ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرج - موسسات تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
سال برگزاری: 1381    تعداد صفحات: 1000
تعداد مقالات کنفرانس: 1000  تعداد مشاهده چکیده: 174022
کد COI این کنفرانس: NABATAT07
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 1296 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 111

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آت اکولوژی شبدر کوهسری و دم روباهی کوهسری در مراتع استان مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن قلیچ نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای لاین های برنج چیرسر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محدثی - منصور بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آنالیز های رشد و عملکرد بیولوژیکی ذرت و سیا در سیستم های کشت مخلوط و تک کشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خجسته کیا - ابوالحسن هاشمی - داریوش مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آنالیزپارامترهای کروموزومی در ژنوتیپ های مختلف گونه مرتعی ?Bromus tomentellus در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا زبرجدی - حسین میرزایی ندوشن - قاسم کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر آبشویی بر اصلاح خاک و کشت مجدد زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عزیزی زهان - علیرضا سپاسخواه - علی کاظمی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان و اکالیپتوس بر سبز شدن و رشد ارقام ندا وفجر برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده آقاجانی - محمدتقی برارپور - ایرج امینی - ثمانه ضیا حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر آللوپاتی بقایای کنگر و سویا بر سبز شدن و رشد برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثمانه سادات ضیا حسینی - محمدتقی برابرپور - سپیده آقاجانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر آللوپاتی پسمان های آفتابگرئدان بر روش و رشد پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده آقاجانی - محمدتقی برارپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر آللوپاتیک سنین مختلف بقایای آفتابگردان بر سبز شدن و رشد پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثمانه سادات ضیا حسینی - محمدتقی برارپور - نادعلی بابائیان جلودار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر تاریخ های مختلف اشت و آرایش بوته در عملکرد یک رقم کلزای روغنی پاییزه سرز در منطقه میاندوآب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه همایونی فر - حسین رنجبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزایع ملمکرد دانه سه رقم کلزا در منطقه دزفول


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید عطا الله سیادت - قدرت الله فتحی - سعید صادق زاده - محمدعلی ضمیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سه رقم کتان روغنی در ورامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ایران نژادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال و برخی خصوصیات زراعی ذرت شیرین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن مختارپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر تاریخ کاشت و رقم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزای پائیزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساسان رضادوست - محسن رشدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزا علمرکد جولخت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهود صالحی - سام صفری - محمد رفیعی الحسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر تاریخ کاشت و چین برداری روی عملکرد علوفه و بذر دو رقم شبدر بر سیم در منطقه شهرکرد (در کشت بهاره)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خدادادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های sc647 و sc604 ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور - عظیم خزایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر تراکم بوته در واحد معرفی سطح بر میزان شیوع پژمردگی ورتیسلیومی در ارقام در دست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی عرب سلمانی - عبدالقدیر قجری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر تراکم بوته و مصرف علف کش در کنترل علف های هرز لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکمت اسفندیاری - سید مجتبی هاشمی جزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثر تراکم خزانه، روش خزانه گیری و تعداد نشا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رمضانی - آقافخر میرلوحی - عبدامجید رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثر تراکم کاشت بر درصد دانه های بارور رشد نکرده و دانه های نرمال در انواع لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید دوازده امامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد سیاهدانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مودی - محمدحسن راشد محصل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثر تناوب گیاهان زراعی بر جمعیت کل و جنس های غالب باکتری های خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر آینه بند - محمدحسن راشد محصل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر تنش آبی بر عملکرد و اندازع قطر غده های سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیاز علی ابراهیمی پاک
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد دو رقم سیب زمینی در منطقه شاهرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا محمدی - فرامرز فائزنیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر 10 گونه گیاه دارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید دوازده امامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اثر تنش شوری بر مراحل اولیه رشد گیاه آفتابگردان (رقم زاریا)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید دوازده امامی - منصور شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثر تنش شوری بر کشت گلدانی و مزرعه ای ارقام امید بخش مناطق سرد جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد محلوجی - غلامرضا سعادتمند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر تنش شوری و سرما بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بابونه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید دوازده امامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر تنش کم آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ممنوعی - رضا فتوحی قزوینی - امیرحسین شیرانی راد - بابک ناخدا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثر تنش گرما بر صفات کمی و شاخص های فیزیولوژیک زژنوتیپ های جو لخت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ جهان بین - زین العابدین طهماسبی سروستانی - سید علی محمد مدرس ثانوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثر رقم و تراکم بوته بر نمو، رشد و توزیع مواد فتوسنتزی در سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دماوندی - رحیم اصل گرگانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثر روش های مختلف کاشت و نحو آبیاری بر خصوصیات چغندرقند در اراضی شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ابراهیمیان - ذبیح ا... رنجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثر روش کاشت بر تولید محصول پنبه در خاک و آب شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا رمضانی مقدم - منصور پاره کار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. اثر روشو دور آبیاری بر عمکلرد و اجزای ا« در زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیا کبر ع عزیزی زهان - علی اکبر کامکار حقیقی - علی کاظمی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاهی دارویی اسفرزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد نجفی - پرویز رضوانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثر رژیم های مختلف آبیاری و شخم حفاظتی بر عملکرد و اجزا عملکرد کنجد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری صفاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اثر زمان شخم دوم در تراکم جمعیت علف های هرز و عملکرد محصول برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محدسی - محمد مسلم شریفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. اثر سرما و انجماد بر خصوصیات فیزیولوژیکی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن یزدی صمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اثر سطوح مختلف بر جوانه زنی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید حاتمی - سرالله گالشی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اثر سطوح مختلف پتاسیم همراه با عناصر ریز متغذی بر روی عملکرد ارقام پیشرفته گندم نام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد لطف اللهی - محمدجعفر ملکوتی - فریدون نورقلی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. اثر شوری آب بر کارایی ازت و پتاسیم در محصول چغندرقند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا جهاداگیر - علیرضا مرجوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه 4 رقم شبدر زیرزمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید اکرم قادری - سر الله گالشی - عبدالصالح کرنژادی - محمدحسین قربانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اثر شوری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم روشن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا یاری - سید علی محمد مدرس ثانوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. اثر شیرابه کمپوست بر عملکرد و ترکیب شیمیایی ذرت و اثر باقمیانده آن بر بعضی ویژگی های خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر گندمکار - محمود کلباسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثر فاصله بوته بر عملکرد های دانه و روغن ارقام گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت الله فتحی - حسن مجدی نسب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. اثر متقابل رژیم آبیاری و کود ازته بر درصد روغن و عملکرد کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر فرج نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. اثر مقایسه کاهش یافته علف کش ها بر کنترل علف های هرز سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثمانه سادات ضیا حسینی - محمدتقی برابرپور - علی محمد منسوجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. اثر منابع مختلف کود ازبته بر عملکرد کمی و کیف یگندم در خاک های آ]کی کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد لطف اللهی - یوسف باقری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. اثر نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذور دو رقم یونجه یکساله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب سرفرازی - چنگیز زارع - سید علی محمدمدرص ثانوی - جلال جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. اثر هورمون تری ترپونیک بر خصوصیات مرفولوژیکی، ف یزیولوژیکی و عملکرد ارقام مختل سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمدامین عمادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. اثر پتاسیم بر رشد و مقاومت به شوری سه رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نائینی - امیرحسین خوشگفتار - امیرحسین کوچه باغی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. اثر چرا یا هرش روی نسبت جنسیت بعضی از گونه های آتریپلکس کشت شده در منطقه کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محسن حسام زاده حجازی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. اثر کاربردهای جداگانه و ترکیبی علف کش های شیمیایی روی مهار علف های هرز و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه کوشکک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان بیژن زاده - حسین غدیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. اثرات القا تنش خشکی توسط محلول پلی اتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی بذر گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر مجنون حسینی - رضا توکل افشاری - سمیه احسانفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. اثرات برخی عناصر کم مصرف بر همزیستی میکوریزایی در زراعت سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی یحیی آبادی - سیما زنگنه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میرزاخانی - محمدرضا اردانی - امیرحسین شیرانی راد - احمدرضا عباسی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. اثرات تاریخ کاشت بر مراحل رشد و عملکرد ارقام گندم پاییزه در تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خلیل فصیحی - سید علیم حمد مدرس ثانوی - زین العابدین طهماسبی سروستانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. اثرات تاریخ کاشت و ترام بوته بر روی عملکرد لوبیا چیتی خمین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر قنبری - منوچهر طاهری مازندرانی - مسعود دادپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرود صالحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. اثرات تنش خشکی بر تغییرات ماده موثر گل راعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین لباسچی - داریوش مظاهری - ابراهیم شریفی عاشورآبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیر زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید اکرم قادری - سر الله گالشی - سلیم فرزانه - عبدالصالح کرنژادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود رفیعی - مهدی کریمی - قربان نورمحمدی - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود رفیعی - حبیب الله نادیان - قربان نورمحمدی - مهدی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم و تریتیکاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قدسی - داریوش مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. اثرات تنش کم آبی و تغذیه پتاسیم بر روی عملکرد رو برخی از خصوصیات زراعی سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سبحانی - حمید رحیمیان مشهدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. اثرات زمان برداشت علوفه بر عملکرد دو رقم جو در استان یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید سودایی زاده - حمیدرضا عظیم زاده - محمدحسین حکیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. اثرات سیلیس بر روی شاخص های رشد گیاهی بنرج در کشت هیدروپونیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهیار فلاح
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. اثرات شوری آب آبیاری و تیمارهای بذر بر روی خصوصیات رشد و بیوماس یولاف وحشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا رمضانی مقدم - حمید رحیمیان مشهدی - محمد کافی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. اثرات شوری بر ارقام تیپ دسی و کابلی نخود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. اثرات مصرف توام فسفر و روی بر عملمکرد کمی و کیفی دانه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان تاجیک - غلامرضا ثواقبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. اثرات مقادیر بذر و شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد وو اجزا عملکرد گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا زمانی - محمد کافی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. اثرات پیش تیمار بر ویگور بذر کلزا در شرایط تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور تقوایی - محمدرضا چائی چی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. اثرات ژنوتیپ و میزان نیتروژن بر رشد روند ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد پروروده به دانه گیاه جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت الله فتحی - محمدرضا عنایت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. اثرع لف های هرز و علف کش بر مشخصه های رشد نخود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضان سرپرست - شاپور حاج رسولی ها - عبدالمجید رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. اثرم حلول پاشی اوره بر روی سویا در مراحل بعد از گلدهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد صادق زاده - ایرج امینی - سید خلاق میرنیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. اربرد تکنیک هسته ای ردیابی علف کش ها نشاندار در بررسین حوه عمل علف کش ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اهری مصطفوی - هادی فتح اللهی - بهنام ناصریان - محمد بابایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. ارتباط رنگ و اسید لینولنیک بذر با عملکرد دانه بزرگ و اجزای آن در اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عباسی - قدرت الله سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. ارتباط شاخص های فیزیولوژیک با عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژنه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صادقی - محمدجعفر بحرانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. ارزیابی ارقام بهاره کلزا و خردل در شرایط دیم مراغه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. ارزیابی ارقام نخود کابلی در تاریخ کشت های پاییزه و بهاره در شرایط زارع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور - محمد میرزایی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. ارزیابی ارقام وارداتی سویا در آزمایشات مقایسه عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم هزارجریبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. ارزیابی اقتصادفی ارقام اصلاح شده گندم آبی در استان همدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محسن سیدان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. ارزیابی اقلیمی برای محصولات کشاورزی منطقه ایلام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود بازگیر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. ارزیابی امکان کشت پاییزه نخود در کوهدشت لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور - محمد میرزایی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. ارزیابی اکوتیپ های شبدر ایرانی استان چهار محال و بختیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جلیل نوربخشیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. ارزیابی بیلان انرژی زراعت گندم دیم در استان مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه حیدرقلی نزژآد - عبدالله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. ارزیابی تاثیر سیستم های خاک ورزی بر روی میزان رطوبت خاک و عملکرد سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد برزعلی - محمد مقدم - زین العابدین طهماسبی - حشمت امیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. ارزیابی تاثیر میزان مصرف و زمان کاربرد کود نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد وش در پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد برزعلی - محمدرضا چانی چی - سهیلا ابراهیمی - احمد تجری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ های تتراپلوئید پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا رمضانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. ارزیابی تحمل به شوری لاین های پیشرفته گندم دو روم در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شهبازی - جبار آلت جعفربای - کمال اسلامی گمش تپه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. ارزیابی تحمل به شوری هیبرید های ذرت دانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الیاس دهقان - احمد نادری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. ارزیابی تحمل کالوس های پرنتوتایی شده جنین سویا به تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ابراهیمی - فرامرز مجد - عیسی جرجانی - مهدی ناصری تفتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. ارزیابی تنوع ژنتی و ژنتیکی جمعیت های طبیعی خردل وحشی 1 با سافتاده از نشانگر مولکولی SSR2


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت الله فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. ارزیابی تیپ های مختلف جو بومی مناطق غرب کشور نسبت به سفیدک پودری جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه شفا الدین - مهران پات پور - محمدعلی دهقان - محمد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. ارزیابی جوانه زنی و رشد گیاهچه آمفی پلوئید تریتی پیرم تریتیکاله و گندم تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شاهسوند حسنی - فاطمه خوارزمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. ارزیابی خسارت سن معمولی گندم در منطقه قزوین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین نوری - پروانه آزمایش فرد - عباس عبداللهی - قدیر نوری قنبلانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. ارزیابی خصوصیات اکوتیپ های مناطق سردسیر یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد جناب - حسین خدادادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. ارزیابی خصوصیات بذر اکوتیپ های مناطق سردسیری یونجه در منطقه شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خدادادی - مهرداد جناب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. ارزیابی خصوصیات پلی ژنیک مقاومت به شوری در نسل های تفکیکی حاصل از هیبرید های گدم هگزا پلوئید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید احمد سادات نوری - نام مک نیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی در ارقام برنج هیبرید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید درستی - حسین رحیم سروش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. ارزیابی خوصیات زراعی 30 رقم یونجه در سال دوم کشت در منطقه تبریز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده رضوی اهری - مصطفی ولی زاده - محمد مقدم - محمدرضا شکیبا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. ارزیابی روابط مبدا ـ مقصد در بوته های بذریچ غندرقند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید صادق زاده حمایتی - مجید دهقانشمار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. ارزیابی زنوتیپ های متحمل گندم نان تحت تنش شوری در منطقه اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد محلوجی - داود افیونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. ارزیابی سازگاری ارقام گلرنگ در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. ارزیابی سبزینگی برگ در شرایط کمبود نیتروژن و خشکی در دوران رشد رویشی و زایشی ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سپهری - سید علیم حمد مدرس ثانوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. ارزیابی شاخص های مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های عدس بومی استان اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر ا ایمانی - محمد مقدم - مصطفی ولیزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. ارزیابی شاخص های کمی برای تعیین غالبیت علف های هرز و دینامیزم جمعیت آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مبین باشی معینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. ارزیابی صفات موثر بر مقاومت لاین های مختلفن خود به افت غلافخوار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون کانونی - عباس خانی زاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. ارزیابی عملکرد سویا در کشت دوم در شرایط تنش رطوبت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرشاد کمالی دماوندی - زین العابدین طهماسبی سروستانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. ارزیابی عملکرد و خصوصیات زراعی لاین های گندم دبلد هاپلوئید زمستانه و نیمه زمستانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا بزرگی بور - مجتبی وهابزاده - امیر قلی سنجری - علیرضا رضوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. ارزیابی عملکرد و رخی صفات زراعی هیبرید های مشترک ایرانی ـ روسی آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم فرخی - عراز محمدنوری راد دوجی - غلامحسین شیراسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. ارزیابی عملکرد پروتئین دانه و اجزا آن در ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط آب و هوایی اهواز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیمین فرد - عبدالمهدی بخشنده - احمد نادری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. ارزیابی فلوفناست به عنوان علف کش جایگزین برای کنترل علف هرز قناری مقاوم به ایزوپراتیوران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بازوبندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. ارزیابی لاین های سینتیک هگزاپلوئید گندم در شرایطم حدودیت آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی وهابزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. ارزیابی لاین های نخود متحمل به سرما نسبت به بیماری برق زدگی نخود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوذر بهرامی کمانگر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. ارزیابی مدل رایانه ای توصیه کودی دز مزارعه گندم جنوب خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم جواهری - محمدجعفر ملکوتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. ارزیابی مزرعه ای تغییرات ناصر معدنی ذرت، سورگوم، آفتابگردان و کنجد در واکنش به کلرید سدیم و نیترات آمونیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عسکری - حسین غدیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. ارزیابی مزرعه ای مقاومتبه سرخرطومی یونجه در کلکسیون یونجه بانک ژ« گیاهی ملی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد همتی - محمدرضا عباسی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. ارزیابی معیارهای مقاومت به خشکی و گزینش ژنوتیپ های مقاوم در ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید افشین مساوات - محمدتقی آساد - علی اکبر کامکار حقیقی - یحیی امام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های مختلف کلزا نسبت به افت شته مومی در شرایط آلودگی طبیعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عسکری - علی منفرد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. ارزیابی مقاومت به شمار در ژرم پلاسم های گندم با اندازه گیری محتوای کلروفیل و رنگ برگ ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شهریاری - حمد الله کاظمی - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام جو به بیماری باکتریانی نواری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید بیکی - علی علیزاده - غلام خداکرمیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. ارزیابی مقاومت ژ«وتیپ های پشرفته گندم دیم نسبت به بلایت فوزاریومی خوشه (SCAB)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی دهقان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. ارزیابی و مقایسه عملکرد اکوتیپ های محلی اسپرس زراعی تحت شرایط نرمال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد جناب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. ارزیابی و مقایسه عملکرد اکوتیپ های محلی اسپرس زراعی در شرایط آب و هوایی اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر مختارزاده محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. ارزیابی و مقایسه عملکرد اکوتیپ های مناطق سردسیری یونجه در شرایط آب و هوایی اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر مختارزاده محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. ارزیابی و مقایسه عملکرد و اجزا عملرکد هیبرید های جدید ایرانی با ارقام بازگرده افشان آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا خادم حمزه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. ارزیابی و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد هیبرید های جدید ایرانی با ارقام باز گرده افشان آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا خادم حمزه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. ارزیابی و مقایسه غده های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی با ارقام نجاری در منطقه اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود حسن پناه - امیراصلان حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. ارزیابی و گزینش سه ساله ارقام خالص و هیبرید های پیشرفته سورگوم علوفه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. ارزیابی والدین و F2 های چند رقم گندم نسبت به زنگ زرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سعادتی - عباس سعیدی - محمدرضا قنادها - محمدرضا تقوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. ارزیابی واکنش لاین های گندم نان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان محمدی - نیراعظم خوش خلق سیما - اسلام مجیدی هروان - عباس سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. ارزیابی ژنوتیپ های مخلتف گندم نسبت به تنش رطوبت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بهاری - کریم خادمی - ماشا الله دانشور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. ارزیابی کارایی استفاده از نور در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر رحیمی - امیر فلاوند - مجید آقاعلیخانی - علی عسگری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. ارزیابی کالوس زانی و باززائی ژنوتیپ های برنج از طریق کشت باک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب الله عارفی - محمد نوروزی - نادعلی باقری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. ارزیابی کمی و کیفی توده های بومی عدس زراعی استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید اسدی چالشتری - امیر فیاش مقدم - عبدالله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. ارزیابی کیفی بذرهای ارقام سویا در الگوهای مختلف کشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد برزعلی - عزیز جوانشیر - زین العابدین طهماسبی - احمد اکبری نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. ارزیابی گیاهی علوفه ای توت روباه تحت دو رژیم مختلف آبیاری در اقلیم شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی تدین - ابراهیم اسدی خشونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. ارزیابیت حمل به شوری ارقام یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد یارنیا - حسین ح حیدری شریف آباد - سید ابوالحسن هاشمی دزفولی - فرخ رحیم زاده خوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. ارزیابیت غییرات صفات مهم راعی در دو شرایطت نش رطوبتی و آبیاری مطلوب در ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید افشین مساوات - محمدتقی آساد - علی اکبر کامکار حقیقی - یحیی امام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. ارزیابیرقابت نوری در کانوپی مخلوط سه رقم گندم زمستانه و یولاف وحشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرمهدی عطاریان - محمدحسن راشد محصل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. ارزیابیک ارایی چند علف کش در کنترل علف های هرز آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسمعیل نبی زاده - حسن محمودزاده - سلیمان محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. ارزیای مکانیسم مقاومت آنتی زنوز و آنتی بیوز ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صائب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. ارزیای چند لاین گندم با استفاده از روش شاخص انتخاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو مهدی خانلو - عزت الله فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. اساس ژنتیکی صفت جدی دو نادر چند بذری در آمفی پلوئیدی جدید از خانواد گندمیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شاهسوند حسنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. استرس ها و پاسخ ژن در گیاهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید کمال کاظمی تبار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. استفاده از حد بحرانی نیترات در پای بوته های محصول ذرت به منظور کاهش مصرف کودهای نیتروژن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر شهابی فر - مهرزاد مستشاری - محمدعلی خلج
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. استفاده از سه علف کش برای کنترل آزولار در رودخانه شیرود ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف فیلی زاده - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. استفاده از سیستم آنالیز تصویری جهت تعیین کاربوتیپ بعضی از گونه های اسپرس بومی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محسن حسام زاده حجازی - محسن سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. استفاده از شاخص های مورفو فیزیولوژیکی برای غربال منابع مقاومت به خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شیری - مصطفی ولی زاده - اسلام مجیدی - امیر قلی سنجری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. استفاده از پوشش های مناسب جهت کنترل سولاتین در سیب زمینی نگهداری شده در انبار نیمه فنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته سلاجقه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. افزایش عملکرد محصول لوبیا قرمز با تغییر آرایش بوته ها و کنترل علف های هرز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر طاهری مازندران - علی اکبر قنبری - مظاهر یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. القا موتان های زودرسی و حذف ریشک در واریته برنج دمسیاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین فتوکیان - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. انتخاب بهترین ژنوتیپ پایداریدر ارقام محلی طارم و موسی طارم از طریق موتاسیون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب الله عارفی - فرامرز مجد - محمد نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. انتخاب لاین های برتر توده گلرنگ محلیا ستان اصفهان در کشت تابستانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شهسواری - امیرحسن امیدی - سیاوش کریمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. انتخاب لاین های خالص شده در ارقام معطر و غیرمعطر برنج ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نوروزی - حبیب الله عارفی - فاطمه توسلی لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. انتخاب گیاهچ=ه های بذری و معرفی کلون های برتر نیشکر در برنامه اصلاح


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود پرویزی آلمانی - حسن حمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. انتقال ژنهای مفید از گونه های وحشی وضعیت موجود و چشم انداز آینده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی آقاتی سریرزه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. اندازه گیری محتوای نسبی آب طوقه برای ارزیابی منابع مقاومت به سرما در ارقام گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شهریاری - حمد الله کاظمی - مصطفی ولیزاده - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. اندازه گیری پسمان فلوفناست در خاک و گندم به روش کروماتوگرافی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بازوبندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. اولین آزمایش سازگاری لاین های آمفی پلوئید تربتی پیرم متحمل به شوری در شرایط مزرعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شاهسوند حسنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. ایجاد و ارزیابی لاین های برتر موتانت پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جلال رستگاری - زهره حسینی نژاد - سیروس ودادی - بهنام ناصریان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده گندم آبی در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هرمز اسدی - عباس سعیدی - ابوالقاسم مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. برآورد اثر ژن ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسینی - رحیم هنرنژاد - علیرضا ترنگ
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. برآورد ترکیب پذیری و اجزا واریانس ژنتیکی صفات کمی برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدالله احمدی خواه - قربانعلی نعمت زاده - لیلا نیری پسند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. برتری کشت پاییزه نخود نسبت به کشت بهاره در شرائط دیم در کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حسین صباغ پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. بررسری پایداری عملکرد لاین های نخود پاییزه در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل جهانگیری - سید سعید پورداد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. بررسی آنالیز رشد و واکنش های زراعی هفت رقم آفتابگردان در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط اقلیم آستارا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حسینی سالکد - داوود ملازم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. بررسی اثارت تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عمکلرد چهار رقم کلزایز پاییزه در منطقه کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا دانشگر - سید علی محمد مدرس ثانوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. بررسی اثارت عمق کاشت بر عملکرد غده و ویژگی های زراعی شش رقم سیب زمینی در جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ید الله میرزایی - حسن حسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان بذر روی عملکرد گندم دیم در شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن حقیقتی - رزاق مرادمند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. بررسی اثر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارایی مصرف آب کمیت و کیفیت کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابر سیف امیری - محمدرضا احمدی - کرامت اخوان - فرزاد جاویدرفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. بررسی اثر برخی ترکیبات شیمیایی دررفع خفتگی دانه زیره سیاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه پوراسماعیل - مظفر شریفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. بررسی اثر بقایای گندم بر سبز شدن عملکرد و اجزا علمکرد پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا مهرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی اثر تاریخ اشت نشا برنج بر عملکرد و صفات زراعی گیاه اصلی وراتون در منطقه گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن اخگری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد دانه و روغن چهار رقم آفتابگردان در منطقه زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید خیاوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. بررسی اثر تاریخ کاشت بر مراحل مختلف رشد و نمو و تعیین همبستگی آنها با عملکرد در ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامیه رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی اثر تاریخ کاشت برنج بر عملکرد و صفات زراعی گیاه اصلی و راتون در منطقه گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن اخگری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت دانه ای (کشت بهاره) در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی درینی - داریوش مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم الحانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. بررسی اثر تاریخ کاشت و ژنوتیپ روی عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اختر بیگ - سید سعید پورداد - مصطفی آقایی - حسین حاتم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. بررسی اثر تاریخ کاشت، تراکم بوته و نیاز ازته در لاین امید بخش 7602


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید صادق حسینی ایمنی - مرتضی نصیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد سه رقم گندم نان نیمه گرمسیر دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده - نیر عظیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی اثر تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا گنجعلی - حسین حیدری شریف اباد - محمدحسین سنگنراش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد کلزا در اراضی خشکه زار شالیزار مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین عرب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. بررسی اثر تراکم بوته روی عمکلرد دانه ارقام سویا در کشت بهاره در منطقه مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل محمدی - آقامعلی تاری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. بررسی اثر تراکم های متفاوت کاشت بر میزان پروتئین سه ژ«وتیپ ماش در منطقه اهواز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب حبیب زاده - رضا مامقانی - علی کاشانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر علمکرد لاین های خالص پیشرفته سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی اثر تراکم کشت بر عملکدر علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا چانی چی - سید جواد زرگر نتاج - رینا یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. بررسی اثر ترکیبات متفاوت تنظیم کننده های رشد بر روی باززایی گیاه نیشکر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قوام - اسلام مجیدی - داریوش داوودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه پیمان - مختار جلالی جواران - مجید صادقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی اثر تنش خشکی بر روی عملکرد ارقام مختلف جو بهاره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل پدرام - مصطفی ولی زاده - محمد مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت وظهور ایزوآنزیم های آنزیم پراکسیداز در دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربابه اصغری - حسن ابراهیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. بررسی اثر تنش خشکی در برخی از صفات فیزیولوژیکی و اجزا عملکرد در آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود کامل - مجید خیاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی اثر تنش خشکی و تغییرات جوانه زنی و قدرت بذر ارقام گندم در طول نمو و رسیدگی دانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین قرینه - کاظم قاسمی گلعدانی - عبدالمهدی بخشنده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. بررسی اثر تنش رطوبتی (قطع آب) در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ارقام گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اکبری مقدم - غلامرضا اعتصام - شیرعلی کوهکن - حسن رستمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ های گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اکبری مقدم - غلامرضا اعتصام - شیرعلی کوهکن - حسن رستمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. بررسی اثر تنش کم آبی بر اختلاف دمای کانوپی ـ هوا و قرائت ـ SPAD در شش رقم جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ممنوعی - بابک ناخدا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی اثر تنشکم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ششرقم جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ممنوعی - بابک ناخدا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. بررسی اثر توام تراکم و عمق کاشت بر روند رشد و عملکرد رقم دیامانت سیب زمینی در منطقه میانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم علیمحمدی - عبدالمجید رضایی - علی ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. بررسی اثر تیمارهای مختلف شوری آب آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چند رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مرجوی - داود افیونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. بررسی اثر خاک ورزی بر رشد و عملکرد سویا و مدیریت علف های هرز در منطقه مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایراندخت منصوری - نادعلی بابائیان جلودار - محمدعلی اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی اثر خوابانیدن نواری و معمولی ساقه های برنج و رژیم آبیاری بر روی عملکرد رتون ارقام مختلف برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی کربلایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. بررسی اثر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود جهت به گزینی در شرایط این ویترو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته مشیری - عبدارضا باقری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. بررسی اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم سویا در منطقه کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزنگ جاهدی - ناصر خدابنده - حشمت الله پوردوایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بررسی اثر رقابت علف های هرز روی خصوصیات رشدی سورگوم علوفه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا برجسته - حمیدر رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بررسی اثر زمان های مختلف برداشت بر برخی خصوصیاتف کیفی بذور ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعباس اکبری - عبدالله قاسمی پیربلوطی - محمد شاهوردی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بررسی اثر شخم حفاظتی و علف کش بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت در کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری صفاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه و فاکتور تورم گیاه دارویی اسفرزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ایران نژاد - ناصر مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. بررسی اثر شوری روی جوانه زنی ارقام مختلف برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حسینی - داور ملازم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. بررسی اثر عمق گذاری مقادیر مختلف کود فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی نشکر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس جعفری - عبدعلی ناصری - حبیب الله نادیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. بررسی اثر عناصر ریز متغذی آهن روی و منگنز بر عملکرد و اجزای آن در شرایط شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن سیلسپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. بررسی اثر فاصله آبیاری اول و دوم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد جوادی - غلامرضا زمانی - حسین حسینی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی اثر فاصله خطوط کاشت و میزان بذر برع ملکرد کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا خوش نظر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. بررسی اثر فاصله کاشت نشا و سطوح کودی بر عملکرد محصول لاین های امید بخش برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید نحوی - محمدصالح محمدصالحی - ناصر شرفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی اثر فاکتورهای خشک کن بر قدرت وانه زنی بذر سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدالله حجازی - مریم دیوسالار - غلامعلی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. بررسی اثر متقابل ژنوتیپ محیط در ارقام مختلف گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبرز پیغامی - مصطفی ولیزاده - محمد ضعیفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی اثر متقابل کود ازته و تراکم بوته در کشت نشایی رقم جدید ld183


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی گیلانی - فواد مرادی - مهتاب قشقایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. بررسی اثر محلول پاشی اوره بر ارقام گندم دیم در کردستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وفا توشیح
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. بررسی اثر محلول پاشی سولفات منیزیم واوره بر عملکرد محصول پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودرضا رمضان پور - حسین رزاقیان - محمدجعفر ملکوتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. بررسی اثر محلول پاشی کود ازته همراه با سم فنیتریتون روی افزایش درصد پروتئین دانه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن سیلسپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. بررسی اثر محیط بر روی ترکیب پذیری لاین های کلزا از نظر صفات زراعی و کیفی تروغن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید سعید پروداد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. بررسی اثر مصرف محلول های حاوی عناصر ریزمغذی بر خواص کمی و کیفی پنبه ارقام سیندوز و آکالا اس جی 2*349


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم ستوده مرام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. بررسی اثر مصرف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فردین حامدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم ستوده مرام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تخصیص ساده خشک و شاخص های رشد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله قاسمی پیربلوطی - غلامعباس اکبری - غلامعلی اکبری - مهدی نصیری محلایت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بررسی اثر نسبت های مختلف بذر یونجه و اسپرس بر عملکرد علوفه و اثر آنها در کنترل سرخرطومی برگ یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا طاهریان - سعید سودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بررسی اثر نوبت و میزان مصرفکود فسفره بر عملکرد یونجه همدانی در شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمحمد محنت کشی - رزاق مرادمند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. بررسی اثر و سطوح شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم گندم (مهدوی الموت و کراس سرخ تخم)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی گلدانی - ناصر لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. بررسی اثر پتاسیم گوگرد، روی منیزیم و منگنز بر خواص کمی و کیفی پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حقیقت نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. بررسی اثر پیش تیمارهای سرمایی و شیمیایی در تهی کاربوتیپ جو لت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم کریم زاده - سامان یزدان ستا - زین العابدین طهماسبی سروستانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. بررسی اثر چهار سطح کود ازته بر صفات مرفولوژیک و اجزا عملکرد دانه برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مصطفی صادقی - مجید عاشوری - ناصر محمدیان روشن
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بررسی اثر ژن برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلافی دای آلل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی براتی - قربانعلی نعمت زاده - غلامعباس کیانوش - رجب چوگان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بررسی اثر ژن ها و ترکیب پذیری صفات کمی و کیفی توتون های تیپ بارلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرداویج شعاعی دیلمی - رحیم هنرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. بررسی اثر کود دامی و کودهای بیولوژیک در گندم با استفاده از فسفر 32


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اردکانی - فرامرز مجید - داریوش مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. بررسی اثرات آللوپتیک بقایای ماشک گل خوشه ای روی کنترل علف های هرز و رشد ذرت و سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بتول صمدانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. بررسی اثرات استرس به خشکی و گرما بر روی ارقام گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده - محمد کریمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. بررسی اثرات استرس به خشکی و گرما بر روی لاین های پیشرفته گندم دوردم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده - حسین کربلایی خیاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. بررسی اثرات اللو پاتیک اندام های مختلف شلمی روی خصوصیات جوانه زنی سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عجم نوروزی - محمدعلی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. بررسی اثرات تاریخ های کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد جوماکوئی در استان مرکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی ارقام کلزا در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا افشارمنش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ید الله میرزایی - مرتضی میلانی تبریز
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ده رقم ذرت شیرین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید عبدالمجید میرهاشمی - رحیم هنرنژاد - مسعود اصفهانی - احمدرضا بانکه ساز
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا به عنوان کشت دوم در منطقه گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ربیعی - مهدی کریمی - فریبا صفا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر میزان عملکرد چهار رقم گندم آبی در استان بوشهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن میوه چی لنگرودی - مهرداد یازیار - رضا حسین پور - خداکرم نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه اجزا و صفات فنولوژیکی دو رقم امید بخش جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید خسرو دانایی - غلامعباس لطفعلی آینه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. بررسی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی نیتروژن و بر در مراحل زایشی بر رویع ملکرد و اجزا عملکرد سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حبیب فاطمی نقده - علی سروش زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و جزای عملکرد دانه 3 رقم گندم در شرایط آب و هوایی اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود افیونی - اکبر قندی - مهرداد محلوجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. بررسی اثرات تاریخ کاشت، کود ازته و تراکم بوته در عملکرد اجزا عملکرد برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محدثی - ولیمحمد فلاح
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. بررسی اثرات تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در کشت دوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رشدی - ساسان رضادوست
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. بررسی اثرات تراکم بوته و تاریخ برداشت بر عملکرد کل قابل فروش و اجزا علمکرد کولتبوارهای سیب زمینی در کشت زمستانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالستار دارابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. بررسی اثرات تراکم بوته و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد علوفه در زراعت مخلوط شبدر برسیم و جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن مختارپرو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. بررسی اثرات تغییر اقلیم در عملکرد گندم زمستانه با مدل CERES-wheat


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعل غفاری - اچ اف کوک - اچ سی لی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. بررسی اثرات تغییر اقلیم در عملکرد گندم زمستانه با مدل CERES-wheat


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعی غفاری - اچ اف کوک - اچ سی لی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. بررسی اثرات تنش خشکی بر روی خواص کمی و کیفی ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علیرضا ولد آبادی - داریوش مظاهری - قربان نورمحمدی - ابوالحسن هاشمی دزفولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. بررسی اثرات تنش خشکی و کود پتاسیم بر روی خصوصیات کیفی سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سبحانی - سودابه عین افشار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. بررسی اثرات تنش گرما بر ارقام پیشرفته گندم نان دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید کریم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. بررسی اثرات روی و ازت بر عملکرد و خصوصیات کمی گندم رقم متداول در شهرستان ارسنجان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسکندری - قربان نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. بررسی اثرات زمان و مقدار مصر بر خصوصیا تکمی و کیفی چغندر قند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رشدی - ساسان رضادوست
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و تراکم های بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید H178


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین نوذری - مسعود اثصفهانی - مسعود کاووسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. بررسی اثرات شخم حفاظتی همراه با مالچ بر عملکرد و اجزا عملکرد زرجو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری صفاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. بررسی اثرات عوامل آب و هوایی محدود کننده رشد بر عمکلرد جو در شرایط دیم استان زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. بررسی اثرات عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک بر درجه غده بندی ریشه در زرات یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی یحیی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. بررسی اثرات فرمول کودی و تراکم بذر بر عملکرد جو ایذه در شرایط دیم گرمسیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرج الله تارکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. بررسی اثرات فرمول کودی و تراکم بذر بر عملکرد گندم دوروم سیمره در شرایط دیم گرمسیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرج الله تارکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. بررسی اثرات فرمول کودی و تراکم بذر بر عملکرد گندم رقم زاگرس در شرایط دیم گرمسیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرج الله تارکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. بررسی اثرات فواصل ردیف بر عملکرد و ازجا عملکرد 5 رقم کلزا در کشت تابستانه در خرم آباد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حیدری - بهزاد گودرزی - بیژن با=لان - ناصر اکبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. بررسی اثرات محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر همتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. بررسی اثرات مصرف ازت پتاسیم و فسفر در شرایط شور بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا اعتصام - ابراهیم پیرا - محمدجواد عابدی - حسین اکبری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات 4 رقم گندم در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود افیونی - مهرداد محلوجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. بررسی اثرات پیش جوانه زنی برع ملکرد و اجزا عملکرد کولتیوارهای سیب زمینی در کشت زمستانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالستار دارابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. بررسی اثرات کاربرد مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا در کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث صبادیان - محمدجعفر ملکوت - جلال قادری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. بررسی اثرات کاربرد پتاسیم در شرایط تنش بر روی ذرت سورگوم وارزن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علیرضا ولد آبادی - داریوش مظاهری - قربان نورمحمدی - ابوالحسن هاشمی دزفولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. بررسی اثرات کود و آب آبیاری بر عملکرد محصول گندم روشن در اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مرجوی - حمیدرضا رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. بررسی اثرت اریخ های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دو رقم جو پیشرفته CB-74-2 و CB-71-16


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. بررسی اثرت اریخ کشات و تراکم بوته برع ملکرد و ازجای عملکرد باقلا رقم بوکت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سیف زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. بررسی اثرت راکم کشت در ریز ازدیادی سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زین العابدین شهادتی مقدم - نادعلی بابائیان - قدیر نوری قنبلایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. بررسی اجزای مقاومت به سه نژاد زنگ زرد در ژنوتیپ های گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر خدارحمی - محمدرضا قنادها - قاسم کریمزاده - محمد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. بررسی احتمال پیش بهاره شدن محصول بذر چغنردقند در منطقه اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید صادق زاده حمایتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. بررسی ارایی مصرف آب در ارقام گندم با سطوح مختلف کودی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر کلهر - محمد بهاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. بررسی ارقام جدید گندم در مناطق سرد استان سمنان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی واعظیان - علیرضا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. بررسی ارقام جدید گندم در مناطق معتدل استان سمنان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی وواعظیان - علیرضا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. بررسی ارقام خارجی گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شهسواری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. بررسی ارقام و لاین های برنج در استان چهار محال و بختیاری طی سال های 71 تا 78


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جلیل نوربخشیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. بررسی ارقام و لاین های برنج هیبرید در آزمایش بین المللی مشاهده ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن قدسی - علیرضا ترنگ - عبدالحسین شیخ حسینیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. بررسی ارقام و لاین های بنرج انتخابی در آزمایش مقایسه عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا ترنگ - شاپور عبداللهی - فریدون پاداشت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. بررسی ارقام گندم دوروم متحمل به شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد محلوجی - محمدرضا فیضی - داود افیونی - هدایت الله حاجی آخوندی میبدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. بررسی افزایش بهره وری از واحد های زراعی با انجام کشت دوم ذرت دانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقنی نصری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. بررسی افزایش بهره وری از واحد های زراعی با انجام کشت دوم ذرت دانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقنی نصری - منصوره خلعتبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. بررسی القای شاخساره های چندگانه در نخود های تیپ کابلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میردریکوند - مرجان آزموده - علی حبشی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. بررسی الگوی اکرتوفورزی پروتئین های گیاه جو تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کاظمی پور - حسن پاک نیت - محمود امین لاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. بررسی الگویی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانفر دانشیان - قربان نورمحمدی - پریسا جنوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. بررسی امکان استفاده دو منظوره (علوفه سبز و دانه) از ارقام تریتپکاله و جو در مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معرفت قاسمی - غلامحسین امین زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. بررسی امکان اصلاح خاک های قلیایی با استفاده از گوگرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن نصیری - صادق فرهی آشتیانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. بررسی امکان انتقال صفت زود رسی به ارقام و لاین های کنجد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعدا منصوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. بررسی امکان انتقال ژن از گونه های وحشی به گندم با استفاده از زن ph


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی آقایی سربرزه - h.s dhaliwal
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. بررسی امکان ایجاد لاین های جدید رقم کلارک از طریق تکنیک موتاسیون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا بابایی - مهدی ناصری - فاطمه یوسفی - حسین سبزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. بررسی امکان توسعه کشت نخود پاییزه زمستانه در مناطق معتدل و نیمه گرم استان لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. بررسی امکان کشت انتظاری ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیز آفرینش - داریوش قنبری بیرگانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. بررسی امکان کشت دوم ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهپوری - محمدصادق تقی زاده - علی نیازی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. بررسی امکان کشت مخلوط لوبیای چشم بلبلی و سورگوم دانه ای تحت الگوهای کشت مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام زند - حسین غفاری خلیق
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. بررسی انواع علف های هرز و تعیین گونه های غالب در مزارعه چغندر قند شهرستان شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین جمالی زواره
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. بررسی ایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایطد یم کوهدشت لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طهماسب حسین پور - ناصر اکبری - رضا مقامقانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. بررسی برق زدگی و فوزاریوم در ارقام عدس دیم استان قزوین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس داودی - معصومه پیمان - علیرضا زبرجدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. بررسی بیولوژی فنولوژی و کنترل خارشتر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام نوروززاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی برعملکرد واریته های گلرنگ در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضا زبرجدی - حسین حاتم زاده - اختر بیگ
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. بررسی تاثیر آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و میزان روغن دو رقم آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسماعیلی - احمد گلچین - مهدی عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. بررسی تاثیر الگوی کاشت بر کارایی مصرف آب آبیاری کمیت و کیفیت چغندر قند در منطقه دزفول


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی حسین پور - منصور معیری - فتح الله طالقانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. بررسی تاثیر بارندگی و درجه حرارت بر عملکرد گندم دیم در استان کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اشرف طلیعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

393. بررسی تاثیر برخی از صفات مرفولوژیکی ارقام بنرج در روی افزایش مقاومت به کرم ساقه خوار نواری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صائب - محمدصالح محمدصالحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. بررسی تاثیر برگ ریز فینیش بر روی پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تقی درویش مجنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. بررسی تاثیر بقایای جو گندم و کلزا روی علف های هرز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نقی فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. بررسی تاثیر بقایای حبوبات روی علف های هرز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نقی فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان شمس - سید عطاالله سیادت - قربان نورمحمدی - سعید جلالی هنرمند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه گندم C-75-5 در منطقه زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشکبوس امینی - منوچهر خدارحیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

399. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و ژنوتیپ بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مصطفی صادقی - ناصر محمدیان - مجید عاشوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. بررسی تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد برنج رقم قصرالدشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی باقری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

401. بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد ارقام نوید بخش سویا در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر مجنون حسینی - حسین ابراهیمی - سید علی پیغمبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. بررسی تاثیر تنش آبی بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی قربانی نصرآباد - روح الله فائز
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. بررسی تاثیر تنش شوری آب آبیاری بر جوانه زنی و عملکرد ارقام پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید جعفرآقایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. بررسی تاثیر تنش قطع آب بر تجمع ماده خشک و پارامترهای رشدی سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانفر دانشیان - اسلام مجیدی هرروان - پریسا جنوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. بررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و ازا عملکرد برنج در منطقه خرم آباد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میرزایی حیدری - پیام پزشکپور - احمد ارزانی - عبدالمجید رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. بررسی تاثیر روش های کشت و آبیاری در کمیت و کیفیت محصول چغندر قند در اراضی شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ذبیح الله رنجی - حمید ابراهمیان - عبدامجید خورشید
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. بررسی تاثیر رژیم آبیاری و تراکم بر عملکرد ارقام پنبه مهر و اولتان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید جعفرآقایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. بررسی تاثیر زمان های مختلف قطع آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید برکی - پرویز رضوانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازته در شرایط شور بر روی گندم در منطقه قزوین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد مستشاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. بررسی تاثیر سه نوع کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا قرنجیکی - جواد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. بررسی تاثیر شوری بر تجمع و غلظت عناصرم عدنی ارقام یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد یارنیا - حسین ح حیدری شریف آباد - سید ابوالحسن هاشمی دزفولی - فرخ رحیم زاده خوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. بررسی تاثیر شوری بر جذب و تثبیت نیتروژن در ارقام یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد یارنیا - حسین ح حیدری شریف آباد - فرخ رحیم زاده خونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. بررسی تاثیر عناصر غذایی پرمصرف کم مصرف و مواد آلی بر عملکرد محصول در یک دوره تناوب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت الزمان منتظری - فرخ غنی شایسته - حسین فجری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژ« و پتاسیم بر عملکرد دانه در آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد تکاسی - احمد گلچین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود ازته و دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانه ای و منحنی رشد آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رشیدی - امیر قلاوند - محسن بنی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. بررسی تاثیر مقادیر پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و درصد روغن دانه کلزای بهاره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد جلیلی - محمدجعفر ملکوتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. بررسی تاثیر میزان بذر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا زبرجدی - مختار قبادی - حسین حاتم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. بررسی تاثیر نسبت یونی کلر به سولفات در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ قرنجیکی - علییرضا آستارایی - حجت امامی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. بررسی تاثیر نفتالین استیک اسید ودی آمونیوم فسفات بر کاهش ریزش غوزه و افزایش عملکرد پنبه رقم ورامین در اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید جعفرآقایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. بررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادعلی باقری - نادعلی بابائیان - قربانعلی نعمت زاده - اسماعیل حسن نتاج
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. بررسی تاثیر نیتروژ« روی عملکرد و خصوصیا تکیفی بذر چند جوانه ای چغندر در منطقه اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ودود ساعدنیا - سعید صادق زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. بررسی تاثیر کربنات کلسیم بر مقاومت به شوری ارقام یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد یارنیا - حسین ح حیدری شریف آباد - سید ابوالحسن هاشمی دزفولی - فرخ رحیم زاده خوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. بررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه و ذرت دانه ای بر روی میزان علک در منطقه ورامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاضل خانی - نبی الله نعمتی - داریوش مظاهری - بهنام زند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

440. بررسی تاثیر کشت مخلوط پنبه و ذرت دانه ای بر روی میزان علک در منطقه ورامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاضل خانی - نبی الله نعمتی - داریوش مظاهری - بهنام زند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد دانه کلزا در استان زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسماعیلی - احمد گلچین - نایب دانشی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. بررسی تاثیر کودهای میکروالمنت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی در منطقه آستارا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود ملازم - علی حسینی - فرزین سعید زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. بررسی تاریخ اشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت رقم k.s.c 3.1 به عنوان کشت دوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. بررسی تثر فشردگی خاک در حفظ رطوبت و تاثیر آن بر روی رشد و عملکرد گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین تابیه زاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. بررسی تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین عزیزپور - سید یعقوب صادقیان - قاسم کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. بررسی تحمل ارقام جو نسبت به کمبود آب در مراحل انتهایی رشد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین هاشمی جزی - مسعود قدسی - محمود ناظری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های امید بخش گندم مناطق معتدل کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قدسی - جواد باغانی - حسین هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. بررسی تحمل به شوری ارقام امید بخش مناطق سرد و معتدل جو در شوری های کم و متوسط آب آبیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد محلوجی - داود افیونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. بررسی تحمل به شوری بیست رقم جو انتخاب شده متحمل به شوری در تیمارهای مختلف شوری آب ابیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مرجوی - مهرداد محلوجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های پنبه در مرحله جوانه زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالصالح کرنژادی - سر ا لله گالشی - محمدرضا زنگی - ابراهیم زنیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های پنبه در مرحله گیاهچه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالصالح کرنژادی - سر ا لله گالشی - محمدرضا زنگی - ابراهیم زنیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

456. بررسی تحمل به یخبندان ارقام امید بخش گندم به روش ceown freezing


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ناظری - علی احمدی - محمدرضا چائی چی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

457. بررسی ترکیب های مختلف کاشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی و ذرت پاپ آجیلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد برزگری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. بررسی ترکیب پذیری ارقام کلزا و خردل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی اجزا مقاومت به زنگ زرد در گندم به روش دای آلل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر خدارحمی - محمدرضا قنادهای - عباس سعیدی - قاسم کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. بررسی تغییرات تعداد پنجه گندم رقم چمران تحت تاثیر دوره های ماندابی در مراحل مختلف نمو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج لک زاده - علی کاشانی - عبدالمهدی بخشنده - رضا مامقانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. بررسی تغییرات صفات مهم زراعی و گزینش برای مقاومت به خشکی در ارقام نخود زراعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جمشید مقدم - حسن پاک نیت - عزت الله فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. بررسی تغییرات عملکرد اقتصادی کلزا تحت تاثیر سطوح متلف نیتروژن و تراکم بوته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت الله فتحی - عبدالکریم بنی سعیدی - فرشاد ابراهیم پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

464. بررسی تغییرات میزان اسید آمینه پرولین در ژنوتیپ های مختلف جو تحت تنش شوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کاظمی پور - حسن پاک نیت - محمدتقی آساد - غلام عباس محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

465. بررسی تغییرات میزان مواد فتوسنتزی در زمان گلدهی روی روند رشد دانه در ارقام برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود ارادتمند اصلی - حمید مهرپناه - سید عطا الله سیادت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. بررسی تنوع سوماکلون در سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر شاه میری - منصور امیدی - پریچهره احمدیان تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. بررسی تنوع ژ«تیکی لاین های بومی گندم نان ایران با استفاده از روش های آ»اری چند متغیره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن محمدی - محمدرضا قنادها - علیرضا طالعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. بررسی تنوع ژنتیک جوانه زنی قبل از برداشت در گندم های دورروم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا توکل افشاری - بهارک روندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام آفتابگردان از لحاظ صفات زراعی و پروتئین های دانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید سعید پورداد - محمد مقدم - مصطفی ولیزاده - یوسف عرشی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج با استفاده از تجزیه کلاستر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدالله احمدی خواه - قربانعلی نعمت زاده - لیلا نیری پسند - هوشنگ گروچینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

475. بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی جو پاییزه غرب ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم خزایی - محمدرضا مقام - سعید نورمحمدی - سکینه شفاالدین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

477. بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی و رابطه عملکرد دانه و اجزای آن در لاین های حاصل از یک توده بومی بزرگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه خندان - قدرت الله سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

478. بررسی تنوع ژنتیکی در برنج با استفاده از صفات مرفولوژیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر خردنام - علی بهبوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

481. بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی مجیدی - احمد ارزانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. بررسی تنوع ژنتیکی و تزیه علیت عملکرد و اجزای آن در توده های بومی لوبیا چیتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا طاهریون
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

483. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات و عملکرد دانه در زنوتیپ های مختلف بزرگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عباسی - قدرت الله سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد اله قلی پور - محمدصالح محمدصالحی - مسعود اصفهانی - علی اکبر عبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

485. بررسی تنوع ژنتیکی پنبه های گونه g.hirsutum ایران با استفاده از آنالیز آماریچ ند متغیره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا داداشی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

486. بررسی تنوع ژنتیکی یونجه های یکساله با توجه به مطالعات سیتوژنتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد موسی پور گرچی - مسعود شیدایی - پریچهر احمدیان تهرانی - حسین میرزایی ندوشن
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

489. بررسی توان دگر آسیبی برخی از ارقام برنج با استفاده از کشت مخلوط کاهو در بستر آگار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر اصغری - سید یوسف موسوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

491. بررسی تولید و عملکرد علوفه چند گونه از گندمیان و بقولات چند ساله در کشت های خالص و مخلوط


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجعفر بحرانی - سید عبدالرضا کاظمینی - محسن عدالت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

492. بررسی جایگاه های کروموزومی چاودار برای تحمل به خشکی از طریق ترکیب اجزا عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا محمدی - عزت الله فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

493. بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی عاصره و پودر سیری درک نترل آلودگی های کشت بافت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عی عمارلو - میرعماد الدین بزرگ زاده - جعفر محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

494. بررسی خصوصیات زراعی گندم در حال معرفی C-73-5 در اقلیم سرد خراسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ناظری - حسین هاشمی - احمد زارع فیض آبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

496. بررسی خصوصیات میکرومورفولوژیکی برگ sophara alopecuroides ssp.tomentosa و نقش آنها در سازش گیاهی با شرایط نامساعد محیطی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا نوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

497. بررسی خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند تحت شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان فتوحی - محمود مصباح - سید یعقوب صادقیان مطهر - ذبیح الله رنجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

499. بررسی خواص کیفی ارقام گندم موجود در کلکسیون بخش تحقیقات غلات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاووس رشمه کریم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

500. بررسی در توده های در حال تفکیکی نخود سفید در خزانه بین المللی در شرایطد یم گرمسیری کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور صفی خانی - بهروز واعظی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

501. بررسی درصد امیلوزنشاسته گندم های دیبلوئید هگزاپلوئید و ارقام چاودار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمدخاتمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

503. بررسی دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندرقند در منطقه شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرود صالحی - حکمت اسفندیار
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

506. بررسی رابطه عملکرد با صفات کمفی از طریق تجزیه به عامل ها در سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عنایت رضوانیی خورشیدی - سید کمال کاظمی تبار - غلامعباس کیانوش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

507. بررسی راندمان استافده از تشعشع و راندمان مصرف آب سیب زمینی در سطوح مختلف آب و پتاسیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سبحانی - قربان نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

508. بررسی راندمان مصرف اب و عملکرد محصول در سه مدیریت آبیاری چغندر قند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا جهاداگیر - منوچهر ترابی - حسن صدر قائن
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

509. بررسی رشد اجزای عملکرد و عملکرد هیبرید های ذرت دانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد مقدادی فر - اسدالله حجازی - مهدی نصیری محلاتی - عبدالله قاسمی پیربلوطی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

510. بررسی روابط آبی نژاد های مختلف گندم برای بررسی مقاومت به خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مراد علی قنبرپوری - حمید سیادت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

511. بررسی روابط بین عملرکد دانه و برخی از صفات زراعی در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم کردستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون کاتونی - محمد خالد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

513. بررسی روش های تراریختی گیاه چغندر قند با کمک اگروباکتریوم تومه فاسینس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان نوروزی - کتایون زمانی - یهمن یزدی صمدی - محمد اعلی ملبوسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

514. بررسی روش و میزان مصرف فسفر در زراعت کلزا در کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث صیادیان - محمدجعفر ملکوت - جلال قادری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

515. بررسی روند بازیافت ارقام یونجه پس از شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد یارنیا - حسین حیدری شریف آباد - فرخ رحیمزاده خوبی - سید ابوالحسن هاشمی دزفولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

516. بررسی روند تغییرات عملکرد تحمل به علف هرز و تراکم پذیری برخی ارقام گندم در طی 50 سال اخیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسکندر زند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

517. بررسی روند تغییرات عملکردو ازا عملکرد برنج در سطوح ترام و مقادیر ازت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جلیل نوربخشیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

518. بررسی روند تغییرات وزنی و حجمی غده های ارقام سیب زمینی در تراکم های مختلف کاشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا صورتی زنجانی - کیومرث کلارستانی - صمد مبصر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

519. بررسی روند رشد و عملکرد ذرت دانه ای رقم 704 در شرایط آبیاری جویچه یک در میان در شمال خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خرمیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

520. بررسی روند پویایی ازت کل خاک در تناوب گیاهان زراعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر آینه بند - محمدحسن راشد محصل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

522. بررسی سازگار ماشک گل خوشه ای تحت شرایط دیم در منطقه کوهدشت لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور - حسن پیرداده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

523. بررسی سازگاری ارقام بین المللی خار تحت شرایط دیم در منطقه کوهدشت لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور - حسن پیرداده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

524. بررسی سازگاری ارقام مختلف عدس در شرایط آب و هوایی شمال خراسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر محمودی - الیاس نیستانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

525. بررسی سازگاری ارقام و لاین های امید بخش جو زمستانه در آزمایش مقایسه عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا چاپفروش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

526. بررسی سازگاری ارقام و لاین های امید بخش جو زمستانه و نیمه زمستانه در آزمایش مقایسه عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا چاپفروش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

527. بررسی سازگاری ارقام و لاین های بین المللی برنج در استان های گیلان و مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا ترنگ - محمدتقی کربلایی - شاپور عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

528. بررسی سازگاری سنگنک در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

529. بررسی سازگاری لاین های گلرنگ بهاره در منطقه داراب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم الحانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

530. بررسی سازگاری و قمایسه عملکرد اجزا عملکرد و برخی از صفات مهم زراعی ارقام و هیبرید های جدید کلزا در منطقه بهبهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رجبی معماری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

531. بررسی سازگاری و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام پاییزه کلزا در منطقه شهرکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سام صفری - سید علی محمد میرمحمدی میبدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

532. بررسی سازگاری و مقایسه عملرد ارقام کلزا در منطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا آیین - محمدرضا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

533. بررسی سازگاری و مقایسه عملرد لاین ها و ارقام جدید کلزای پاییزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه همایونی فر - حسین رنجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

534. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس جهان بین - حسین اکبری مقدم - حمیدرضا فنایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

535. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های امید بخش برنج در شرایط خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی گیلانی - فواد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

536. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام کلزا (مناطق گرم)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس جهان بین - حسن رستمی - شیرعلی کوهکن
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

537. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام کیفی برنج در شرایط خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلیب گیلانی - فواد مرادای
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

538. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد لاین های گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو مهدی خانلو - عزت الله فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

539. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جدید خردل در استان بوشهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس کازرانی - محمدحسین عالم خومرام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

544. بررسی سازگاری و پایداری و عملکرد لاین های پیشرفته جو در منطقه نیمه گرمسیر دیم مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده - امیر غریب عشقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

545. بررسی سازگاری ژنوتیپ های لوبیای نسبت به ردیف های باریک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر قنبری - منوچهر طاهری مازندران - حمیدرضا دری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

546. بررسی سطوح مختلف کودهای ازته و فسفره بر عملکرد علوفه ای اسپرس در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ایران نژاد - مرزبان فرامرزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

547. بررسی سه عامل تاریخ اشت، تراکم و رقم در سورگوم های دانه ای اصلاح شده در کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقنی نصری - منصوره خلعتبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

548. بررسی سه فاکتور تاریخ کاشت و تراکم در ارقام جدید گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقنی نصری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

549. بررسی سینوژنتیکی جنس نخود در استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید حبیبی - منوچهر خردنام - عبدالرضا نصیرزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

550. بررسی شاخص های تحمل به علف های هرز در ژنوتی پهیا لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا دری - محمدرضا لک - محمدکاظم رمضانی - مسعود دادپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

551. بررسی شاخص های فنومورفولوژیک موثر بر عملکرد و اجزا عملکرد در ژنوتیپ های مختلف عدس در کشت پاییزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پزشکپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

552. بررسی شاخص های موروفولژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طهماسب حسن پور - سید عطاالله سیادت - رضا مامقانی - مسعود رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

553. بررسی شاخص های کمی رشد ذرت دانه ای و علف هرز تاج خروس در شرایط رقابت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید آقاعلیخانی - حمید رحیمیان مشهدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

554. بررسی شاخص های کیفی گندم دوروم با توجه به خصوصیات ماکارونی مطلوب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاووس رشمه کریم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

555. بررسی شاخص های گزینش عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاتم زاده - سید سعید پورداد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

556. بررسی صفات زراعی بذور پایه حاصل از پروژن هیا جدید بذر حقیقی سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نظیر زاده - مصطفی ولیزاده - قدیر نوری قنبلایی - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

557. بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چند متغیره آماری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حسن امیدی تبریزی - محمدرضا قنادها - محمدرضا احمدی - سی دعلی پیغمبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

558. بررسی صفات کمی ارقام و لاین ها جو متحمل به شوری آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق شور اصفهان کرمان و یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد محلوجی - داود افیونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

559. بررسی صفات کمی و کیفی ارقام دیررس و نیمه دیررس در کشت بهراه سیب زمینی در منطقه شاهرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

560. بررسی صفات کمی و کیفی ریشه روناس در سه منطقه متفاوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین نامجویان - علیرضا رضایی - هوشنگ معینی زاده - جلیل اوجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

561. بررسی صفات کمی و کیفی لاین ها و ارقام ترتیکاله درآزمایش های مقایسه عملکرد مشاهده ای خارجی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی وهابزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

562. بررسی علت بالا بودن ضایعات قندی ملاس چغندرقند در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شیخ الاسلامی - محمد عبداللهیان - بابک بابایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

563. بررسی عملرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در خرم آباد لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حیدری - بهزاد گودرزی - جهانشیر شناکرمی - خسرو پیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

565. بررسی عملکرد ارقام جدید گندم C-73-20,C-73-5 در مناطق سرد استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر قندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

566. بررسی عملکرد ارقام جدید گندم M-73-20, M-73-18 در مناطق معتدل استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر قندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

567. بررسی عملکرد ارقام جدید گندم M-7510, M-75-7 در مناطق معتدل استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر قندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

568. بررسی عملکرد بذر و اجزا عملرد ارقام شبدر برسیم تحت تاثیر سطوح مختلف کود فسفره و محاسبه کرولاسیون و رگرسیون آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید امینی دهقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

569. بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا در شرایط خوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی - مهدی تاجبخش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

570. بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط ذرت و سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: