آقای دکتر مسعود نقاش زاده

Dr. Masoud Naghashzadeh

دانشیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو وتلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414914)

1
8
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی