ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنگره علوم خاک ایران

تعداد مقالات
4374 مقاله
کل صفحات
18847
درصد اصل مقالات
48%
کل استنادات
580
کل دریافت مقالات
15778
کل نمایش مقالات
3129217
متوسط استناد مقاله
13.26
کل نویسندگان
12680
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنگره علوم خاک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:6 شهریور 1384
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1385
مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1645
تعداد کل مقالات: 620
تعداد کل صفحات: 1854
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 1180185
تعداد دریافت مقاله: 6384
تعداد ارجاعات: 252
روز برگزاری:4 شهریور 1386
استان: البرز
شهر: کرج
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1385
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2065
تعداد کل مقالات: 752
تعداد کل صفحات: 1564
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 1311902
تعداد دریافت مقاله: 6397
تعداد ارجاعات: 233
روز برگزاری:21 تیر 1388
استان: گلستان
شهر: گرگان
برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجمن علوم خاک ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393
مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2398
تعداد کل مقالات: 826
تعداد کل صفحات: 2077
تعداد مقاله کامل: 3
تعداد نمایش مقالات: 276190
تعداد دریافت مقاله: 24
تعداد ارجاعات: 91
روز برگزاری:8 بهمن 1392
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 شهریور 1396
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم خاک ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397
مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2707
تعداد کل مقالات: 920
تعداد کل صفحات: 5225
تعداد مقاله کامل: 844
تعداد نمایش مقالات: 238708
تعداد دریافت مقاله: 2388
تعداد ارجاعات: 4
روز برگزاری:5 شهریور 1398
استان: زنجان
شهر: زنجان
برگزار کننده: دانشگاه زنجان
تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399
مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2074
تعداد کل مقالات: 644
تعداد کل صفحات: 3966
تعداد مقاله کامل: 630
تعداد نمایش مقالات: 111796
تعداد دریافت مقاله: 415
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 مهر 1400
استان: البرز
شهر: کرج
برگزار کننده: موسسه تحقیقات خاک و آب انجمن علوم خاک ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400
مجموعه مقالات هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"
پژوهشگران ارائه کننده: 1791
تعداد کل مقالات: 612
تعداد کل صفحات: 4161
تعداد مقاله کامل: 600
تعداد نمایش مقالات: 10436
تعداد دریافت مقاله: 170
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی