آقای همایون کتیبه

Homayon Katibeh

رئیس دانشکده معدن و متالورژی و دانشگاه امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178635)

47
7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی