آقای دکتر بیژن زارع

Dr. Bijan Zare

استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395923)

7
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی