دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

The second national conference on water scarcity and ways out

دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت روز چهارشنبه، 5 اردیبهشت، 1397 توسط دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگ, دانشگاه پيام نور مركز كبودراهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

محل برگزاری: همدان
سال برگزاری: 1397
شناسه ملی این کنفرانس: HKNWC02

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

    بررسي تاثير روشهاي نوين آبياري در بهبود راندمان مصرف آب در كشاورزي
    راهكارهاي نوين در استفاده از آبهاي شور براي توليدات كشاورزي و كشاورزي پايدار
    كاربرد روشهاي به زراعي و به نژادي با هدف كاهش ميزان مصرف آب در كشاورزي
    آينده پژوهي در مقوله آب با رويكردمنابع و مصارف آب و تخمين ابعاد بحران آتي در اين زمينه و بيان راه حلهاي خروج از آن
    كاربرد نانوفناوري، زيست فناوري و ساير فناوريهاي نوين در مديريت بهينه مصرف آب
    بررسي روابط ميزان و نحوه مصرف نهاده هاي غير آبي نظير كودها و سموم بر بازده آبي
    ارائه روش هاي نوين مديريت مزرعه شامل اعمال تناوب، آيش، كشت هاي مخلوط و شيوه هاي مشابه با جهت گيري حفظ و استفاده بهينه از منابع آبي در سطح استاني و كشوري
    استفاده از هرزآب، بازچرخاني پساب هاي تصفيه شده و منابع آبي غير معمول در دسترس و قابل حصول
    بررسي نقش آب در كشاورزي پايدار
    بررسي نقش متغيرهاي اقتصادي در روند مصرف آب در كشاورزي
    نقش بخش هاي مختلف حكومتي، نهادهاي مدني و نهادهاي مردم نهاد، تعاوني ها و اتحاديه هاي كشاورزي در مديريت نهاده هاي آبي
   بررسي نظام هاي قانوني و حقوقي منطقه اي و بين المللي تعيين ميزان حق آبه و تاثير آن بر تغيير الگوي آبياري
    رابطه پايداري مصرف آب و محيط زيست
   نقش آموزشهاي رسمي، غير رسمي و عوامل روانشناختي در جهت ايجاد و حفظ الگوي استفاده پايدار از منابع آبي
   نقش و تاثير رسانه هاي ديداري، شنيداري و ديجيتال در ترويج الگوي بهينه مصرف آب
    مكانيزاسيون و مديريت مصرف آب
    سازه هاي آبي و تجهيزات آبياري و كاهش ميزان مصرف آب
    تاثيرات اقليمي بر منابع آبي

درج در تقویم: 13 دی 1396 - تعداد مشاهده 7728 بار