آقای دکتر مجتبی سوخته سرایی

Dr. mojtaba soukhtehsaraei

Researcher ID: (452977)

6
1
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند رسمی جهادکشاورزی (1393-تاکنون)