آقای دکتر فرهاد محمدتراب

Dr. Farhad MohammadTorab

دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496494)

31
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی