آقای دکتر حسنعلی ترنج

Dr. Hasanali Toranj

پژوهشگر مستقل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (103935)

11
3
16
3
1
16
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  ترنج، حسنعلی، "بررسی عوامل مؤثر بر عدم اجرایی تحقق‌پذیری طرح‌های هادی روستایی (روستاهای شهرستان بویراحمد)"، کنفرانس بین الملی علوم، تکنولوژی و مهندسی، پاریس - فرانسه
 •  ترنج، حسنعلی، "تأثیرات گسترش انواع آلودگی‌ها بر فضای زیست‌محیطی شهر یاسوج"، کنفرانس بین الملی علوم، تکنولوژی و مهندسی، مونیخ - آلمان
 •  ترنج، حسنعلی، "بررسی ژئومورفولوژی حوضه های آبریز در حاشیه مسیر راههای روستایی شهرستان بویراحمد "، سومین کنفرانس بین الملی علوم، تکنولوژی و مهندسی، مادرید -اسپانیا

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب Geography of the European Mountains (LAP Lambert Academic Publishing) - 2019 - انگلیسی
 • کتاب Physical Geography of Canada (عصر زندگی تبریز) - 2019 - انگلیسی
 • کتاب Physical Geography of United States (سخنوران تهران) - 2019 - انگلیسی
 • کتاب Geography of the European Seas (اساتید دانشگاه تهران) - 2019 - فارسی
 • کتاب دانش جغرافیا (انسانی) (اساتید دانشگاه تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب جغرافیای طبیعی (اساتید دانشگاه تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب داس و پتک خونین (جنایات شوروی کمونیستی) (نشر بید تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب خون و خشم: مروری بر عملیات‌های مهم در جنگ جهانی دوم (نشر بید تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب 1. جغرافیای فیزیکی سرزمین بالکان (عصر زندگی تبریز) - 1397 - فارسی
 • کتاب جغرافیای طبیعی آلمان (عصر زندگی تبریز) - 1397 - فارسی
 • کتاب جغرافیای انسانی آلمان (عصر زندگی تبریز) - 1397 - فارسی
 • کتاب جغرافیای فیزیکی اسکاندیناوی (عصر زندگی تبریز) - 1397 - فارسی
 • کتاب جغرافیای روستا و شهر (عصر زندگی تبریز) - 1397 - فارسی
 • کتاب 1فناوری اطلاعات و گردشگری (عصر زندگی تبریز) - 1397 - فارسی
 • کتاب جغرافیا طبیعی سرزمین بالتیک (نشر بید تهران) - 1397 - فارسی
 • کتاب Geography of European Plains (سخنوران تهران) - 1397 - انگلیسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر مستقل (1392-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • 1 - اولین کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری دارم اشتات آلمان (2019)
 • 2 - دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری تفلیس گرجستان (2019)
 • 1 - نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی تهران (1398)
 • 1 - کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست اردبیل (1398)
 • 14 - چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ارومیه (1398)
 • 2 - دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مشهد (1398)
 • 8 - کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری قم (1397)
 • 1 - اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت کرج (1397)
 • 3 - سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک همدان (1397)
 • 3 - سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همدان (1397)
 • 2 - دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب همدان (1397)
 • 6 - ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک کرمان (1397)
 • 3 - سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین یزد (1397)
 • 7 - هفتمین همایش ملی سامانه‌­های سطوح آبگیر باران تهران (1397)
 • 1 - نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مشهد (1397)
 • 2 - دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی جیرفت (1397)