خانم دکتر سهیلا صادقی فسائی

Dr. Soheila Sadeghi Fasaei

استاد دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182089)

4
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی