کنفرانسهای برگزار شده انجمن علوم خاک ایران

تاکنون 3 کنفرانس توسط انجمن علوم خاک ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علوم خاک ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن علوم خاک ایران (20 عضو)

روزبه آقامجیدی استادیار
امیرحسین دانش فر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
گلاله غفاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان كرمانشاه
ناصر جمالی حاجیانی
رضا سراج امانی دکتری تخصصی فیزیک و حفاظت خاک - محقق و مدرس دانشگاه
علی همتی فرد
مهدی شهابی رکنی دانشجوی دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دانشگاه تهران
سولماز کاظم علیلو
محمد انوار
سید علی کمالی نجات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات -کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه تهران
مهدی ذاکری بنیانگذار سیستم مهندسی برنامه نویسی موفقیت success programing engenering system
پناه محمدی
اصغر مارزی زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد
مرجان بدری دکتری تخصصی محیط زیست
محمد علیخواه
پریسا دشتی دانشجوی کارشناسی
بهمن خوشرو محقق فوق دکترا
محسن احمدی درمیان کارشناس ارشد مدیریت حاصلخیزی و تغذیه گیاه
سارا مرادی ثانی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
جعفر شریفی دکتری تخصصی عمران

اگر شما هم عضو انجمن علوم خاک ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.