ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای کامبیز مشایخی

Kambiz Mashayekhi

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186259)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی کامبیز مشایخی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

مقالات کامبیز مشایخی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی بقایای گیاهی حاصل از مرداب آب بندان سر بر رشد و غلظت عناصر در گیاه گوجه فرنگیهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهتامین بهینه عنصر پتاسیم در گیاهان روغنی کشت شده در خاکهای رسی با سطح ویژه بالاهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
3دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت دستگاه اکسوفیتون جهت آزمایشات کشت بافتاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسالیسیلیک اسید برمیزان جنین زایی رویشی آبکش ثانویه هویج در محیط کشت B5ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنین زایی در توت فرنگی رقم کاماروزاششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات دانه گرده رزهای هگزاپلوئید با والدین تریپلوئید آنهاششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میوه های بکرزا و غیربکرزای خیار (Cucumis sativus L.) در رقم سوپردامینوسششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سه رونگ پوشش پارچه ای یک بار مصرف پزشکی بر رشد و نمو تربچه و اسفناجششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
9دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی کیوی Actinidia deliciosaاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
10دریافت فایل PDF مقالهواکنش درون شیشهای ریزنمونه های کیوی به محیط کشت بدون هورموناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات بیوشیمیایی در قلمههای انگور پس از تلقیح با قارچهای آربوسکولار مایکوریزاAMF)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتلقیح باچهار تیمار قارچ مایکوریزا آربوسکولارAMF)بر رشد قلمه های چهار رقم انگوراولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی توسط عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه توتفرنگی رقم کاماروسااولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی توتفرنگی رقم کاماروسااولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ایهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهتکثیر درون شیشه ای کیوی از طریق جنین زایی رویشیهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف عنصر بر بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپاراولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژی میوه سیب رقم رداسپاراولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات رشدی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پرلیت در بستر کشت گلدانی گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین ابلقپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ترکیبات مختلف گلدانی حاوی کوکوپیت بر رشد و توسعه فیکوس بنجامین ابلقپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده وخودروی خیار در محیط کشت B5پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانوسیلور روی افزایش عمر انباری گل بریده میخک سفید (وایت لیبریتی)پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
24دریافت فایل PDF مقالهروش مطلوب استریل کردن پیاز آماریلیس Hippeastrum hybridum به منظور کشت درون شیشه ایهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار پس از محلولپاشی با عنصر بردومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات دانه گرده ارقام زیتون در دو محیط کشت مختلفدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گرده افشانی و خودناسازگاری گرده به منظور تعیین بهترین رقم گرده زا برای ارقام زیتون میشن و زرددومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
28دریافت فایل PDF مقالهباززایی پیازچه از ریزنمونه‌های تک فلسی با طبق و بدون طبق پیاز آماریلیس (Hippeastrum hybridum) در شرایط کشت درون‌شیشه‌ایاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات چینه سرمایی در ترکیب با مواد تسهیل کننده تنژگی بر رفع رکود بذور فندقاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
30دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق گیاه گوجه فرنگی و محاسبه ضریب گیاهی در شرایط آبیاری با آب شوریازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
31دریافت فایل PDF مقالهآبیاری گیاه گوجه فرنگی با آب شور و ارائه معادله تبخیر-تعرق واقعییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
32دریافت فایل PDF مقالهباززایی ریزنمونه های دوفلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum hybridum) در شرایط کشت درون شیشه ایهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات جیبرلین، پوترسین وتیورآ در رفع خفتگی و جوانه زنی بذور پنج رقم فندق (Corylus avellana)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گوجه فرنگی رقم سوپر آهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وزنهای مختلف پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر تولید بذرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تغییرات برخی از کربوهیدرات ها از زمان برداشت تا جوانه زنی در بخش های مختلف سیرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات هیدرات های کربن، آنتوسیانین و محتوای کلروفیل از زمان برداشت تا جوانه زنی سیرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم جهت توصیه کودی مناسبنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط کشت درون شیشه ای بر میزان باززایی پیازچه از ریزنمونه های تک فلسی و دوفلسی پیاز نسرین Hippeastrum hybridumسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
41دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف نیترات و آمونیوم بر تکامل جنین های رویشی نرمال در محیط کشت جنین زایی دمبرگ هویجسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی از صفات پس از برداشت غده های سیب زمینیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگیدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پاکلوبوترازول، اتیفن، دامینوزاید و آبسسیک اسید بر عملکرد گندم دیم در یک سال پر باران و خاک با سطح ویژه بالا با محدودیت پتاسیمدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی سالسیلیک اسیدبرروی برخی ازخصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگیاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی برخی ازخصوصیات میوه های دوجمعیت گوجه فرنگی آلبالویی Lycopersicon esculentum var. Cerasiforme دردومحیط کشت خاکی و هیدروپونیککنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
47دریافت فایل PDF مقالهاثر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی بر میزان کلورفیل در گشنیزیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان مقاومت به سفیدک پودری در رزهای هگزاپلوئید با والدین تریپلوئید آنهااولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی عنصر بر روی میزان برخی از متابولیت ها ثانویه سیب رقم رداسپارهمایش ملی گیاهان دارویی1389
50دریافت فایل PDF مقالهسنتز متابولیت های ثانویه و رابطه آن با القای جنین زایی رویشی ریزنمونه هویج تحت تیمار سالیسیلیک اسیدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر سنتز آنتی اکسیدان های درونی آبکش ثانویه ریشه هویج و القا جنین زایی رویشی در محیط کشت بافتهمایش ملی گیاهان دارویی1389
52دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده و خودروی خیار در محیط کشت B5همایش ملی گیاهان دارویی1389
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پالپ، مزوکارپ و پوست پرتقال پارسون براون و مارس بر روی چند پایه مختلفهمایش ملی گیاهان دارویی1389
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی ، آنتوسیانین ها و اسید مالیک میوه دو رقم سیب زرد و قرمز لبنانی در پنج شهر مختلف ایرانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغذیه ای نشا با اسید بوریک بر روی برخی خصوصیات بوته گوجه فرنگی تحت تنش سرمااولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر منبع ریزنمونه (مزرعه و گلخانه) بر استقرار درون شیشه ای چهار رقم انگور (Vitis vinifera L)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریزنمون ههای فلسی پیاز نسرین Hippeastrum hybridum) نسبت به محیط کشت مایعهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تنشهای کم آبیاری و شوری بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه گوجه فرنگی اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از صفات عملکرد سیب زمینی تحت تاثیر تیمار لایم سولفور و اسید سالیسیلیکهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لایم سولفور و اسیدسالیسیلیک بر برخی خصوصیات کمی گیاه سیب زمینیهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
61دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ آربسکولدار claroideum Claroideoglomus بر وزن گیاهچه های هویج حاصل از کشت آبکش ثانویه.سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار1396
62دریافت فایل PDF مقالهکاربرد قارچ claroideum Claroideoglomus بر کاهش تلفات مرحله استقرار سازی گیاهچه های هویج بر اثر قارچ sclerotiorum Sclerotinia.سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار1396
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالوس زایی گیاه ترب اسبیArmoracia rustanica در محیط کشت B5دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
64دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی رویشی گیاه ترب اسبی Armoracia rustanicaدر شرایط درون شیشه ایکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
65دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی رویشی تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum) در محیط کشت B5دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالوس زایی گیاه تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum) در محیط کشت B5دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم1397
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی تربچه تحت تغذیه کود کامل بر پایه MS در ترکیب با اسیدهیومیکیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تجمع قندها در ریزوم و اندام هوایی گیاه یکساله مارچوبه اکتاپلوئیدیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفوفیزیولوژیکی میوه برخی جمعیت های گوجه فرنگی ایرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش جوانه زنی بذر برخی جمعیت های گوجه فرنگی ایران به دمایازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
71دریافت فایل PDF مقالهررسی هورمونهای استروئیدی (پروژسترون، استرادیول) در غده و کالوس سیب زمینی شیرین در محیط کشت B5یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
72دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مورفولوژیک و بیوشیمیایی واریته های روزبی تفاوت پیاز با واریته سفید گرگان در کشت پاییزه بعنوان کشت غیر متداول در گرگاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399

مقالات کامبیز مشایخی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و لایم سولفور روی برخی از شاخصهایکمی و کیفی نشاء گوجه فرنگی رقم سوپرآدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1394
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندممجله تولید گیاهان زراعی1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب زمینیمجله تولید گیاهان زراعی1395
4دریافت فایل PDF مقالهاثرفرم های مختلف ازت بر pH محیط کشت جنین زایی رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L)مجله پژوهش های تولید گیاهی1396
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa)مجله پژوهش های تولید گیاهی1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت های مختلف زغال فعال با حلال های متفاوتمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم کشت درون شیشه ای برای افزایش ضریب تکثیر آماریلیس (Hippeastrum hybridum)دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی1395
8دریافت فایل PDF مقالهافزایش زنده‌مانی میکروسپورهای رز (رقم آپولو) برای ایجاد گیاهان هاپلوئیددوفصلنامه گل و گیاهان زینتی1395
9دریافت فایل PDF مقالهرشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی تربچه در پاسخ به اسید هیومیک غنی شده با ترکیبات محیط کشت MSدوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 19 آذر 1398 - تعداد مشاهده 180 بار

نمودار تولید سالانه مقالات کامبیز مشایخی

تماس با کامبیز مشایخی


به اشتراک گذاری صفحه کامبیز مشایخی

پشتیبانی