - احسان بیژن زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با نخود در شرایط همدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد حیدری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر خاک پوششی بر عملکرد و میزان پروتئین قارچ دکمه ای Agaricus bisporus رشد یافته در بسترهای مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بشارتی - فوزیه ملایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر روش های مختلف مصرف مس بر عملکرد، غلظت و مقدار کل مس ماده خشک گندم در یک خاک شور آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی میرزاپور - محمدرضا نایینی - پیمان کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر روی بر عملکرد اجزاء عملکرد و روغن کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ادهمی - هوشنگ فرجی - عبدالرسول گندمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر ساختمان و جریان ترجیحی بر حرکت بروماید در ستون های دست نخورده خاک غیراشباع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام امیری - علی کبر محبوبی - محمدرضا مصدقی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر سطوح روی،ز مان و ماده آلی بر شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده کمالی - عبدالمجید رونقی - نجفعلی کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر سطوح مختلف تنش شوری و خشکی بر شاخص های رشد گندم رقم تجن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشنگ خسروی - حسینعلی علیخانی - باقر یخچالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر جذب عناصر ریزمغذی در گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا ایرانشاهی - قدرت الله فتحی - عطا الله سیادت - سیروس جعفری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر سطوح و منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد گندم و کارآیی زراعی نیتروژن در شرایط شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهای میرزاپور - سعید سعادت - محمدرضا نایینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر سه نوع ماده آلی بر همدماهای جذب سطحی مس در دو خاک آهکی استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ویدا علما - عبدالمجید رونقی - نجفعلی کریمیان - منصوره توجه
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر ظرفیت باربری و حساسیت به تراکم یک خاک لوم رسی سیلتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید عقیلی ناطق - عباس همت - مرتضی صادقی - محمود وفائیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثر شوری و خشکی بر غلظت آهن و روی در ریشه و شاخسار دو گونه گیاه دارویی بابونه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید فخرالدین افضلی - حسین شریعتمداری - محمدعلی حاج عباسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی بر میزان کلورفیل در گشنیز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحمان رحیمی - کامبیز مشایخی - خدایار همتی - سید جواد موسوی زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر فرسایش آبی بر توان تولید زراعی خاک در برخی از خاک های مناطق نیمه خشک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز مهدیزاده - حسین اسدی - محمود شعبانپور - محسن زواره
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثر مایه تلقیح و کود سولفات فرو بر عملکرد و صفات مورد مطالعه در دو رقم لوبیا چیتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رزا فخری - احمد گلچین
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثر متقابل آهن و روی بر عملکرد برخی صفات زراعی و خصوصیات کیفی الیاف پنبه (رقم ورامین) در شرایط شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نائینی - محمدهادی میرزاپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثر متقابل شوری و ازت بر وزن خشک بخش هوایی و غلظت یون های Na+ و K+ در برگ های دو رقم زیتون (روغنی و کرونیکی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم تحمل کنان - احمد گلچین
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثر متقابل عناصر غذایی NPK و هرس تابستانی بر رشد رویشی، زایشی و مقاومت به سرمای درختان هلو رقم آلبرتا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی حسامی - یاسر محسنیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثر متقابل نیتروژن و بور بر عملکرد و غلظت نیتروژن و بور در دانه برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی کوهکن - منوچهر مفتون
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. اثر متقابل کاربرد بور و کلرید سدیم بر برخی پارامترهای شیمیایی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهار ملازم - عبدالمجید رونقی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اثر محلول پاشی عناصر میکرو و کم آبیاری بر عملکرد اجزا عملکرد و درصد پروتئین دو رقم گندم اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بیدرام - علی اصغر شهابی - حمید مدنی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثر مدیریت های مختلف کود ازته بر عملکرد و راندمان مصرف ازت در گندم در شرایط شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد دهقانی - احمدرضا اخوتیان - محمدصادق مهینی فر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اثر مصرف آهن بر روی برخی از عناصر اندام های هوایی و دانه بادام زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عبداللهی آرپناهی - محمود پنج تن دوست - علی سروش زاده - فائز قناتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. اثر مصرف پساب شهری شهرکرد بر رشد و عملکرد فلفل سبز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مرادمند - حیبیب الله بیگی هرچگانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اثر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف اسفناج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا معافپوریان - حبیب مرادی - محمدسعید تدین
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثر نیترات سدیم و کلرید سدیم بر عملکرد بیولوژیکی و درصد آلکالوئید در برگ گیاه پروانش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا غلامحسین پور - خدایار همتی - حمیدرضا درورودیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اثر نیتروژن و گوگرد در عملکرد کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت الزمان منتظری - فریدون نورقلی پور - فرخ غنی شایسته - میترا فرجیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. اثر همزیستی میکوریزایی بر جذب عناصر غذایی توسط نهال های برخی ژنوتیپ های تجاری گیاه بادام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه آقابابائی - فائز رئیسی - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثر هومات پتاسیم بر محتوای کلروفیل برگ گندم در شرایط خشکی آخر فصل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم بادسار - رضا شهریاری - وحید ملاصادقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. اثر ورمی کمپوست های مختلف غنی شده با آهن و روش بر وزن خشک و درصد جوانه زنی ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی جهانی - احمد گلچین
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. اثر پتانسیل های محرک رشد ازتوباکتر روی رشد و عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلنوش عباس منش - سید علیرضا موحدی نایینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. اثر چرای مفرط بر فعالیت میکروبی و برخی خصوصیات خاک منطقه سبز کوه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جماعتی اردکانی - فایز رئیسی - حامد ثریا اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. اثر کادمیم و منابع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در یک خاک آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه رحیمی - عبدالمجید رونقی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. اثر کاربرد سلنیت سدیم بر غلظت عنصر سلنیوم در دو گونه گیاهیا سپرس و برموس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سرمست
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. اثر کاربرد کادمیم و روی بر رشد و غلظت برخی عناصر گیاه اسفناج در یک خاک آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه رحیمی لاکه - عبدالمجید رونقی - رضا قاسمی فسایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. اثر کاربرد کمپوست ضایعات شهری و نیتروژن بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد دانه گندم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید عبدالرضا کاظمینی - محسن عدالت
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. اثر کاربرد کود گاوی، کمپوست زباله شهری و کلرید کادمیوم بر غلظت کادمیوم در شبدر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه شریفی - مجید افیونی - امیرحسین خوشگفتارمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. اثر کم کود دهی و کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد، عملکرد دانه و درصد روغن کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا رضایی - حسینعلی قرایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. اثر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در کشت مخلوط ارزن و لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل توسلی - احمد قنبری - ملک مسعود احمدی - مصطفی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. اثر کودهای ریزمغذی و تنش خشکی بر بنیه بذر آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رحیمی زاده - حمیدرضا ذبیحی - سید مجتبی نوری حسینی - علی احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. اثر گوگرد بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آ]کی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ادهمی - حمیدرضا اولیایی - رویا مولودی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. اثرات تقسیط اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی (SCU) بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن شکری واحد - پریسا شاهین رخسار
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رحمتی - محمدرضا نیشابوری - شاهین اوستان - ولی فیضی اصل
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. اثرات تنش آب بر عملکرد و درصد پروتئین ذرت علوفه ای در سیستم آبیاری قطره ای نواری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده اعتدالی - احمد کریمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. اثرات لجن فاضلات در زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا شریفی حسینی - مصطفی چرم - بهرام علیزاده - حسین معتمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. اثرات متقابل دو نوع کود بیولوژیک و دورهای مختلف آبیاری بر بعضی شاخص های رشد رویشی گیاه ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا انصاری - محمدجواد روستا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. اثرات مستقیم و غیرمستقیم شوری بر برخی شاخص های میکروبی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان بویراحمدی - فایز رئیسی - جهانگرد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. اثرات مصرف همزمان بقایای گیاهی و گوگرد بر فعالیت آنزیم های آریل سولفاتاز و فسفاتاز قلیایی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه جعفری - فایز رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. اثرات مصرف کود کامل به روش کود آبیاری بر عملکرد گندم و اجزاء آن در استان خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محی الدین گوشه - مهدی پناهی - مجید بصیرت - مهدی شهابی فر
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. اثرات مقادیر و روش های مصرف آهن بر عملکرد و کیفیت ارقام تجاری خرما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار زلفی باوریانی - محمود ایزدی - جهانشاه صالح - حمیدرضا بهرامیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. اثرات مقادیر و منابع گوگرد در باغ های سیب استان آذربایجان شرقی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد یا بوردی - علیرضا ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. اثرات میکروتوپوگرافی پیت و ماند بر روی برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی سردآبرود چالوس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یحیی کوچ - سید محسن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. اثرات کاربرد پائیزی نیتروژن بر خصوصیات ریشه ژنوتیپ ها و ارقام مختلف گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد عبداللهی - کاظم هاشمی مجد - ولی فیضی اصل - جعفر جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. اثرات کلات سیرات آهن و سکوسترین آ]ن بر عملکرد ذرت در یک خاک آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی قرائی - جلیل اوجی - علیرضا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. اثرات کوتاه مدت کمپوست و کود گاوی در دو نوع خاک بر عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان کشاورز - معصومه دلاوری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. اثرات کوتاه مدت کود کمپوست بر حاصلخیزی و غلظت کادمیوم و آهن در دو خاک آهکی و گیاه ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد کبیری نژاد - آذین ابطحی - مهران هودجی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. اثرات کود آلی، نیتروژن و تعداد برداشت اسفناج در اراضی شالیزاری مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید آملی - علی چراتی - غلامرضا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. اثربخشی ترسیب کربن خاک توده های جنگل کاری شده در بهسازی و حفاظت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید ورامش - سید محسن حسینی - نوراله عبدی - کبری ملکی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. ارائه مدل ساده منطقه ای تبخیر و تعرق پتانسیل برای استان کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی شاهرخ نیا - احسان دهاقین بذرافشان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. ارتباط کاربری اراضی با گروه های هیدرولوژی خاک در حوزه آبخیز بار نیشابور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد توسلی - سعید شعبانی - اکرم حسین نیا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. ارتقای کیفیت نقشه های سنتی خاک با در نظر گرفتن سطح موثر نیمرخ خاک ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن باقری - محمدحسن صالحی - رضا مهاجر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. ارزیابی اثر بارندگی بر کاربرد روش کود آبیاری در زراعت گندم استان خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محی الدین گوشه
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. ارزیابی اثر ترکیبات مختلف آهن، گوگرد و مواد آلی روی گیاه کیوی با علائم کلروز آهن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی محمودی - مهرداد شهابیان - مریم ولی نژاد - اکرم فاطمی قمشه
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های حفاظت و مدیریت خاک در حوزه معرف کچیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یلدا همت زاده - حسین بارانی - کامبیز علی پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. ارزیابی اثرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در قابل دسترس بودن گوگرد در خاک های منطقه بسطام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین شاهسونی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. ارزیابی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات زراعی ذرت در منطقه شاهرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه نظارت - احمد غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. ارزیابی تاثیر روش های مختلف تعیین زمان آبیاری روی عملکرد و کارآیی مصرف آب در گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اژدر عنابی میلانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. ارزیابی تاثیر شرایط مختلف مدیریت تغذیه گیاهی بر بهبود جذب عناصر غذایی گیاه ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتنا بیاری - احمد غلامی - هادی اسدی رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. ارزیابی تاثیر کاربرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد اقتصادی ذرت در کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود موسی نژاد - محمدحسن شیرزاد - هرمزد تقوی - حسین بشارتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. ارزیابی تجمع برخی از فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی در اطراف یک ناحیه صنعتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران هودجی - حسین امینی - آزاده صدرارحامی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. ارزیابی تحمل ارقام انتخابی برنج به شوری آب زهکش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیداد کرمی - محمدمهدی باقری - نجفعلی کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. ارزیابی تناسب اراضی برای آفتابگردان به روش پارامتریک در مناطق پیرانشهر پسوه و جلدیان (آذربایجان غربی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز عماری - نادر قائمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. ارزیابی تناسب اراضی برای سویا به روش پارامتریک در مناطق پیرانشهر، پسوه و جلدیان (آذربایجان غربی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز عماری - نادر قائمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه سردشت بهبهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جما بنی نعمه - سید علیرضا سیدجلالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی در منطقه تاکستان با استفاده از نظریه مجموعه های فازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون سرمدیان - علی کشاورز - محمدصادق عسگری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید سیب زمینی در دشت گلفرج جلفا با روش فائو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر فرج نیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. ارزیابی تناسب اراضی کیفی خاک های گچی برای محصولات مهم زراعی منطقه بردسیر استان کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زین الدینی - حسن اعتصامی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای چغندر قند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر سهرابی - جواد گیوی - محمد سهرابی - مراد سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. ارزیابی تناسب کیفی اراضی منطقه (تکاب) شهداد استان کرمان جهت کشت برخی محصولات باغی و زراعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زین الدینی - فاطمه ذوالفقاری - مهدی امیرپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. ارزیابی توابع انتقالی مختلف جهت برآورد منحنی رطوبتی در منطقه آراللوی اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رسولزاده - ندا نصیری - مینا عزیزی - زهره بقائی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. ارزیابی توان مدل های موجود در زمینه برآورد پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحله روزت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیدرضا جلالی - مهدی همایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. ارزیابی توزیع مکانی کادمیوم در برخی از خاک های زراعی و جنگلی در جلگه گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا نوروزی - شعله قطب رزمجو - امیرحسین چرخابی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز لتیان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطیه مهرگان - شمس الله ایوبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. ارزیابی روش سنتیلاتور بلوی جهت اندازه گیری غلظت روی در آب، خاک و گیاه در پژوهش های دقیق


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود صلحی - علیرضا مرجوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. ارزیابی زمین آماری توزیع مکانی غلظت روی خاک سطحی در جنوب اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود دیانی - جهانگرد محمدی - مهدی نادری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم محمدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - محمد کورکی - محمدمهدی مجیدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 704 و 540


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا شافع - مهری صفاری - یحیی امام - قاسم محمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. ارزیابی سویه های مختلف ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن و عملکرد لوبیا در خراسان رضوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قاسم زاده گنجه ای - هادی اسدی رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. ارزیابی شاخص های قابلیت استفاده پتاسیم به گیاه در خاک های زیر کشت چغندر قند در استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس صمدی - محسن برین - بهنام دولتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی در برخی از باکتری های ریزوسفری یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا پاشاپور - حسین بشارتی - محمودرضا زادباری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. ارزیابی فرمول جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد زاینده رود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودرضا متین - ذبیح ا... اسکندری - کوروش شیرانی - فرزاد پارسادوست
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. ارزیابی قدرت فراهمی پتاسیم در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس صمدی - بهنام دولتی - محسن برین
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. ارزیابی معادله فرسایش بین شیاری در مدل WEPP با تکیه بر پارامتر فرسایش پذیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ اسدزاده - منوچهر گرچی - حسن روحی پور - احمد حیدری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. ارزیابی و پایش بیابانزایی با استفاده از شاخص های خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بشری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. ارزیابی وضعیت ازت برای گندم در تعدادی از خاک های لسی استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل دردی پور - اکرم فرشادی راد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. ارزیابی وضعیت ماده آلی خاک در اراضی کشاورزی استان های جنوبی ایران (با تاکید بر چهار دشت عمده فارس)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانبخش میرزاوند - لادن جوکار
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. ارزیابی وضعیت پتاسیم خاک های زیر کشت انگور در جنوب غرب ارومیه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا ملاعلی عباسیان - نیکو حمزه پور - شهلا پاشاپور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. ارزیابی کفی تناسب اراضی برای محصول چای در مناطق شیبدار لاهیجان (استان گیلان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا درویشی فشتمی - مهدی عاکف - علی فاطمی چوکامی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات انتخابی منطقه جنوب اهواز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمال بنی نعمه - شهلا محمودی - محمدحسن مسیح آبادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه دشت عباس در استان ایلام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیوند پاپن - محمد الباجی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گلرنگ و سویا و آفتابگردان در منطقه دماوند به روش کشت فاریاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم دادگر - شهلا محمودی - محمدحسن مسیح آبادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. ارزیابی کیفی تناسب اراضی شمال شرقی امیدیه برای کنجد و چغندر قند به روش پارامتریک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا گوهری - احمد لندی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه تالش برای کشت توتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی ثابتی امیرهنده - محمدحسین اسیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. ارزیابی کیفی کمی تناسب اراضی برای کشت گندم و سیب زمینی در منطقه سبز آب (گتوند)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده یزدانی چمزینی - احمد لندی - جمال بنی نعمه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. استفاده از توابع انتقالی خاک در تعیین رژیم حرارتی خاک های ایران 1 تخمین درجه حرارت سالیانه خاک ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرسا محسنی - جواد گیوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. استفاده از روش محلول پاشی کود ازته راهکاری مناسب جهت افزایش کارایی مصرف کودهای ازته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صفاری - محمد لطف اللهی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. استفاده از زمین آمار و GIS برای تعیین پراکنش عناصر سنگین کادمیم، مس و روی در زمین های زراعی شهر ساوه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس هانی - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در راستای بهینه سازی مصرف عناصر غذایی کم نیاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی روشنی - غلامحسین پیل آرام - علی آخوندی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. استفاده از قابلیت شبیه سازی مدل LISEM جهت تصمیم گیری مدیریتی در اراضی لسی استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیانی - احمد جلالیان - حسین خادمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. استفاده از کلروفیل سنج جهت ارزیابی وضعیت نیتروژن گیاه لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود دادپور - محمدعلی خودشناس - جواد قدبیک لو
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. استفاده از گیاه Matthiola chenopodiiflia در پاک سازی خاک های آلوده به کادمیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر جمالی حاجیانی - سید مجید قادریان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. اصلاح جداول نیازهای گیاهی ذرت در دشت ارزویئه استان کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زین الدینی - مهدی امیرپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. اصلاح یک خاک آلوده به سرب توسط روش الکتروسینتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا مدنی حسینی - محسن فرحبخش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. افزایش کارآیی کودهای شیمیایی پرمصرف به شیوه مدرسه در مزرعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم جواهری - سید محمدهادی موسوی فضل - سید محمدکاظم صدر - محمدعلی احمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. امکان سنجی خاک های شور و سدیمی در حاشیه رودخانه مند در جنوب شرق شهرستان فراشبند توسط RS و GIS


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پوران غفاری - مجید باقرنژاد - کریم بادآهنگ
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. اندازه گیری Ec محلول خاک به وسیله TDR با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود نامدار خجسته - مهدی شرفا - ذبیح ا... اسکندری - علی عبداللهی آرپناهی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. اندازه گیری آب گریزی خاک ها و اثر ماده آلی بر آب گریزی آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین اعلامنش - محمدرضا مصدقی - علی اکبر محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. اندازه گیری زاویه تماس آب - خاک و بررسی عوامل موثر بر آن در برخی از خاک های استان همدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین اعلامنش - محمدرضا مصدقی - علی اکبر محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. اهمیت خاک در متون دینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یدا... سپهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. اهمیت و تاثیر اسید های آلی موجود در ریزوسفر بررهاسازی پتاسیم غیرتبادلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بحرینی طوحان - اسماعیلی دردسی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. بازسازی ردیف های لس - پالئوسل متعلق به عصر پلیستوسن تحتانی در جنوب شرقی دریاچه خزر واقع در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس پاشایی اول
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. برآورد آمونیوم ذاتی در جزء رس برخی از خاک های ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا ملاعلی عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شجاع قربانی دشتکی - مهدی همایی - محمدحسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. برای برآورد تولید پتانسیل گندم در منطقه هرزندات مرند فائو و واگنینگن مقایسه مدل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه خاقانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. برتری غنی سازی گندم در مزرعه بر غنی سازی آرد در کارخانه در ارتقاء سطح سلامت جامعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجعفر ملکوتی - امین ملکوتی - عزیز مجیدی - احمد بای بوردی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. بررسی آبشویی برماید از کل نیمرخ خاک تحت سه مدیریت تلفیقی آبیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره رئیسی - حبیب الله بیگی - سید حسن طباطبائی - احمد کریمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. بررسی آلودگی خاک مصب چند رودخانه گیلان از نظر سموم کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عذرا یوسفی فلکدهی - حسین صافدل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. بررسی آلودگی فلزی حاصل از سوخت های فسیلی در خاک های اطراف جاده تهران - دماوند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزیتا بهبهانی نیا - رامین سلماسی - حمیدرضا پیروان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی اثر آبلیمو بر قابلیت آزادسازی فسفر در یک خاک آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین ابوطالبی - عبدالکریم اجرائی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. بررسی اثر آبیاری با آب شور بر روی شوری خاک و تکامل پروفیلی خاک ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه ابراهیمی میمند - احمد لندی - عبدالرحمن برزگر - علی زین الدینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. بررسی اثر ازت و پتاسیم روی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند در منطقه رودشت اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ملاحسینی - شاهین شاهسونی - الهه باقی - حمیدرضا ابراهیمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی اثر استفاده از لجن فاضلاب در زمین های کشاورزی بر گسترش آلودگی های باکتری های سالمونلا و کلی فرم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سایما هاشم - مصطفی چرم - حسین معتمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی اثر بافت بر بازتاب سطحی خاک در منطقه پلدختر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید دانش - حسینعلی بهرامی - سید کاظم علوی پناه - علی اکبر نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. بررسی اثر بخشی کود بیوگوگرد آلی گرانوله در جذب عناصر غذایی توسط گندم در خاک آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد تقی پور - حسین بشارتی کلایه - موس تاجی - رضا میرآخوری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی اثر تلقیح باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه بر شاخص های رشد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا پاشاپور - حسین بشارتی - محمودرضا زادباری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گلرنگ بر عملکرد دانه و رغن گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس جهانبین - محمدرضا نارونی راد - علیرضا ارجمندی نژاد - احمد قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. بررسی اثر جدایه های مختلف Azospirillum بر اجزای عملکرد گندم در شرایط مزرعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سبطی - محمدحسین ارزانش - مریم غزانیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی اثر جوامع مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم فرشادی راد - اسماعیل دردی پور - محمدحسین ارزانش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی اثر روش های مختلف خاکورزی بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در اراضی شیبدار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین تابیه زاد - فرخ غنی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی اثر روی و آهن بر عملکرد و بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مجتبی نوری حسینی - داود بیات ترک - محمدحسین رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. بررسی اثر زیرشکنی روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد حیدری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در خصوصیات ریشه نخود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صلاح الدین مرادی - حسین بشارتی - ولی فیضی اصل - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گوجه فرنگی زیر پوشش پلاستیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه قنبری جهرمی - محمدامین قنبری جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن در کاهش سمیت بور در نهال های مرکبات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید محصلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. بررسی اثر سوپر جاذب و زئولیت بر تهیه نشاء گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد هدایت - غلامرضا عبدی - سحر بستانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. بررسی اثر سویه های مختلف باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم بر عملکرد و اجزا عملکرد در گیاه سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذردخت مهدی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. بررسی اثر شوری و خشکی بر جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه و خار مریم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا بدوی - محسن موحدی دهنوی - حمیدرضا بلوچی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. بررسی اثر محلول پاشی منگنز و روی بر صفات کمی و کیفی ارقام پیاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد بای بوردی - صدقعلی زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. بررسی اثر مدیریت کم آبیاری در عملکرد کمی و کیفی و کارآئی مصرف آب کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه÷ رضوی - عزیز مجیدی - داریوش مختاری - فرخ غنی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی اثر مغناطیسی کردن آب آبیاری بر عملکرد خیار گلخانه ای در یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد دهقانی - ناصر صدرا ابرقویی - علی قیاسوند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی صادقی پور مروی - محمد نصری - حمید ملاحسینی - جواد حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. بررسی اثر مقدار و تفسیط کود ازته و کم آبیاری بر روی عملکرد و کیفیت نانوایی ارقام گندم سردسیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شهبازی - اسماعیل عالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. بررسی اثر چند عصاره گیاهی بر روی جمعیت ازتوباکتر کروکوکوم در محیط کشت مایع LGI


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم غزائیان - محمدحسین ارزانش - مریم سبطی - معصومه یونس آبادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی اثر کشت نیشکر بر خصوصیات شیمی آب تالاب شادگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد کوچک زاده - عبدالرحمن یزدی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی اثر کمپوست بقایای نیشکر در جذب و آبشویی آفت کشش اندوسولفان در خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد شریفی فر - مصطفی چرم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. بررسی اثر کود آلی و روش های مختلف خاک ورزی بروزن مخصوص ظاهری خاک و عملکرد سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یزدان پناه - اکبر گندمکار - محمدرضا بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی اثر کود حیوانی تلقیح بذر با ازتوباکتر و مصرف کود اوره بر کمیت و کیفیت گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین سدری - حمید محمودی - وفا توشیح - لادن رضایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. بررسی اثر کودهای ازته و پتاسیمی بر شاخص تحمل به تنش خشکی STI در گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین سدری - وفا توشیح - ابراهیم روحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. بررسی اثرات اصلی و متقابل روی و فسفر و بذور غنی شده با روی بر غلظت روی در دانه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام حبیبی - محمد لطف اللهی - علیرضا گیتی - محمدنبی غیبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. بررسی اثرات باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چند رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد یزدانی - همت الله پیردشتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. بررسی اثرات تیمارهای مختلف گوگرد همراه با تیوباسیلوس بر عملکرد و کیفیت کلزا رقم SLM1462


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم مطلبی فرد - حسین بشارتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. بررسی اثرات جایگذاری مختلف کود نسبت به بذر بر عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وفا توشیح - محمدحسین سدری - لادن رضایی - ایرج اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. بررسی اثرات جایگذاری کود فسفره در خاک بر جذب فسفر بوسیله نهال های پسته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید فکری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری و ریزمغذی های آهن و روی بر عملکرد و کارایی آب آبیاری در زراعت گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن سیلسپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و برگپاشی بور در خواص کمی و کیفی پنبه رقم ورامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن سیلسپور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. بررسی اثرات سه ساله منیزمی و پتاسیم در گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت الزمان منتظری - پریسا سنایی - فرخ غنی شایسته - حسین تابیه زاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی اثرات فسفر تازه و باقیمانده در تناوب زراعی گندم و ذرت در کرت های دائم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمحمد دریاشناس
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. بررسی اثرات متقابل آب آبیاری و کود ازته بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی در سیستم آبیاری بارانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم مطلبی فرد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف نیکل و سایر کاتیون ها در گیاه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعدالله تیموری - محمدنبی غیبی - علی خراسانی - رایحه میرخانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف پتاسیم و ارقام گندم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده پرهام - محمدجواد روستا - غلامرضا معافپوریان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. بررسی اثرات مدت و غلظت های مختلف کلرور کلسیم بر روی برخی صفات انگور عسکری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم صفری - اکبر همیت - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. بررسی اثرات مصرف گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی صفات کمی و کیفی کنجد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه احمدی - همت الله پیردشتی - ایرج امینی - ارسطو عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی اثرات مقادیر و روش کاربرد آهن بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی خرمای رقم سایر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحمید محبی - حجت دیالمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. بررسی اثرات میان مدت کودهای سبز و آلی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا محمدزاده - کوروش شجاعی نوفرست
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی اثرات میزان و روش های مصرف سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه ورامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مجتبی نوری حسینی - حسین جمیلی - مهدی مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی اثرات پخش سیلاب بر سرعت نفوذپذیری و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا قضاوی - عباسعلی ولی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. بررسی اثرات کشت ذرت بر روی شکل های معدنی و قابل جذب فسفر در خاک های آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد مستشاری - نجفعلی کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی اثرات کشت متوالی سودان گراس بر تغییرات پویایی پتاسیم در خاک های مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی روشنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. بررسی اثرات کود نیتروژن و تعداد سرچر بر عملکرد علوفه، دانه و سایر خصوصیات کیفی جو کارون در منطقه خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمحمد دریاشناس
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. بررسی ارتباط اجتماعات گیاهی عمده اراضی شور با برخی ویژگی های خاک مطالعه موردی : استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر ریاحی - قاسم خداحامی - لیلا فزونی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. بررسی استفاده از باکتری های باسیلوس و تیوباسیلوس در افزایش کارایی آپاتیت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فلاح نصرت آباد - حسین بشارتی کلایه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی امکان استفاده از دمای سطح زمین در برآورد بیشینه و کمینه تبخیر - تعرق مرجع منطقه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شهابی فر - بهناز عمادی - مهدی پناهی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. بررسی امکان استفاده از ضایعات صنعتی پلیمری به عنوان منبع تامین روی در گیاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا طاهری - امیرحسین خوشگفتارمنش - حسین شریعتمداری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. بررسی امکان بهره وری بهینه از خاک و آب شور برای تولید کلزا به منظور استفاده پایدار از منابع غیرمتعارف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیدرضا جلالی - مهدی همایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. بررسی امکان تعدیل شاخص فرسایش پذیری در خاک های آهکی آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره رجبی - محبوبه عبداللهی - رضا سکوتی اسکویی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. بررسی امکان تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM26+ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید قره چلو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی امکان تهیه کمپوست از ضایعات هرس درختان سیب و انگور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرحسن رسولی صدقیانی - عباس صمدی - محسن برین - انورا ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. بررسی امکان وجود باکتری های تجزیه کننده فنل در یک پساب فنل دار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه اسکندری - مهران هودجی - آرزو طهمورث پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بررسی انواع بسترهای ترکیبی جهت تولید ورمی کمپوست با استفاده از کرم های خاکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد عابدینی طرقبه - علی آدینه - علیرضا صفاری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بررسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در خاک های لسی منطقه پاسنگ استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیانی - مصطفی کریمیان اقبال - رونالد آمندسون
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. بررسی باران موثر در شرایط مختلف اقلیمی و کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شریفان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بررسی باقیمانده نیتروژن و فسفر خاک ناشی از مصرف کود اوره و مرغی در کشت ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا فریدونی - سیف الله فلاح - فایز رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. بررسی برخی از ویژگی های خاک آبکندهای استان خراسان رضوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالصالح رنگ آور - حسن انگشتری - مجید صوفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. بررسی برهمکنش کم آبیاری و شوری بر رشد و عملکرد برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عذرا یوسفی فلکدهی - علیرضا سپاسخواه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی بعضی از خصوصیات ریزوسفر ارقام فسفر کارا و فسفر ناکارا غلات در مقایسه با لوپین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم سپهر - محمدجعفر ملکوتی - بهمن خلدبرین
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. بررسی تاثیر آب گریزی سطح خاک بر آبشویی کلراید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید فرهاد موسوی - راحله ملکیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی تاثیر ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین سلیمان زاده - داوود حبیبی - محمدرضا اردکانی - فرزاد پاک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی تاثیر بنتونیت در جذب سرب و کادمیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اختر اخوت - جواد گیوی - جهانگرد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. بررسی تاثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر پایداری خاکدانه در منطقه لاهیجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده ابریشم کش - منوچهر گرجی - حسین اسدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. بررسی تاثیر تلقیح باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فرسودگی بذر بر ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته مغنی دامغانی - منوچهر قلی پور - محمدرضا عامریان - حمیدرضا اصغری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی میزان کلروفیل برگ پرچم در 5 رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی میرطاهری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. بررسی تاثیر دور و عمق آبیاری بر عملکرد و میزان روغن کلزا در استان زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسماعیلی - عباسعلی دماوندی - لیلا تابنده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. بررسی تاثیر روش های آبیاری و کاشت بر عملکرد پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن دهقانی - مجید جعفرآقایی - فرزاد پارسادوست
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. بررسی تاثیر روی و پتاسیم در افزایش مقاومت گندم به سرما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر همتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. بررسی تاثیر زمان مصرف ازت بر کارایی مصرف ازت در دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا توکلو
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و کود دامی بر رشد و عملکرد دورقم لیلیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی خلج - مرتضی دانشخواه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بررسی تاثیر سطوح مختلف ایستابی بر میزان جذب ازت خاک توسط گیاه سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته حشین پور - محمدرضا نوری امامزاده نی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. بررسی تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی مس و روی بر درصد روغن، پروتئین و غلظت مس و روی در دانه کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر مرشدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. بررسی تاثیر سولفات روی بر پنبه سای اکرا در دو نوع خاک مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا علیزاده - مهرداد شهابیان - حسین جعفرزاده - امید قاسمی چپی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بررسی تاثیر شوری بر توسعه شبکه ریسه های خارجی قارچ های آرباسکولار میکوریزا در خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا اصغری - محمدرضا عامریان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بررسی تاثیر شوری فیلتر کیک به عنوان خاک پوششی بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما شریفی - عبدالامیر معزی - عبدالرحمن برزگر - رحیم اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. بررسی تاثیر عمق آب بر فرآیندهای فرسایش ناشی از باران در عمق و قدرت جریان های کمتر از آستانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید محمودآبادی - حسن روحی پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. بررسی تاثیر عملیات کشت و کار چرا و قرق مراتع بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم جهانشاه - احمد گلچین - محمدامیر دلاور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی در میزان عملکرد کمی و کیفی گلرنگ بهاره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث صیادیان - شاهرخ فاتحی - محمود شریعتمداری - جلال قادری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. بررسی تاثیر قارچ های میکوریز Glomus intraradices و Glomus versiform بر جذب Zn در گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز افشارنیا - ناصر علی اصغر زاده - رقیه حاجی بلند - شاهین اوستان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. بررسی تاثیر محلول پاشی کود اوره در مرحله گرده افشانی بر رشد و عملکرد گندم زمستانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد غلامی - مهدی برادران فیروز آبادی - زهرا شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. بررسی تاثیر مدیریت آب و کود بر عملکرد میوه درختان انار به روش آبیاری قطره ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد دهقانی - سید محمد میروکیلی - سهراب آذرفر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. بررسی تاثیر مصرف نیتروژ« و گوگرد بر عملکرد دانه کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید قاسمی چپی - فریدون نور قلی پور - مهران افضلی - حسین جعفرزادهذغالچالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. بررسی تاثیر مصرف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن کلزا در منطقه شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود محمدی - سهراب جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. بررسی تاثیر مقادیر کود فسفره بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه شهابی - علیرضا آستارایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. بررسی تاثیر منابع پتاسیم (سولفات و کلرور) و زمان مصرف آنها بر عملکرد برنج در مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدیان - ناصر سعادتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر عملکرد محصول در تناوب سویا و گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا علیزاده - علی چراتی - علی اسدی گنکر شاهی - مجتبی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر وزن مخصوص ظاهری و نفوذ پذیری خاک و عملکرد چغندر قند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یزدان پناه - اکبر گندمکار
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف نیتروژن در افزایش عملکردر کمی کیفی میوه بادام (رقم مامائی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود محمدی - حسین مرادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. بررسی تاثیر کاربرد باکتری ازتوباکتر، سطوح مختلف نیتروژن و مصرف روی بر شاخص های رشد گیاه ذرت در کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود سرانجام - هرمزد تقوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا بهزاد - داود حبیبی - فرزاد پاک نژاد - احمد اصغرزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. بررسی تاثیر کشت نخود فرنگی و باقالا در صرفه جویی کود ازته برای برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدیان - مرتضی نصیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. بررسی تاثیر کود دامی بر جذب و آبشویی آفت کش اندوسولفان در خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد شریفی فر - مصطفی چرم - احمد زند مقدم - نادر حسینی زارع
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. بررسی تاثیر کود سبز به همراه مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا محمدزاده - زهرا خوگر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. بررسی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم جواهری - سید محمدهادی موسوی فضل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. بررسی تاثیر گوگرد و منیزیم بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید قاسمی چپی - محمودرضا رمضانپور - حسین جعفرزاده ذغالچالی - غلامرضا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. بررسی تثبیت پتاسیم در خاک های باغ های چای گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فاطمی چوکامی - مهرسیما مجتبوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. بررسی ترکیب ترشحات ریشه ای ارقام جو در شرایط کمبود روی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرحسن رسولی صدقیانی - بهزاد صادق زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. بررسی تطابق آزادسازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید کلیج - احمد گلچین - حسین بشارتی - کریم آتش نما
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. بررسی تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی موثر بر حاصلخیزی خاک در اثر تبدیل مراتع به اراضی دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر نجم الدینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. بررسی تغییرات درون رگباری رسوبات معلق و فلزات سنگین آهن، روی و کروم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حمیدرضا صادقی - محبوبه کیانی هرچگانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. بررسی تغییرات عناصر غذایی بر خشکیدگی انگور در باغات انگور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ غنی شایسته - حامد دولتی بانه - حسین تایبه زاد - رقیه رضوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. بررسی تغییرات مکانی سرعت نفوذ در خاک های شالیزاری استان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروفغ کامیاب طالش - سید فرهاد موسوی - محمدرضا یزدانی - سید حسین سقائیان نژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. بررسی تغییرات مکانی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زرین تاج علی پور - محمدحسین مهدیان - ابراهیم پذیرا - شاهرخ حکیم خانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. بررسی تغییرات مکانی ضریب زبری مانینگ در راستای طول شیار در جریان های متمرکز رواناب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید محمودآبادی - حسن روحی پور - امیرحسین چرخابی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. بررسی تغییرات مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شجاع قربانی دشتکی - مهدی همایی - محمدحسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. بررسی تغییرات پتاسیم تبادلی در اراضی کشاورزی استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی فتحی - مصلح الدین رضایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. بررسی تناسب اراضی و تاریخ های مختلف کاشت برای زراعت توتون بارلی 21 در منطقه مریوان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادیب رضائی - منوچهر فربودی - محمدحسن مسیح آبادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. بررسی تنوع گونه ای جدایه های Azospirillum بومی خاک های تحت کشت کلزا در نقاط مختلف استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار قادری - محسن علمائی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. بررسی توابع مکانی کادمیم تجمع یافتع در بذر گندمزارهای استان خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا جعفرنژادی - مهدی همایی - غلامعباس صیاد - محمد بای بوردی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. بررسی توان تولید ACC دآمیناز و HCN توسط جدایه های Azospirillum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین ارزانش - حسینعلی علیخانی - کاظم خاوازی - حشمت الله رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. بررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب امیدواری - مسعود احمدزاده - عباس شریفی تهرانی - کاظم خاوازی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. بررسی توزیع رطوبت و نمک در آبیاری قطره ای (نواری) جویچه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید نوری محمدیه - مسعود محمدی - عبدالمجید لیاقت
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. بررسی توزیع مکانی ویژگی های هیدرولیکی خاک در مزرعه در یک خاک سنگریزه ای آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علی اکبر موسوی - علیرضا سپاسخواه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. بررسی جذب روی توسط گیاه ذرت و تعیین حد بحرانی آن در خاک های آ]کی استان لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه سپهوند - اکبر فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. بررسی جذب فسفر و سرب بوسیله گیاهان خردل و یونجه از کانی کلروپیرومورفیت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عباس پور - جوزلیتو آروسنا - محمود کلباسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. بررسی خصوصیات فیزیکی و میکرومورفولوژیکی سخت لایه 20 های موجود در خاک های ورتی سولز پارک فدک اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرح جعفرپیشه - احمد جلالیان - ناضر هنرجو
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. بررسی خصوصیات محرک رشد گیاه و مقاومت به شرایط شوری و خشکی چند سویه بومی sinorhizobium meliloti


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشنگ خسروی - حسینعلی علیخانی - باقر یخچالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. بررسی خصوصیات موثر در تغییر پذیری خاک با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون سرمدیان - روح الله تقی زاده مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. بررسی خصوصیات مورفومتری فرسایش خندقی در تشکیلات مارنی حوزه آبخیز گمیش آباد زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز عبدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. بررسی خصوصیات مینرالوژیکی و میکرومورفولوژیکی پوسته های نمکی در اراضی دشت آبیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما سپردار - محمد امیردلاور - علی سرابچی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. بررسی خصوصیات و طبقه بندی خاک های شور منطقه آق قلا، استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس شاکری - عباس پاشایی اول - عزیز مومنی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. بررسی داده های محدوده مرئی سحنده ETM+ به منظور برآورد رنگ خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا متین فر - سید کاظم علوی پناه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. بررسی دانه بندی های مختلف پرلیت در تولید نشا به روش شناور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین اسیمی - محرم مصباح
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. بررسی رابطه بین سطح ویژه خاک با حفظ و میزان کربن آلی خاک در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهریاری - فرهاد خرمالی - سید علیرضا موحدی نائینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. بررسی رسوبزایی واحدهای کاری در بخشی از حوزه آبخیز زاینده رود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیره غضنفرپور - حمیدرضا مرادی - سادات فیض نیا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. بررسی روابط بین کربن آلی خاک و بیوماس گیاهی در اکوسیستم های مرتعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوراله عبدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. بررسی روند تغییرات ریزمغذی ها (روی، مس، منگنز و آهن) در خاک های تحت کشت پنبه در مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا علیزاده - مجتبی محمودی - مهرداد شهابیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. بررسی زیست فراهمی و تحرک فلزات سنگین در اثر غنی سازی رسوبات با این فلزات در ستون های آبشویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد ارفع نیا - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا شریفی حسینی - مصطفی چرم - بهرام علیزاده - حسین معتمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. بررسی سمیت و کمبود عنصر روی در کشت هیدروپونیک گیاه توت فرنگی در شرایط گلخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی غلامی - عباس هانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. بررسی سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاک های ایران 2 مقایسه سینتیک آزاد شدن در دو شرایط اکسیدی و کاهشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالامیر بستانی - حسن توفیقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. بررسی عملکرد درختان پرتقال در مقابل روش کم آبیاری «خشکی موضعی ریشه گاه»


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد شهابیان - سید محمود سمر - علیرضا طلایی - محمدرضا امداد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب دو گونه کلزا تحت تاثیر کاربرد پتاسیم و رژیم های مختلف آبیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا قنایی - محمد گلوی - محمد کافی - احمد قنبری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. بررسی عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف فسفر تحت شرایط شور (قم)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی میرزاپور - رضا وکیل - پیمان کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. بررسی غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در خاک و محصول تولیدی گلخانه های استان قم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده سنایی استوار - امیرحسین خوشگفتار منش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. بررسی قابلیت اختلاط سموم پیش رویشی و کود ازته در زراعت نیشکر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران عابدین زاده - محمدامین مکوندی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. بررسی ماندگاری باکتری باسیلوس گرم مثبت و قارچ تریکودرما در فرمولاسیون مایع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم اشخاصی - احمد اصغرزاده - حامد هادی - هادی اسدی رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. بررسی مدیریت اطلاعات خاک در ایران و چند کشور و نقش آن در توسعه کشاورزی پایدار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران مروج - مصطفی کریمیان اقبال
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. بررسی مصرف سطوح فسفر و پتاسیم در عملکرد و پروتئین لوبیا سفید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر همتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

393. بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در ارقام مختلف گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد گلچین - عارفه سادات صفوی - محمد اسماعیلی - کریم آتش نما
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. بررسی مقایسه ای تغییرات شاخص فرسایندگی باران و کاربری اراضی در دشت ارومیه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه عبداللهی - بهاره رجبی - رضا سکوتی اسکویی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. بررسی مقدار سرب در گیاهان روئیده شده در منطقه معدنی ایرانکوه اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر جمالی حاجیانی - سید مجید قادریان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. بررسی منابع، زمان و میزان مصرف کودهای نیتروژنه در اراضی گندم استان قزوین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر شهابی فر
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. بررسی میزان زیتوده کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست شدن مواد آلی مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی جهانی - احمد گلچین - حسین بشارتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. بررسی ناهنجاری های تغذیه ای باغ های سیب استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ غنی شایسته - مهدی طاهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

401. بررسی ناهنجاری های تغذیه ای در باغات میوه شرکت ران (استان گلستان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل دردسی پور - سعید نصرالله نژاد - مظاهر علیپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. بررسی نقش تغذیه و آبیاری بر کنترل ترک خوردگی و ریزش میوه پرتقال واشنگتن ناول در استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدسعید تدین
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. بررسی نقش خاک ورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و بهبود عملکرد در کشاورزی پایدار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زین العابدین شم آبادی - فرامرز فائزنیا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

404. بررسی نقش سنگ ها و خاکهای متاثر از آنها به فرسایش، رسوب زایی و سیل خیزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود هاشمی - علیرضا شهریاری - افشین هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. بررسی نقش سیاست های مدیریتی و قانونگذاری در پایداری اکولوژیکی و حفاظت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطیه مهرگان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت به خشکی دو رقم سورگوم دانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله رحیمی - محمدرضا اردکانی - فرزاد پاک نژاد - فرهاد رجالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

407. بررسی نقش پوشش گیاهی در پایش و ارزیابی شوری خاک توسط سنجش از دور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. بررسی همبستگی بین شاخص های جوانه زنی بذور ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتنا بیاری - سمیه نظارت - احمد غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت امامی - مهدی شرفا - محمدرضا نیشابوری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. بررسی همکاری باکتری های خاک در تولید هورمون اکسین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش شکری واحد - گیتی امتیازی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. بررسی و ارزیابی بسترهای مختلف کاشت بر قابلیت چمن اسپورت در شرایط گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا جواهری - حسین زارعی - سید علیرضا موحدی نایینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. بررسی و تخمین مقدار بور در آب های مورد استفاده در کشاورزی در استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک خیام باشی - حسین شریفی - امیر کدخدایی - علیرضا یزدان پناه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. بررسی واکنش سه رقم خرما (کبکاب، زاهدی و شهابی) به روش کم آبیاری در استان بوشهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ایزدی - مرتضی پوزش شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. بررسی وجود و چگونگی احتمال نشر آلودگی هیدروکربنی در خاک محدوده پالایشگاه سرخون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا ابراهیمی - جلال شایگان - محمدجعفر ملکوتی - علی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. بررسی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر عملکرد سویا در واکنش به مقادیر مختلف لجن فاضلاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آلاله متقیان - همت الله پیردشتی - محمدعلی بهمنیار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. بررسی پاسخ گیاه کلزا به کاربرد مقادیر و روش های مختلف مصرف فسفر در استان مرکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی خودشناس - مسعود دادپور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. بررسی پتانسیل تثبیت پتاسیم و عوامل موثر بر آن در برخی خاک های شالیزاری گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن شکری واحد - پریسا شاهین رخسار
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. بررسی پراکنش غلظت نیترات در برخی از مزارع سیب زمینی استان مرکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین میراحمدی عراقی - علیرضا منتصری - بهروز نجمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. بررسی چرخه مورفوژنز پدوژنز و معرفی راسته خاک هیستوسول (در سرآب حوضه آبی زاینده رود)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا قیومی محمدی - محمدحسین رامشت
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. بررسی ژئوپدولوژیک واحد هیدرولوژیک سمیرم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید قیومی محمدی - عزیز مومنی - الهه باقی - ناهید کاوه زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. بررسی کارایی برخی از معادلات در پیش بینی سرعت جریان ورقه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ اسد زاده - منوچهر گرچی - حسن روحی پور - احمد حیدری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. بررسی کارایی نوعی کود نیتروژنه کندرها ساخته شده بر پایه زئولیت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد باقری - علی محمد مدرس ثانوی - ابراهیم بابائیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

431. بررسی کانی شناسی و تکامل خاک های مالی سولز در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهریاری - فرهاد خرمالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. برهمکنش باران و رواناب در فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از شبیه سازی باران و رواناب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن روحی پور - حسین اسدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. برهمکنش تنش های شوری و بور بر عملکرد دانه و ترکیب شیمیایی دانه کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب حسینی - مهدی همایی - سعید سعادت
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. برهمکنش رقم و مکان بر آهن - کارایی ارقام مختلف گندم نان در خاک های آ]کی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده صدرارحامی - امیرحسین خوشگفتارمنش - حمیدرضا شریفی - داود افیونی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. برهمکنش نیکل منبع و مقدار نیتروژن بر نفوذپذیری غشای ریشه کاهو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حسینی - امیرحسین خوشگفتارمنش - مجید افیونی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. بکار بردن اندکس تشابه جهت تشخیص انقطاع سنگی در نیمرخ خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نصیری ششده - حسن رمضانپور - هادی رحیمی - مرتضی خشنو
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. تابع انتقالی خاک برای برآورد نسبت جذب سدیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی صادقی پورمروی - رامین رافضی - جواد حسن پور - حمید ملاحسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

440. تاثر دور آبیاری بر گیرایی نخل خرمای رقم استعمران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید علی حوری - عزیز تراهی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. تاثری زئولیت، لیکا و کمپوست بر رطوبت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور موحدی - سید علیرضا موحدی نائینی - زکیه جودی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

442. تاثیر 6 گونه گیاهی مرتعی بر روی میزان عناصر غذایی کم مصرف و برخی ویژگی های شیمیایی خاک رویشگاه آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا مهاجری - عبدالمجید ثامنی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. تاثیر آبیاری با آب های دارای نسبت های مختلف جذب سدیم بر آبشویی عناصر غذایی از خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک رنجبر - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. تاثیر آزاد سازی تدریجی کود ازته از کود پلت شده دامی و اوره بر عملکرد گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ایران نژاد - جیران عیوضی - محمدحسین کیانمهر - محمد اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

447. تاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های بخش هوایی و زیرزمینی آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نانسی بابائی - جهانفر دانشیان - حامد هادی - آیدین حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. تاثیر اصلاح کننده های آلی بر جزبندی فسفر در خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لادن کرم نژاد - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. تاثیر اصلاح کننده های آلی بر حرکت کادمیوم، نیکل و روی در یک خاک لوم شنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا لطیفی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. تاثیر اصلاح کننده های شیمیایی و آلی بر روی گونه بندی عناصر سنگین در یک خاک آلوده شده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر جلیلی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. تاثیر اصلاح کننده های شیمیایی و آلی بر کاهش انتقال عناصر سنگین در یک خاک آلوده شده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر جلیلی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. تاثیر افزایش فسفر در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری بر رشد و عملکرد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد کبیری نژاد - مهران هودجی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. تاثیر افزودنی های مختلف بر کاهش فسفر قابل عصاره گیری با آب در کود گاوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا تقی زاده - احمد گلچین - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک در مطالعه طیفی بافت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید دانش - حسینعلی بهرامی - سید کاظم علوی پناه - علی اکبر نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

457. تاثیر انکوباسیون و غنی سازی ضایعات نیشکر بر ازادسازی عناصر کم مصرف از آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه نیل درار - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. تاثیر اکسایش گوگرد در افزایش قابلیت استفاده کادمیم عصاره گیری شده بوسیله DTPA در خاک های آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کسرائیان - نجفعلی کریمیان - منوچهر وثوقی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. تاثیر باسیلوس کواگولانس و ازتوباکتر بر رشد اولیه گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رشیدی - محمدجواد زارع - نصرت الله عباسی - افشان عباسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. تاثیر باکتری های تحرک کننده رشد گیاه بر برخی شاخص های رشد گندم رقم الوند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روزبه محمدی - محسن علمایی - رضا قربانی - محمدرضا چاکرالحسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سنگ فسفات بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا خیامی - حسین بشارتی - علیرضا فلاح - صنم بایبوردی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صنم بایبوردی - علیرضا فلاح - حسین بشارتی - سارا خیامی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

464. تاثیر برخی روش های خاکورزی و مدیریت بقایای گندم بر زراعت ذرت دانه ای در یک سال زراعی در کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد آزاد شهرکی - هرمزد تقوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. تاثیر بقایای گیاهی بر سینتیک رهاسازی عنصر سرب در خاکهای آلوده شده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا روستایی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

467. تاثیر تاریخچه مدیریت کربن آلی بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا ناهیدان - فرشید نوربخش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. تاثیر تاریخچه مدیریت کربن آلی خاک بر حساسیت آنزیم بتاگلوکوزیداز به فلزات سنگین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا ناهیدان - فرشید نوربخش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. تاثیر ترکیب معدنی خاک در جذب و رهاسازی پتاسیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران افتخاری - عزیز مومنی - محمدرضا بلالی - محمد جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. تاثیر ترکیبات مختلف آلی و معدنی بر توزیع اندازه ای خاکدانه ها در یک خاک حساس به فرسایش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد روستا - کوک عنایتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. تاثیر تغذیه روی بر خسارت اکسیداتیو ناشی از شوری بر غشاء ریشه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره دانش بخش - امیرحسین خوشگفتارمنش - حسین شریعتمداری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. تاثیر تغییرپذیری خصوصیات فیزیکی خاک در طی زمان بر مدل سازی حرکت کلراید در خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن زارع - مجید افیونی - کریم عباسپور - غلامعباس صیاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

479. تاثیر تناوب زراعی ذرت - گندم بر روی شکل های معدنی فسفر در شرایط با و بدون کشت و مصرف کود فسفره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد مستشاری - حامد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

480. تاثیر تناوب های مختلف بر افزایش تولید سیستم های زراعی در شرایط دیم استان زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسماعیلی - محرم عین اللهی - عباسعلی دماوندی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

481. تاثیر تنش آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب در نخل خرما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید علی حوری - حجت دیالمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پیرزاد - محسن برین - میرحسن رسولی صدقیانی - رضا درویش زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

483. تاثیر تنش آبی بر کمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی پوزش شیرازی - مختار زلفی باوریانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. تاثیر توزیع اندازه خاکدانه ها بر میزان رطوبت خاک در مکش های ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام نمازی - مهدی شرفا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

485. تاثیر تیمارهای مختلف و زمان بر کارایی حذف الکتروسینتیکی Pb, Cd,Zn از یک خاک آهکی آلوده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بیرامی - محمدرضا نیشابوری - شاهین اوستان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

488. تاثیر خرخاکی بر پایداری خاکدانه های خاک در یک طرح مهار بیابان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا رهبر - محمدموسی حنفی - راضیه عثمان - سید آهنگ کوثر
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

489. تاثیر خشکی خاک بر برخی خصوصیات رشدی یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه صیاد امین - پرویز احسان زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

490. تاثیر خصوصیات خاک در امتداد توپوگرافی منطقه روی محصول کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهین نوربخش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

491. تاثیر دی آمینو بنزیدین بر سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهیرا جلیلی - فرشید نوربخش - مهرانض غیاثی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

493. تاثیر رطوبت بر معدنی شدن فسفر آلی، در یک خاک تیمار شده با کود مرغی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محوحی - علی اکبر صفری سنجانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

494. تاثیر روش بر شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در ارقام مختلف گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر کبیری - امیرحسین خوشگفتارمنش - حسین شریعتمداری - بهرام شریف نبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

496. تاثیر روی بر جذب کادمیم و شاخص های رشد گیاه ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل زارعی - غلامرضا معافپوریان - احمد گلچین - سید ابراهیم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

497. تاثیر رژیم های رطوبتی مختلف بر سینتیک تثبیت پتاسیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم شهبازی - حسن توفیقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

499. تاثیر سطح ویژه، ماده آلی، درصد سدیم تبادلی و شوری بر پایداری و اندازه خاکدانه ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدزمان علاءالدین - سید علیرضا موحدی نائینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

500. تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی چراتی - زینب خیری کمیشانی - ناهید آملی - غلامرضا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

501. تاثیر سطوح مختلف شوری بر قابلیت جذب برخی از فلزات سنگین توسط گیاه سودان گراس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر کدخدایی - شاپور حاج رسولی ها - محمود صلحی - بابک خیام باشی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

502. تاثیر سطوح مختلف شوری خاک بر جذب روی قابل استفاده گیاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نقش پور - مصطفی چرم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

503. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین فرزانه - احمد گلچین - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

504. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین فرزانه - احمد گلچین - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

505. تاثیر سطوح نیتروژن در کاهش سمیت بور و بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی کوهکن - منوچهر مفتون
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

506. تاثیر سطوح و منابع ازت بر عملکرد اجزا عملکرد و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علی غفاری نژاد - آرش صباح÷
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

507. تاثیر سطوح و منابع ازت بر عملکرد اجزا عملکرد و میزان روغن کنجد در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علی غفاری نژاد - امیر جلالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

508. تاثیر سطوح و منابع کودهای آلی بر عملکرد خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علی غفاری نژاد - آرش صباح - قباد جلالی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

509. تاثیر سه نوع مالچ بر نگهداری رطوبت و کاهش شوری خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی باهمت - علی روحانی پور - مهدی نوروزی - سید محمدرضا کیانژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

512. تاثیر شوری بر نسبت عناصر در مراحل رویشی رشد گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف رضا باقری - سعید سعادت - ابراهیم پذیرا - رسول میرخانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

513. تاثیر شوری و بور بر وزن خشک بخش هوایی، ریشه و شاخص سطح برگ دو رقم زیتون (روغنی و کرونیکی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم تحمل کنان - احمد گلچین
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

515. تاثیر شوری و روی بر ترکیبات شیمیایی نهال های پسته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه شهریاری پور - احمد تاج آبادی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

516. تاثیر شوری و فسفر بر برخی پارامترهای رشد پسته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده ایران نژاد - احمد تاج آبادی پور - وحید مظفری - ابراهیم ادهمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

518. تاثیر عناصر ریزمغذی بر عملکرد وا جزای عملکرد ذرت علوفه ای سینگل کراس 704


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مزارعی - قدت الله فتحی - کوروش دارابی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

519. تاثیر غبار حاصل از قوس الکتریکی کوره های صنایع فولاد بر PH، Ec و غلظت عناصر غذایی محلول حاصل از انکوباسیون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیوند پاپن - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

520. تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر جمعیت های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید باقریفام - امیر لکزیان - سید جواد احمدی - امیر فتوت
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

521. تاثیر فسفر بر برخی پارامترهای رشد نهال پسته تحت تنش آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادیا بشارت - احمد تاج آبادی پور - وحید مظفری - ابراهیم ادهمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

522. تاثیر فسفر بر جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی استان تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل رحیانی تیار
تعداد صفحات مقا