کنفرانسهای برگزار شده انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

تاکنون 5 کنفرانس توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران (15 عضو)

منوچهر جوانمردی استادیار
حسنعلی ترنج پژوهشگر مستقل
مهدی سقایی استادیار موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی
پارسا پاشایی دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه دولتی بیرجند
سامان نادی زاده شورابه دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران
مهدی اسدی دانشجوی دکتری جغرافیا گردشگری
علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه نیک روش دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
مهشاد ریخته گران
پروانه محمدی
عیسی ابراهیم زاده استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
افشین یگانه دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تیمور آمار
سید رامین غفاری هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
امیرحسین پردل کارشناس جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی

اگر شما هم عضو انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.