بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده اززمین آمار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICINH01_414

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

آب های زیرزمینی از منابع مهم بهرهبرداری از آب در مناطق خشک و نیمهخشک میباشند. هدف از این پژوهش تجزیه تحلیل زمینآماری ، جهت پیشبینی پراکنش مکانی تعدادی از شاخص های کیفی آب یها زیرزمینی دشت ورامین میباشد.در پژوهش حاضر، روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی دشت ورامین بر اساس نمونهگیری سال 1390 مورد ارزیابیقرار گرفت. متغیرهای هیدروژئوشیمیایی شامل کل مواد جامد حل شده در آب (TDS ،(هدایت الکتریکی(Ec ،(نسبت جذب سدیم(SAR ،(یون سولفات (So4 ،(درصد سدیم (Na (و کلر ( Cl (بودهاند. ر وش میانیابی استفاده شده کریجینگمعمول ی بوده و برای ارزیابی روش کریجینگ ا ز روش ارزیابی متقابل با معیارهای جذر میانگین مربعات خطا ( RMSE و )میانگین قدر مطلق خطا ( MAE ( استفاده شده است. ابتدا دادهها را نرمال کرده و سپس تجزیهوتحلیل زم ینآماری را بر یرو داده یها نرمال انجام داد یم که مطالعات واریوگرافی نشان داد مدل کرو ی بهتر ین مدل برازش داده شده میباشد ک ه دامنه وابستگی مکانی برای متغیر ها تقر یباً 35000 متر میباشد. که در نها یت نقشه های تخمین و خطا ی تخمین با استفاده از روش زمینآماری کریجینگ معمول ی با مدل کرو ی در مح یط نرمافزار +GS تهیه شدند. نتا یج حاصل از ارزیابی متقابل نشاندهنده دقت قابل قبول تخمینگر کریجینگ میباشد . بر اساس نقشههای تهیه شده با کاربرد روش کریجینگ معمولی به نظر یم رسد که قسمت اعظم منطقه ی مورد مطالعه از کیفیت خوب ی برخوردار میباشد. مابق ی منطقه، وبه ویژه درغرب شمال غربی منطقه ، دارای کیفیت کمتری است .

نویسندگان

ایمان فیروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت امیرکبیر،

میثم یزدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همایون کتیبه

استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، دانشگاه صنعت امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • زهتابیان غ‌ر، جان‌فزا ع، محمدعسکری ح و نعمت‌الهی مج، 1389. ...
 • حبیبی اربطانی و، احمدی ع و فتاحی مم، 1388. مدلسازی ...
 • شیخ گودرزی م، موسوی سح و خراسانی نا، 1391 .شبیه‌سازی ...
 • نطری زاده، فرزاد. ارشادیان، بهناز و زند وکیلی، کامران، 1385، ...
 • ملایی، مصطفی؛ سربی، علی؛ "بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی دشت ...
 • مختاری، حمیدرضا؛ اسپهبد، محمدرضا؛ "بررسی متغیرهای هیدرودینامیکی پتانسیل‌های آبی دشت ...
 • مدنی، ح. 1373، مبانی زمین‌آمار، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ...
 • حسنی پاک علی‌اصغر - شرف‌الدین محمد، 1380، تحلیل داده‌های اکتشافی(جدایش ...
 • Goovaerts, P. (1999). Geostatistics in soil science: state-of-the-ar and perspectives. ...
 • Hassani pak, A.(1998). Geostatistic. Tehran University Press, 314p. ...
 • Mehrjardi, R. T., Jahromi, M. Z., Mahmodi, S., & Heidari, ...
 • Mendes, M. P., & Ribeiro, L. (2010). Nitrate probability mapping ...
 • Zhou, Z..Zhang, G., Yan, M., & Wang, J. (2012). Spatial ...
 • D'Agostino, V., Greene, E. A., Passarella, G., & Vurro, M. ...
 • Finke, P. A. Brus, D. J., Bierkens, M. F. P., ...
 • Adhikary, P. P., Dash, C. J., Ch andrasekharan, H., Rajput, ...
 • Delgado, C., Pacheco, J., Cabrera, A., Batllori, E., Orellana, R., ...
 • Kardan Moghaddam, H. & Khashei Siuki, A. (2012). Zoning in ...
 • Yang, P., Mao, R., Shao, H., & Gao, Y. (2009). ...
 • Burgess, T., & Webster, R. (1980). Optimal interpolation and isarithmc ...
 • Journel, A. G., & Huibregts, C. J. (1978). Mining geostatistics. ...
 • Isaaks, E. H. (1989). Applied geostatistics (No. 551.72 I86). Oxford ...
 • Goovaerts, P. (1997). Geostatistics for natural resources evaluation. Oxford University ...
 • Jiachun S., Hazian W., Jianming X., Jinjun W., Xingmei L., ...
 • Webster, R., & Oliver, M. A. (2007). Geostatistics for environmentl ...
 • نمایش کامل مراجع