آقای پرویز معارف وند

Parviz Maarefvand

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178638)

78
13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی