فصلنامه راهبرد فرهنگ

Strategy for Culture

فصلنامه راهبرد فرهنگ وابسته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز سال ۱۳۸۷ شروع به کار نموده و بر ۱۱ موضوع اصلی متمرکز شده است که عبارت‌اند از: ۱-رصد و مهندسی فرهنگی کشور؛ ۲- آسیب‌شناسی وساماندهی فرهنگ عمومی؛ ۳- هنجارها، ارزش‌ها و باورهای معیار و چگونگی تحقق آن؛ ۴- حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در مقابل هجوم بیگانه؛ ۵- پیش نیازها، ملزومات و عوامل موثر بر ارتقاء علمی و فرهنگی کشور؛ ۶- نقشه جامع علمی کشور؛ ۷- تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه وحوزه؛ ۸- تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ ۹- پیش‌نیازهای فرهنگی تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۱۰- چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت‌ها؛ و ۱۱- بررسی روندها و جهت‌گیری‌ها در تولید آثار ومصنوعات فرهنگی و هنری

در کنار شماره‌های عادی، تلاش گردیده تا برخی از موضوعات مانند «علم دینی» (شماره‌های ۶ و ۳۲)، «اخلاق پژوهش» (شماره‌های ۹-۸)، «اخلاق در آموزش عالی» (شماره‌های ۹-۸)، « تاثیر فرهنگ بر تحولات آموزشی» (شماره‌های ۱۸-۱۷)، «آسیب‌شناسی علوم انسانی» (شماره ۱۹)، «مطالعات راهبردی فناوری» (شماره ۳۴)، «فقه نظام‌ساز» (شماره ۳۶) و «جنسیت و ازدواج» (شماره ۳۸) به صورت خاص و در قالب ویژه‌نامه، تدوین و منتشر گردد. ویژه‌نامه‌های دیگری نیز در دست برنامه‌ریزی و اقدام قرار دارند.

فصلنامه، مجوز علمی پژوهشی خود را در مورخ ۱۳۸۸.۸.۱۷ به شماره ۳.۱۱.۱۳۵۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است.

موضوعات تحت پوشش: فرهنگ، تعلیم و تربیت، علم و فناوری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات