آقای پروفسور خسرو پیری

Prof. Khosro Piri

استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (252303)

50
19
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی