ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدرضا داداشی

Mohammadreza Dadashi

دانشگاه پیام نور واحد اهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182605)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه پیام نور واحد اهر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا داداشی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه پیام نور واحد اهر

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا داداشی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
دبیر اجرایی

مقالات محمدرضا داداشی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهیک روش برنامه ریزی خطی برای تعیین روند تبلیغات بهینسی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابینهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری برصفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ های جو بدون پوشینههمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری لاین های جو با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش در استان گلستانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری صفات مورد بررسی پنبه های گونه هیرسوتوم ایرانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف نیتروژن در افزایش شاخص برداشت سویا رقم کتول DPX در استان گلستانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مقادیر مصرف نیتروژن و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه ودانه در ژنوتیپ های جوهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
8دریافت فایل PDF مقالهتشکیل غلاف در سویا تحت تاثیر تاریخ کاشت با مصرف کود استارتر در شرایط استان گلستانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی مناسب ترین زمان برداشت علوفه تحت رژیم های مختلف نیتروژن بر عملکرد علوفه، دانه و میزان انتقال مجدد ژنوتیپ جو بدون پوشینههمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف کود استارتر در افزایش عملکرد دانه سویا تحت تاریخ کاشت های دیرهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زمان و ارتفاع برش علوفه سبز بر روی عملکرد علوفه ودانه ژنوتیپ های جو در شرایط آب و هوایی گرگانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه گرگاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهاثرات کشت مخلوط ارقام پنبه جهت بهبود کیفی الیافاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط بذور ارقام پنبه برخواص کمی محصولاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات نظام های کم نهاده و متداول درکشت تاخیری بررشد دانه رست ژنوتیپ های گیاه کلزا Brassica napus L.ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدارونحوه مصرف باکتریهای محرک رشد PGPR برشاخصهای رشد گیاه برنج Oryza sativa L. رقم طارم دیلمانیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد برنجOryza sativa L. رقم طارم دیلمانی تحت تاثیر باکتریهای محرک رشد PGPRششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF مقالهتغییرات عملکرد اقتصادی ژنوتیپ های کلزاBrassica napus L تحت کشت تاخیری درنظامهای زراعی کم نهاده و متداولششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردصفات کیفی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای تحت تاثیر تراکم کاشت و رقم درمنطقه گرگانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین زمان برداشت علوفه و بهترین مقدار مصرف نهاده نیتروژن بر عملکرد علوفه و عملکرد اقتصادی دانه ژنوتیپ جو بدون پوشینهنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از خصوصیات زراعی و عملکرد هیبریدهای جدید بهاره کلزااولین همایش ملی علوم زیستی1391
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکمهای مختلف کاشت و رقم برعملکرد صفات کمی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای درمنطقه گرگاناولین همایش ملی علوم زیستی1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای جو در شرایط تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی ژنوتیپهای جو در شرایط تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حذف برگ برعملکردوشاخصهای عملکرد ارقام گندم ناندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف حذف برگ برعملکردوشاخصهای عملکردارقام گندم نان شمال گلستاندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
27دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی یا بازدهی ارقام مختلف کلزا از لحاظ جذب فسفردومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف گندمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندمسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
30دریافت فایل PDF مقالهاثرات تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ذرت شیرین رقم دانه طلاییk.sc403 در منطقه گرگانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
31دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات زراعی و عملکرد Pisum Sativum L.کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مراحل حذف اندام های هوایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در سیب زمینی رقم سانته و تعیین ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعههمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کاشت بر خواص کمی و کیفی هیبرید های جدید آفتابگردانهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن هیبرید های جدید آفتابگردانهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ارقام و لاینهای خالص سویا (.Glycie max L ) به تنش خشکی و عدم تنش خشکی در منطقه گرگانهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات شش هیبرید توتون گرمخانه ای درعلی آباد در سال 1390همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و زودرسی ارقام مختلف پنبه در منطقه گرگاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
38دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد و زودرسی ارقام پنبهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
39دریافت فایل PDF مقالهتجزیه همبستگی عملکرد دانه با برخی از صفات زراعی گندم های بهاره تحت شرایط آبی و تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی پنبه های گونه g.hirsutum ایران با استفاده از آنالیز آماریچ ند متغیرههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ازصفات مهم زراعی هیبریدهای جدید ذرت سیلویی تحت تاثیرتراکمهای مختلف کاشت درمنطقه گرگانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود آلی (کود گاوی) و نیتروژن بر گیاه کلزا در منطقه گرگاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بوته و فاصله ردیف کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و همبستگی بین صفات در ماش سبز ژنوتیپ VC1973Aدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد هیبریدهای آفتابگردان در کشت بهاره و تابستاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبیاری تکمیلی و مصرف نیتروژن نیتروژن بر صفات مورفولوژی کلزا رقم هایولا 50 در شرق استان گلستانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبیاری تکمیلی و مصرف نیتروژن نیتروژن بر عملکردواجزای عملکردکلزا رقم هایولا 50 در شرق استان گلستانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی صفات اجزای عملکرد و رابطه آنها با عملکرد دانه باقلاششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر فنولوژی ارقام دانه درشت باقلا در گرگانششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی صفات اجزای عملکرد و رابطه آنها با عملکرد دانه باقلاششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلاششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
51دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر برخی صفات مرفولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی گرگاناولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
52دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تعدادی از خصوصیات متمایز کننده ارقام در گونه های مختلف پنبهسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تعدادی از صفات کیفی ارقام در گونه های مختلف پنبهسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی نعناع فلفلی (.L piperita Mentha) بر جوانهزنی و رشد اولیه یولاف(fatua Avena)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالیاولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1395
56دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رقم مناسب جو جهت کشت در شرایط دیم منطقه گنبدکاووسدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان، سهم و کارایی فتوسنتز جاری در ارقام جو تحت شرایط دیم منطقه گنبدکاووسدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی روی بر عملکرد، اجسای عملکرد و درصد روغه سویا در شرق گلستانهفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1396
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویاهفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1396
60دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کتول به تاریخ های مختلف کاشت تحت دو رژیم نیتروژنی در علی آباد کتولهمایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها1396
61دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر فنولوژی ژنوتیپ های مختلف باقلا در شرایط آب و هوایی گرگانسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های مختلف باقلا در سه تاریخ کاشت در منطقه گرگانسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
63دریافت فایل PDF مقالهروش عددی برای حل مسائل کنترل بهینه بنگ-بنگ با استفاده از چندجمله ای های آبلدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
64دریافت فایل PDF مقالهیک روش تصمیم گیری چند معیاره برای رتبه بندی آنتی ویروس هادوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
65دریافت فایل PDF مقالهروش عددی برای حل مسایل تغییر پذیر با الحاق ترکیب محدب و چندجمله ای های آبلسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
66دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت بیماران در مراکز آموزشی و درمانیسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
67دریافت فایل PDF مقالهکاربست چند جمله ای های گنوچی برای حل عددی مسائل کنترل بهینهسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
68دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپهای باقلا از نظر عملکرد غلاف سبز در شرایط آب و هوایی گرگاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملیات بهزراعی، در جهت افزایش تولید گلرنگ در منطقه گرگانهمایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها1396
70دریافت فایل PDF مقالهتأثیرگونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سویا در شرق گلستاندومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
71دریافت فایل PDF مقالهتأثیرگونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر صفات مورفولوژیک ارقام سویا در شرق گلستاندومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرروی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویادومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر محلول پاشی و مصرف خاکی روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغنسویا در شرق گلستاندومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح سویه های مختلف باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم بر صفات مورفولوژیک سویا ارقام سویا در منطقه آزاد شهرسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بوته و فاصله ردیف کاشت بر برخی صفات زراعی گیاه ماش vigna radiateدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی لاین های امید بخش عدس در شرایط تنش و بدون تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
77دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکرد دانه در 10 لاین جو (Hordeum vulgare L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
78دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تعداد روزهای بیولوژیک مورد نیاز مراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
79دریافت فایل PDF مقالهاثرات تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ذرت شیرین رقم دانه طلایی (ksc403) در منطقه گرگاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
80دریافت فایل PDF مقالهاثرات تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین رقم دانه طلایی(Ksc03)در منطقه گرگاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
81دریافت فایل PDF مقالهاثرات تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین رقم دانه طلایی(ksc403)در منطقه گرگاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
82دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و افزایش کارایی سیستم آب خنک کن های توربین گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائمششمین کنفرانس نیروگاههای برق1392
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد کمی هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای در منطقه گرگانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390

مقالات محمدرضا داداشی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهواکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگاندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین پیمانکار مناسب برای انجام پروژه های عمرانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)فصلنامه کارافن1398
3دریافت فایل PDF مقالهواکنش ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L) به سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، کیفیت علوفه و میزان روغن ارقام مختلف گلرنگ در منطقه گنبدکاوسمجله پژوهش های تولید گیاهی1400
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان.مجله تحقیقات بذر1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوریمجله تحقیقات بذر1392
7دریافت فایل PDF مقالهاثر بستر جوانه زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.)مجله تحقیقات بذر1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در زمان های کاشت مختلف و در دو روش کشت نشائی و بذری (خطی) درمنطقه آذربایجان غربیمجله تولید گیاهان زراعی1399
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شدت و زمان حذف برگ بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط مصرف آمینواسیدمجله تولید گیاهان زراعی1399
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های باقلا با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی و ترکیبات بیوشیمیاییدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1400
11دریافت فایل PDF مقالهاثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو در شرایط تنش شوریمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1391
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیلان انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن در مزارع تولید گندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
13دریافت فایل PDF مقالهOn the numerical solution of optimal control problems via Bell polynomials basisمجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی1399
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر همزمان کیفیت بذر، تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی گندم<i> (.Triticum aestivum L) </i>مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1395
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی شاخص‌های کمی و کیفی ارقام محلی برنج (Oryza sativa L.) در نظام‌های کاشت شالیزاری در شمال ایرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1399
17دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع و زمان کاشت گیاه پوششی بر ساختار جمعیت علف‌های هرز و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annus L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد ژنوتیپ های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگانمجله تولید گیاهان زراعی1397
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در کشت زمستانه به تراکم های مختلف بوته در شرایط کاربرد سلنیوممجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1398
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1795 بار

نمودار سالانه مقالات محمدرضا داداشی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدرضا داداشی


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا داداشی

کلیدواژه های مهم در مقالات محمدرضا داداشی

پشتیبانی