آقای عباس صمدی

Abbas Samadi

دانشیار گروه بیوشیمی کالج استئوپاتی دانشگاه علوم بهداشتی استیل آمریکا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185549)

104
49
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی