ارزیابی و شبیه سازی کیفیت آبهای سطحی جهت مصارف کشاورزی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 750

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_069

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا حوضه را در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از الحاقیه ArcHydro به 6 زیرحوضه تقسیم نموده، سپس خصوصیات فیزیکی حوضه و زیر حوضها تماما با استفاده از الحاقیه ArcHydro تعیین شده و با تعیین داده های اقلیمی و کاربری اراضی موردنیاز، شبیه سازی هیدرولوژیکی برای هر یک از زیر حوضه ها و کل حوضه از طریق اجرای مدل WEAP انجام گردید. در ادامه شبیه سازی کیفی آبهای سطحی انجام گرفت و بعلت موجود بودن تنها پارامترهای کیفی که شوری و TDS بودند وضعیت آب های سطحی در طول مدت شبیه سازی در حالت سناریوی مرجع و سناریوی تغییر اقلیم بدست آمد و سپس دوره های زمانی که در آن دوره کیفیت آب رودخانه قابلیت استفاده از این ابها را برای مصارف کشاورزی محدود می کند مشخص گردید.

نویسندگان

محمد چیاخانی

گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

فرزاد حسنی

گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

نگار زردشتیان

گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

بهروز یعقوبی

گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.