بررسی تاثیر میل مهارهای پیش تنیده بر پایداری تکیه گاه پل کارون چهار با استفاده از روش عددی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,046

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC05_053

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393

چکیده مقاله:

احداث پل های بزرگ بر روی تکیه گاه های سنگی باعث ایجاد یک تنش کششی زیاد در سنگ می شود لذا دسترسی به یک مقاومت مطلوب برای تکیه گاه های پل با استفاده از میل مهارهای پیش تنیده در برخی مواقع اجتناب ناپذیر است میزان پیش تنیدگی میل مهارها بر میزان پایداری تکیه گاه ها در شرایط بارگذاری متناوب پل ها در اثر عبور و مرور بسیار موثر است . این تحقیق بر روی میزان مقاومت تکیه گاه ها و میزان نیاز به پیش تنیدگی آنها انجام شده است. با توجه به شرایط زمین شناسی و توپوگرافی تکیه گاه چپ پل کارون چهار استفاده از روش عددی المان مجزا UDEC جهت مدل سازی و برآورد میزان پیش تنیدگی و بررسی پایداری انتخاب شد. پل کارون چهار مسیر ارتباطی بین لردگان و ایذه بوده و بر روی دریاچه بالادست سد کارون چهار احداث شده است در این تحقیق پایداری چپ پل با استفاده از نرم افزار UDEC مورد بررسی قرار گرفته است. اعمال پیش تنیدگی باعث ایجاد تنش فشاری مضاعف در سنگ دربرگیرنده اطراف میل مهار شده و منجر به افزایش نیروی اصطکاکی در صفحات درزه ها می شود و از این طریق پایداری تکیه گاه را فراهم می کند. میزان پیش تنیدگی در این تحقیق به اندازه 100 تن برای هر میل مهار محاسبه شده است. نتایج میزان مناسب بودن پیش تنیدگی طراحی شده برای میل مهارت های تکیه گاه چپ را تایید می کند.

کلیدواژه ها:

پایداری ، میل مهار پیش تنیده ، تکیه گاه سنگی ، پل کارون چهار ، UDEC

نویسندگان

محمد حسین احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پرویز معارف وند

استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید حسن مدنی

استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر