ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر منوچهر جوانمردی

Dr. Manouchehr javanmardi

استادیار

محور تخصصی:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

Researcher ID: (55699)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت منوچهر جوانمردی در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات منوچهر جوانمردی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاکو توریسم و توسعه پایدار) مطالعه موردی روستای نمونه گردشگری مال آقااولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار1390
2دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان بهمئی با استفاده از مدل swotاولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار1390
3دریافت فایل PDF مقالهتبیین جایگاه قشم در توسعه انسانی کشورهمایش ملی قشم و چشم انداز آینده1390
4دریافت فایل PDF مقالهگردشگری پایدار روستایی؛ راهکاری در توسعه روستایی شهرستان اندیکا با استفاده از مدل SWOTاولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
5دریافت فایل PDF مقالهنقشاقلیم درتوسعه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمداولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
6دریافت فایل PDF مقالهسکونتگاههای غیررسمی و تهدید پایداری در کلانشهرها مطالعه موردی: کلانشهر اهوازاولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
7دریافت فایل PDF مقالهناپایداری زیست محیطی ناشی از توسعه شهر نشینی مطالعه موردی : کلان شهر اهوازاولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی میزان درجه توسعه یافتگی روستاهای کوهپایه ای و جلگه ای استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاکسونومی (مطالعه موردی : روستاهای شهرستانهای باغملکو شوشتر)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
9دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان در فرایند توسعه پاپدار روستایی: مطالعه موردی شهرستان حمیدیهاولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم و اکوتوریسم شمال شرقی استان خوزستان با استفاده از مدل SWOTاولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا1392
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پدیده های خاص اقلیمی بر رفتار اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: شهر اهواز)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهرشد شهرنشینی و ناپایداری زیست محیطیکنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهنقش توسعه پایدار شهری در توانمند سازی اسکان غیر رسمی و سیمای کالبدی شهر (نمونه مورد مطالعه: کوی ملاشیه اهواز)اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری1393
14دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی روستائی:با نگاهی به تجربه ایجاد سکونتگاه ها در هزاره های گذشته در دامنه های جنوبی زاگرس مرکزیاولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهجغرا فیا و برنامه ریزی روستائی مطالعه موردی: دامنههای جنوبی زاگرس مرکزیاولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای باززنده سازی بافت فرسوده در راستای توسعه شهرینمونه موردی: محله کوی شهدای شهر اندیمشککنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت بحران با رویکرد مشارکت مردمی هنگام وقوع زلزله مطالعه موردی : روستاهای شهرستان دزفولاولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت بحران با رویکرد مشارکت مردمی هنگام وقوع زلزله مطالعه موردی : روستاهای شهرستان دزفولکنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیامدهای اجتماعی - فرهنگی سکونتگاه های روستایی مغروق ناشی از احداث سد گتونداولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سد کرخه در توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای پیرامون مطالعه موردی دهستان سرخهاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر منطقه آزاد اروند در توسعه اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان آباداناولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
22دریافت فایل PDF مقالهرویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: کوی آل صافی اهوازاولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
23دریافت فایل PDF مقالهرویکرد نوین مدیریت رواناب سطحی در شهرک سجادیه تهراناولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
24دریافت فایل PDF مقالهطراحی شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی راهبردی برای بهسازی و ساماندهی سیما و منظر شهری مطالعه موردی: خیابان انوشه در محله لشکرآباد اهوازاولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
25دریافت فایل PDF مقالهنابسامانی بافت های شهری و سکونتگاه های غیر رسمی ناشی از مهاجرت های روستایی و راهبردهای احیا و بازسازی آنها (مطالعه موردی کوی سید خلف اهواز)اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت بحران در جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله مطالعه موردی : روستاهای شهرستان دزفولکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
27دریافت فایل PDF مقالهنقش مشارکت مردمی در کاهش خسارات ناشی از زلزله مطالعه موردی : روستاهای شهرستان دزفولکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیامدهای اجتماعی- فرهنگی سکونتگاه های روستایی مغروق ناشی از احداث سد گتونداولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا1395
29دریافت فایل PDF مقالهانتقال آب بین حوضه ای و چالش های اقتصادی اجتماعی و امنیتی آن در استان خوزستاندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
30دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثر بر کیفیت و پایداری محیط زیست شهر دزفول با استفاده از روش AHPپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
31دریافت فایل PDF مقالهنحلیل راهبردی توسعه پایدار گردشگری داخلی براساس توزیع متعادل تقویم تعطیلات کشورسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
32دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی مهاجرت های روستایی بر تخریب زمین های کشاورزی (مطالعه موردی بخش مرکزی سوسنگرد)نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی1398

سوابق استادی منوچهر جوانمردی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی منوچهر جوانمردی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1جغرافیا و برنامه ریزیپسا دکتری1383-1387
2جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد1372-1375
3جغرافیای انسانیکارشناسی1368-1372

سوابق شغلی و تخصصی منوچهر جوانمردی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1378-1396
2سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهریتاکنون
3سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریتاکنون
4سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه آموزشی جغرافیای طبیعیتاکنون
5سابقه کار دانشگاهیمعاونت آموزشی دانشکده علوم انسانیتاکنون
تاریخ ایجاد رزومه: 4 فروردین 1395 - تعداد مشاهده 1499 بار

نمودار سالانه مقالات منوچهر جوانمردی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با منوچهر جوانمردی

آدرس ایمیل: m.javanmardi48@yahoo.com
شماره همراه: 09125093739
کشور: ایران استان: خوزستان شهر: اهواز
آدرس: کیانپارس - خیابان شهریور

به اشتراک گذاری صفحه منوچهر جوانمردی

علایق شخصی

  • برنامه ریزی شهری و روستایی و گردشگری
  • مدیریت شهری
  • محیط زیست و منابع آب

کلیدواژه های مهم در مقالات منوچهر جوانمردی

پشتیبانی