شناسایی مناطق مستعد کانه زایی مس پورفیری با استفاده از تلفیق معیارهای دورسنجی و زمین شناسی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 222

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ZAMINCONF03_009

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

شناسایی مناطق امید بخش کانه زایی تیپ های مختلف در مناطقی با مقیاس های متفاوت بسیار حائز اهمیت است.بنابراین بهتر است نتایج روش های مختلف اکتشافی با یکدیگر تلفیق و هزمان نتیجه استفاده از چندین منبع دادهمختلف دیده شود. در این راستا لایه دورسنجی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی وتعیین محل های مناسب جهت تشکیل کانه زایی مس پورفیری در منطقه فیض آباد که دارای واحدهای نفوذی زیادیهمچون گرانیت، دیوریت و گرانودیوریت است از داده های زمین شناسی و دورسنجی استفاده شد. ابتدا مناطق دگرسانشده با استفاده از تصاویر ASTER و الگوریتم عملگرهای منطقی شناسایی و لایه فاصله از این پدیده زمین شناسی تهیهشد. سپس به منظور افزایش دقت عملیاتی و با توجه به مدل مفهومی ذخایر مس پورفیری علاوه بر لایه های فاصله ازدگرسانی های هیدروترمال، لایه فاصله از توده نفوذی نیز تولید و تمامی نقشه ها با استفاده از تابع لجستیکسیگوئیدی بدون استفاده از قضاوت کارشناس و نیز بدون استفاده از موقعیت اندیس های شناخته شده وزن دهیشدند. در نهایت ۴ لایه موجود با استفاده از عملگر گامای فازی و میانگین هندسی با یکدیگر تلفیق و توسط نمودار نرخپیشبینی- مساحت مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج نشان دهنده موفقیت روش میانگین هندسی نسبت به گامای فازی در این منطقه به منظور مدلسازی پتانسیل معدنی ذخایر مس پورفیری است.

کلیدواژه ها:

سنجش از راه دور ، مس پورفیری ، تلفیق ، میانگین هندسی ، گاما فازی ، نمودار نرخ پیش بینی مساحت ، فیض آباد

نویسندگان

مبین صارمی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عباس مقصودی

دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهیار یوسفی

دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر