ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
23
شهریور

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها روز سه شنبه، 23 شهریور، 1395 توسط شركت كيان طرح دانش - مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: ICINH01
حوزه های تحت پوشش: علوم زمین، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
برگزار کننده: شركت كيان طرح دانش - مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: اردبیل

محورهاي كنگره:

مخاطرات ژئومورفيك و زمين ساختي
لرزه زمين ساخت  
زلزله شناسي و لرزه نگاري
زلزله شناسي مهندسي و جنبش شديد زمين
پيش بيني و هشدارهاي پيش از وقوع آتشفشان
رانش زمين
زمين لغزش 
حركات توده اي
سونامي
مخاطرات ژئومورفولوژي و  مديريت محيطي
مخاطرات و مديريت نواحي ساحلي 
مخاطرات پالئو ژئومورفولوژي  
ژئومورفولوژي و مخاطرات محيطي 
خاطرات ژئومورفيك  نواحي كارستي 
فرسايش آبي و بادي و مدل هاي مرتبط 
نقش ژئومورفولوژي در مخاطرات  نواحي شهري 
ژئومورفولوژي جرياني 
مخاطرات ژئومورفولوژي نواحي خشك و بياباني 
مدلسازي در ژئومورفولوژي 
كاربرد سنجش از دور در تحليل مخاطرات  ژئومورفولوژي 
مطالعات  مخاطرات نو زمين ساخت با استفده از شواهد ژئومورفولوژي 
شواهد محيط هاي مورفوكليماتيك ومورفوديناميك در مناطق كوهستاني و دشت و مخاطرات محيطي موجود 
كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي و مخاطرات طبيعي 
ژئومورفولوژي مناطق بياباني 
كاربرد ژئومورفولوژي در مطالعات مخاطرات زيست محيطي و  اكولوژيكي 
مخاطرات اقليمي ، تغيير اقليم و گرمايش جهاني
  سيل
خشكسالي
ريزگردها
گازهاي گلخانه اي
عوامل موثر در تخريب لايه ازون
اثرات زيست محيطي گرمايش در مقياس جهاني
اثرات تغييرات اقليمي بر امنيت غذايي جهان
فن آوري هاي نوين (سنجش ازدور و سيستم هاي اطلاعات مكاني) و مديريت مخاطرات طبيعي
سنجش از دور اپتيكي و راداري
ژئوماتيك
GIS
GPS
اينترنت
مخاطرات  انساني
توسعه شهر نشيني
مناطق ساحلي
اثرات مخرب آلودگي حرارتي و محيط زيست

 

ارزيابي و آمايش سرزمين
ارزيابي هاي زيست محيطي
ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
ارزيابي ريسك زيست محيطي
مدل هاي آمايش سرزمين
اثرات زيست محيطي پروژه ها و طرحهاي كلان
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها


منابع طبيعي و حفاظت از منابع آب و خاك
آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري
مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي
حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب
مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك
نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار
تغذيه خاك هاي كشاورزي ، رابطه آب و خاك و گياه
روشهاي مصرف كود در خاك
هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي
اصلاح خاك هاي شور ، قليايي و اسيدي
پخش سيلاب ، آمايش سرزمين ، حفظ و نگهداري آب در سر شاخه ها
جنگل ها و مراتع به ويژه گونه هاي بلوط
ارتباط جنگل و كاهش سيل
پدافند غير عامل و بحران هاي زيست محيطي
نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
نقش آموزش و فرهنگسازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخشهاي مربوطه
نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار 
مديريت بحران و مخاطرات زيست محيطي
مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي
نقش و مسؤوليت ارگان هاي دولتي، قانون گذار و مردمي در حفاظت محيط زيست
ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات زيست محيطي در فعاليت هاي صنعتي
پسماندها و بازيافت، و مخاطرات ناشي از آن
مديريت پسماندها
مديريت مواد زائد خطرناك
بازيافت مواد زائد
بازيافت مواد زائد خطرناك
حمل و نقل مواد زائد
شناخت مواد زائد جامد
بازيافت مواد زائد جامد

جمع آوري مواد زائد
راهبردهاي مديريت پسماند در نواحي شهري
راهبرد هاي مديريت پسماند در نواحي روستايي  
ارائه راهكارهاي اجرايي در جهت مقابله با پسماند


مكانيسم هاي توسعه پاك(CDM)
مكانيسم هاي توسعه پاك در محيط زيست و گسترش آن در كشورها
انرژي و محيط زيست


كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست
نانوتكنولوژي و محيط زيست
روشها و مدلسازي در محيط زيست
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست
كشاورزي و محيط زيست
تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي
ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك
علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
ميوه هاي مناطق معتدله
هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي
شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار
به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي 
ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي
نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها
نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي 
نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار
 نقش IT در كشاورزي و توسعه پايدار

 

الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري
اثرات زيست محيطي گردشگري بر توسعه پايدار شهري
كارآفريني سبز در راستاي توسعه پايدار
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
مديريت محيط زيست شهري و منطقه اي


ارزش گذاري اقتصادي زيست محيطي
ارزشگذاري اقتصادي تالابها
بررسي خسارت هاي تغيير اقليم
ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
حسابداري زيست محيطي

 

آلودگي هاي محيط زيست
آلودگيهاي اكوسيستم هاي آبي
آلودگيهاي هوا
آلودگيهاي خاك
آلودگيهاي صوتي
آلودگيهاي صنعتي
آب
خاك
هوا
صوتي
انتقال و انتشار آلاينده ها
آلودگي مواد زائد جامد
كنترل انتشار آلاينده­ها در هوا
كنترل آلودگي هاي جوي
ريسكهاي زيست محيطي ناشي از آلودگي صوتي
مدل سازي آلاينده ها

 

حقوق محيط زيست
قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي
نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي
تدوين واجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
جرائم زيست محيطي
تنوع زيستي
عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستمهاي خشكي و آبي
بوم شناسي و حفاظت از آن
مديريت تالابها
مديريت مناطق ساحلي
گونه هاي آندميك

 

مديريت،برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
مديريت محيط زيست با ايجاد خانه هاي سبز
كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
ارزيابي توان محيط زيست شهري
نقش مراكز آموزشي در آموزش محيط زيست

 

ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)

مباني نظري و عملي (HSE) 
مدل هاي (HSE)
روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك


 در سازمان ها و روش هاي توسعه و ساختار سازي (HSE)
 اندازه گيري ها در (HSE )
 بازرسي و نظارت (HSE)

 

انرژي و محيط زيست
همزيستي با بيابان
 اثرات زيست محيطي منابع انرژي تجديد پذير
جنبه هاي اقتصادي منابع انرژي تجديد پذير
بهينه سازي مصرف انرژي
آلودگي محيط زيست و اثرات آن بر جوامع روستايي و شهري


امنيت،ديپلماسي و محيط زيست
قوانين و سياست‌گذاري در مسائل محيط زيست
محيط زيست شهري و راهبردهاي نوين مديريتي 
فضاي سبز و محيط زيست شهري
 شهرها و سيستم مديريت محيط زيست ، شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي 
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري

 

عمران،توسعه و محيط زيست
توسعه و عمران مناطق بياباني
كاربرد انرژي هاي نو در توسعه پايدار
سيستم هاي جي آي اس با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
ساختمان، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست
كاربرد نانوتكنولوژي در مهندسي عمران و محيط زيست
آلودگي هاي محيط زيست
روشهاي نوين تصفيه آب
مديريت مواد زائد جامد
شيمي محيط زيست و بيوتكنولوژي محيط زيست
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
  ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
فضاي سبز و محيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
مسائل محيط زيست كلان شهرها
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
اكولوژي شهري و شهر سبز
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
مكانيسم هاي توسعه پاك
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
مديريت پسماند در شهرها
فاضلاب شهري و تصفيه
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي مجيط زيستي آن
 مخاطرات جغرافيايي حمل ونقل و ارتباطات 
چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
 سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
ايمني حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي
مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري
حمل ونقل هوايي، تحريم وراهبردها
كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل

 

توسعه پايدار ، گردشگري پايدار و محيط زيست
گردشگري شهري وروستايي پايدار
جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار
ايده هاي نوين در زمينه گردشگري و توسعه پايدار
نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
مديريت بازاريابي وتبليغات وتوسعه پايدار گردشگري
مديريت توسعه پايدار در مناطق شهري وروستايي
گردشگري و توسعه پايدارشهري و روستايي
گردشگري ،شهرسازي وتوسعه پايدار
گردشگري و توسعه پايدار
آمايش سرزمين وتوسعه پايدار
برنامه ريزي هاي محلي وتوسعه پايدار
برنامه ريزي هاي ناحيه اي وتوسعه پايدار
سمپوزيوم توسعه گردشگري و پايداري محيط زيست
كاربردفناوريهاي نوين درتوسعه پايدارصنعت گردشگري
 تجارب توسعه پايدارگردشگري درجهان
نقش سازمانهاي مردم نهاددرتوسعه پايدارگردشگري
سمپوزيوم جغرافيا، محيط زيست و توسعه پايدار
مديريت ، محيط زيست وتوسعه پايدار
صنعت ، محيط زيست وتوسعه پايدار
شهرنشيني و محيط زيست پايدار
كاربردفناوريهاي نوين درتوسعه پايدارمحيط زيست
برنامه ريزي شهري ،محيط زيست وتوسعه پايدار
برنامه ريزي روستايي ،محيط زيست وتوسعه پايدار
بهينه سازي الگوي مصرف آب ، خشكسالي و بحران آب
ديدگاه­هاي نظري و كاربردي در خشكسالي
خشكسالي و كشاورزي
خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام، جنگل­ها و مراتع
مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي
خشكسالي و آمايش سرزمين
اثرات زيست محيطي، اقتصادي - اجتماعي و سياسي خشكسالي
خشكسالي وتغييراقليم
پيش­بيني كوتاه مدت و بلند مدت خشكسالي
مدلهاي ديناميكي و سينوپتيكي خشكسالي
خشكسالي و مديريت منابع آب
 اصلاح نژاد و كم آبي
زراعت و كم آبي
روش هاي نوين جمع آوري و حفاظت آب
افزايش راندمان آبياري
اهميت آب در اقتصاد كشاورزي
استفاده از آبهاي نامتعارف در كشاورزي
بحران آب و هواشناسي
مدلسازي تبخيرتعرق و فرآيندهاي گياه و محيط
مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي بحران آب
كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب
نقش مراكز آموزشي در مصرف آب

 

راهبردهاي نوين براي بيابان زايي
حفاظت و مديريت خاك در مناطق خشك و بياباني
روش‌هاي طبقه‌بندي شدت بيابان‌زايي
كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت مناطق بياباني و تالاب‌هاي كويري
اقليم و منابع آب در مناطق خشك و بيابان    

 

محور ويژه: مخاطرات طبيعي و  زيست محيطي بحران درياچه اروميه و پيامد هاي آن

درج در تقویم: 30 دی 1394 - تعداد مشاهده 17613 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
23 شهریور 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
20 شهریور 1395
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
20 شهریور 1395

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

شركت كيان طرح دانش - مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد

ساختار سازمانی

ریاست افتخاری کنفراس
ناصر ناطق درآبادی
رئیس کنفرانس
علی اکبر رسولی
رئیس شورای سیاستگذاری
ناصر ناطق درآبادی
دبیر علمی
محمدعلی خلیجی
دبیر اجرایی
کاظم خوشدل
پشتیبانی