ارزیابی توان اکولوژیک توسعه فضا یی منطقه طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 499

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICINH01_118

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

امروزه برنامه ریزی صحیح و استفاده همه جانبه از محیط زیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان تولیدی سرزمین استوار است. ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین، مرحله میانی فرآیند آمایش سرزمین یا برنامه ریزی محیط زیستاست در. واقع ارزیابی سرزمین، اطلاعات اساسی مرحله دوم آمایش سرزمین شامل انتخاب مناسب ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت را فراهم مینماید در. همی ن راستا هدف از ا ین مطالعه، تعیین مناسبترین و مطلوبترین پهنه یها محیطزیستی منطقه طارم واقع در استان زنجان با ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری توسعه یا است. برا ی انجام ا ین کار، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP (و سیستم اطلاعات جغراف ای یی ( GIS (استفاده شده است. بدینترتیب که پس از تهیه لایه هایاطلاعات ی مورد نظر و وارد ساختن ا هیلا نی ها در محیطGIS Arc و پس از تهیه و تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع، ماتریس اولیه و نرمال برای تعیین وزن نسبی لایه هاتکمیل شد. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP با توجه به وزن نسبی لایه ها که پس از تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهیه ماتریسهای اولیه و نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد، بی نیشتر عامل محدودکننده شیب است که بالاترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است، بنابرا ین قسمت های مرکز ی منطقه که کم ترین شیب یعنی2-0تا - 8 -12 درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع کم تراکم و جنگل های تنک و ... بوده، مناسب نیتر بخشها برا ی توسعه است. سرانجام تعیین وزن نها یی لایه ها تلفیق اطلاعات در نرمافزار Idrisi انجام شد که نتایج حاصل از این روش بدین ترتیب است : حدود 36.14 درصد از کل منطقه دارا ی توان درجه یک مناسب و حدود 12.10 درصد دارا ی توان درجه دو مناسب برا ی توسعه شهری - روستا یی بوده و 52.75درصد نیز فاقد توان مناسب برا ی این گونه توسعه است.

کلیدواژه ها:

ارزیابی توان اکولوژیک ، توسعه شهری - روستایی ، روش تحلیل سلسله مراتبیAHP ، طارم

نویسندگان

حسن رشیدی آوندی

کارشناس ارشد برنامه ر یزی شهری دانشگاه آزاد بروجرد

مصطفی شاهینی فر

استاد یار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور شهریار

مهدی خدادادی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

مریم بیرانوندزاده

دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پورجعفر، محمدرضا، منتظرالحجه، مهدی، رنجبر، احسان و کبیری، رضا، 1391، ...
 • جمعه پور، محمد، 1385، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در امکان ...
 • حاتمی‌نژاد، حسین، رجایی، سید عباس، سالاروندیان، فاطمه و تیموری، ایرج، ...
 • حسینی‌ابری، سیدحسن، 1379، طرح چارچوب نظری و الگوی توسعه مجموعه‌های ...
 • عزیزیان، محمدصادق؛ نقدی، فریبا وملازاده، مهدی، 1393، ارزیابی توان اکولوژیک ...
 • قرخلو، مهدی، حمیدرضا پورخباز، محمدجواد امیری، حسنعلی فرجی سبکبار، 1388، ...
 • قنواتی، عزت‌اله و دلفانی‌گودرزی، فاطمه، 1392، مکان‌یابی بهینه توسعه شهری ...
 • کاشی‌ساز، مهناز، منوری، مسعود. افخمی، مهران و کرباسی، عبدالرضا، 1389، ...
 • ماهینی، عبدالرسول سلمان و کامیاب، حمیدرضا، 1390، سنجش از دور ...
 • مخدوم، مجید، 1380، نخستین تجربه مدلسازی توامان برای سامانه‌های اطلاعات ...
 • مخدوم، مجید، 1384، شالوده آمایش سرزمین، چاپ ششم. تهران. انتشارات ...
 • میرداودی، حمیدرضا، زاهدی پور، حجت الله، مرادی، حمید رضا و ...
 • میرکتولی، جعفر و کنعانی، محمدرضا، 1390، ارزیابی توان اکولوژیک کاربری ...
 • نوری، دایت‌الله، 1379، تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی، فصلنامه پژوهش‌های ...
 • وزارت نیرو، 1380، شرکت مهندسین مشاور دزآب- گزارش مطالعات ارزیابی ...
 • Aurger, P. 2000, Aggregation and emergence in ecological modeling, Ecol ...
 • Brazier, A. M. 1998, Geographic Information system: A consistent approach ...
 • Dai FC, Lee CF and Zhang XH. 2001, GIS-based geo ...
 • Huigen, M. 2003. Agent Based Modeling in Land use & ...
 • GIS & Multicriteria Decision Analysis. Jhon Weily & SOnS. Newyork. ...
 • McHarg, I. 1969, Design with Nature, Nature History Press, Garden ...
 • Nix. H. A. 1985.What is environmentl management. In Environmentl Planning ...
 • Pennington, M. 2000, Urban policy and Public choice theory and ...
 • prokash and R, P, Gupta. 1998, Land _ mapping coalfield, ...
 • Qingming, Zhan. 2003, A Hierarchical Object-Based Approach for Urban Land-Use ...
 • Saaty. 1980, the analytical hierarchical process planning, priority setting, resource ...
 • Smith, L.G. 1993, Impact Assessment & Sustainable Resource Management, Longman ...
 • Svoray, T. et al. 2005, Urban land uSe allocation in ...
 • Yang, F, et al. 2008, spatial analyzing system for urban ...