ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای کاظم قاسمی گلعذانی

Kazem Ghasemi Golazani

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184936)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، دانشگاه تبریز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی کاظم قاسمی گلعذانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، دانشگاه تبریز

سمتهای علمی و اجرایی کاظم قاسمی گلعذانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات کاظم قاسمی گلعذانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرسودگی بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود تحت شرایط آبیاری کامل و محدوداولین همایش ملی حبوبات1384
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدلهای عکس عملکرد برای پیش بینی تراکم مطلوب در کشتهای خالص و مخلوط گیاهان زراعیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل هانت و پارسونز برای براورد سرعت رشد مطلق و نسبی دانه در ارقام آفتابگردان تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدوداولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پاشش اکسین بر خصوصیات رشد و عملکرد در گیاه دارویی اسفرزه تحت تاثیر شوریششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری برعملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت اسفرزه (Plantago ovata)همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبی برپوشش سبز و عملکرد مزرعه ای نخودهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
7دریافت فایل PDF مقالهواکنش فیزیولوژیکی برگهای ذرت به تنش خشکیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری برعملکرد و محتوای اسانس دانه ی شویدهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بردمای برگ وعملکرد دانه ذرتهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
10دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری برعملکرد و اسانس گل شویدهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
11دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری برعملکرد و اجزای عملکرد اسفرزههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
12دریافت فایل PDF مقالهتغییرات عملکرد و اجزای عملکرد نخود در واکنش به محدودیت آبهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری روی دمای برگ و عملکرد دانه لوبیا چیتیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
14دریافت فایل PDF مقالهاثرمحدودیت آب روی پوشش سبز و عملکرد دانه سویاهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیاچیتیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
16دریافت فایل PDF مقالهواکنش عدس Lens culinaris Medik به آبیاری محدوددر مزرعههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
17دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی درمراحل زایشی روی شاخص سطح برگ عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر قدرت بذر بر بقای زمستانی و عملکرد دانه کلزای پاییزیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
19دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت سورگوم بر عملکرد دانه سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تداخل سویا و سورگوم با مدل عکس عملکردسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
21دریافت فایل PDF مقالهاثر فرسودگی بذر بر سبز شدن گیاهچه و محصول دانه ارقام کلزای زمستانیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
22دریافت فایل PDF مقالهتغییرات پوشش سبز و عملکرد دانه سویا در واکنش به پیش تیمار بذر و محدودیت آبسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
23دریافت فایل PDF مقالهاثرهای پیش تیمار بذر و تنش خشکی بر درصد و عملکرد روغن و پروتئین سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
24دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمارهای آبیاری و کود نیتروژنی بر درصد و عملکرد اسانس گیاه داروییشوید ( Anethumgraveolens L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهتغییرات قدرت بذر عدس تحت تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
26دریافت فایل PDF مقالهتغییرات قوه زیست بذر ذرت در مراحل مختلف نمو و رسیدگیدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
27دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری بر قوه زیست و جوانه زنی بذر عدسدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
28دریافت فایل PDF مقالهاثر فرسودگی بذر بر پوشش سبز و محتوای کلروفیل برگ ارقام کلزا (Brassica napus L)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
29دریافت فایل PDF مقالهقدرت بذر کلزا در مراحل مختلف نمو و رسیدگیدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های جو ازنظر مقاومت به سرما براساس برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگیهای زراعی ذرتZea mays L درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia fabaیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSRیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی آهن و روی برروی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهپرایمینگ بذرهای جو روشی برای افزایش جذب عناصرغذایی و غنی سازی دانه های آن درکشت بهاره درمناطق سردسیر دیمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری بر برخی صفات فیزیلوژیکی،موفولوژیکی و عملکرد دانه عدسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری روش شاخص سطح برگ،بیوماس بوته دانه لوبیا چیتیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهمصرف بابونه آلمانی بررسی تاثیر آهن و روی بر عملکرد گل،اسانس و غلظت عناصر غذایی کمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهشاخص های رشد گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens)تحت تنش سربدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش سرب بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهاثرمدیریت تلفیقی کود روی رشدو عملکردسویادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توده های بومی گیاه دارویی شوید تحت تنش کادمیومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای رشدی تحت تنش کادمیوم درگیاه دارویی شویددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جو با استفاده ازشاخصهای تحمل و حساسیت به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو ازنظر انتقال مجدد ماده خشک به دانه دردوشرایط آبیاری محدود و مطلوبدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تداخل سورگوم بر فنولوژی و وضعیت نوری ذرتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تداخل سورگوم بر روند رشد و سرعت ظهور برگ ذرتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط ژنتیکی بین عملکرد دانه و سایر صفات وابسته در سویا از طریق تجزیه علیت متوالینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
48دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر روی رشد و ویژگی ها ی مورفولوژیکی گیاه سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
49دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی برروی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
50دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم لوبیا چیتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محدودیت آب بر رشد گیاهچه بذر های با رسیدگی متفاوت در لوبیا چیتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
52دریافت فایل PDF مقالهتغییرات قدرت بذر سه رقم لوبیا چیتی در مراحل مختلف رسیدگی تحت تنش کمبود آبنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محدودیت آب بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
54دریافت فایل PDF مقالهاثرات شوری و دمای بالا بر جوانه زنی دو رقم ماریتیغال (Silybum marianum)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
55دریافت فایل PDF مقالهاثر سایه اندازی بر روی رشد دانه و عملکرد ارقام باقلادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های جو از نظر مقاومت به سرما براساس درصد بقای گیاهچه و تراوش یونیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
57دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
58دریافت فایل PDF مقالهواکنش ارقام باقلا به کمبود آبدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
59دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود مراحل مختلف نمو بر عملکرد اسانس زیره سبزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
60دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود بر روند رشد، پوشش سبز و عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
61دریافت فایل PDF مقالهاثر قدرت بذر بر استقرار گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
62دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود برکیفیت بذر نخوددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
63دریافت فایل PDF مقالهاثر کمبود آب بر عملکرد و شاخص برداشت دانه نخود در تبریزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
64دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود روی ترکیب شیمیایی دانه های نخوددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
65دریافت فایل PDF مقالهاثر کمبود آب بر محتوای کلروفیل برگ و عملکرد ماشسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی و تراکمهای مختلف ماش بر ویژگی های فیزیولوژیک برگ گیاه آمارانت (Amaranthus Caudatus L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت پیش تیمار آبی بر شاخص سطح برگ و عملکرد ماشسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهاثر محدودیت آب روی برخی صفات مورفولوژیکی ارقام نخودسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهتغییرات کیفیت بذر 6 رقم گندم بر روی پایه مادری در مراحل مختلف نمو و رسیدگیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
70دریافت فایل PDF مقالهاثرات کمبود آب در مراحل مختلف نمو و رسیدگی بر کیفیت بذور ارقام جواولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
71دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر هدایت روزنهای و دمای برگ ماش تحت تنش شوریکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
72دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر شاخص کلروفیل برگ و فلورسانس کلروفیل ماش تحت تنش شوریکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
73دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر تجمع سدیم و پتاسیم در ریشه و برگ ماش تحت تنش شوریکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
74دریافت فایل PDF مقالهتغییرات محتوای نسبی آب و شاخص سطح برگ ماش در واکنش به شوری وسالیسیلیک اسیدکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
75دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی زنیان Carum copticum L.درواکنش به تنش کم آبیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
76دریافت فایل PDF مقالهاثرکم آبی برمحتوای آب و دمای برگ زنیاندومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تعدادبرگ و کلروفیل زنیان Carum copticum L درواکنش به سالیسیلیک اسید وابسیزیک اسیددومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
78دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات سالیسیلیک اسید و ابسیزیک اسیدبرعملکرد وشاخص برداشت زنیان Carum copticum Lدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
79دریافت فایل PDF مقالهاثرشوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه ی شویددومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قدرت بذر نخود در مراحل مختلف رسیدگی تحت تیمارهای متفاوت آبیاریدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
81دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی ماریتیغال درواکنش به کم آبیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
82دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار آبی بر استقرار بوته و تولید دانه ماریتیغالدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
83دریافت فایل PDF مقالهاثرشوری بررشدریشه وبرگ شویددومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
84دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی گیاه شوید درواکنش به تنش شوریدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
85دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی شوید Anethum graveolens L. در واکنش به تنش کمآبیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
86دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی نانواکسیدهای روی ومنیزیم روی برخی صفات مورفولوژیکی کلزاچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
87دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اجزای محصول و محصول دانه کلزا در واکنش به کمبود آبچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
88دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی و محصول دانه زنیان در واکنش به تنش شوریچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
89دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- اثر تلقیح باکتری های محرک رشد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سیر تحت تنش شوریشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
90دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر رشد و اسانس اندام های رویشی شویدهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1399
91دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اسانس گل شوید در واکنش به کم آبیهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1399
92دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی پوترسین و براسینولید بر محصول دانه و روغن گلرنگهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1399
93دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبی بر اجزای محصول و محصول دانه گلرنگهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1399

مقالات کاظم قاسمی گلعذانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 989 بار

نمودار سالانه مقالات کاظم قاسمی گلعذانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با کاظم قاسمی گلعذانی


به اشتراک گذاری صفحه کاظم قاسمی گلعذانی

پشتیبانی