آقای دکتر مهران شیروانی

Dr. Mehran Shirvani

دانشیار علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183285)

39
27
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی