خانم دکتر راضیه مهرابی کوشکی

گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367962)

8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی