مطالعه محیط رسوبی و ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های کربناته سازند سروک (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی، استان ایلام)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ZAMINCONF03_006

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

سنگ های کربناته در حوضه های رسوبی زاگرس، البرز و ایران مرکزی اهمیت ویژه ای دارند. مطالعه و بررسی آن ها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (خصوصیات سنگ شناسی، فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی) اهمیت دارد.. هدف از انجام این پژوهش، شناخت و مطالعه محیط رسوبی، ویژگی های سنگ شناسی، فیزیکی و رفتار مکانیکی سنگ های کربناته در دو قسمت کم عمق و عمیق سازند سروک در تنگ باولک واقع در شهرستان ملکشاهی استان ایلام بوده است. براساس مطالعات سنگ شناسی با انجام نمونه برداری از بخش های کم عمق و عمیق سازند سروک ۵ ریز رخساره شناسایی شده است. با توجه به نتایج آنالیز XRD، سنگ های آهکی بخش کم عمق سازند سروک، به ترتیب فراوانی از کلسیت ،کوارتز و مقدار کمی ایلیت و سنگ -های آهکی بخش عمیق سازند سروک دارای کلسیت و مقدار ناچیزی ایلیت می باشد. با توجه به نتایج آزمون XRF درصد اکسید کلسیم (CaO) در بخش عمیق سازند سروک بیشتر از ۵۰ درصد و در بخش کم عمق به میزان کمتر از ۵۰ درصد می رسد. سنگ های کربناته بخش کم عمق از مقاومت بیشتری نسبت به بخش عمیق برخوردار هستند.

کلیدواژه ها:

ویژگی های زمین شناسی مهندسی ، سنگ کربناته ، سازند سروک ، محیط رسوبی ، ایلام

نویسندگان

حسنا سلیمان نژاد

کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

محمدحسین قبادی

استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

یداله عظام پناه

استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

حسن بحرانی

دکتری، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

سهیلا حق وردی

کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان