آقای دکتر پرویز معارف وند

Dr. Parviz Maarefvand

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178638)

78
15
1
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی