آقای دکتر امیرعلی نجومیان

Dr. Amir Ali Nojoumian

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (357809)

1
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی