آقای دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

Dr. Heidar Janali zadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241928)

2
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی