اثر فرسایش آبی بر توان تولید زراعی خاک در برخی از خاک های مناطق نیمه خشک

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 546

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI11_185

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393

چکیده مقاله:

فرسایش خاک در اراضی دیم مناطق نیمه خشک به واسطه حساسیت خاک و متداول بودن آیش از یک سوی و قرار داشتن اغلب دیمزارها در نقاط پرشیب از سوی دیگر بسیار شدید است. بهره برداری از زمین های نامرغوب و پرشیب بدون توجه به قابلیت کاربری آن برای کشاورزی سبب تشدید فرسایش می گردد که این عامل در کوتاه مدت و بلند مدت موجب کاهش توان تولید و کیفیت خاک می شود.

نویسندگان

بهروز مهدیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

حسین اسدی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

محمود شعبانپور

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

محسن زواره

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان