آقای دکتر هیمن شهابی

Dr. Himan Shahabi

دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374098)

25
13
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی