خانم دکتر نگار داوری اردکانی

Dr. Negar Davari Ardakani

دانشیار، دنشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398283)

4
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی