ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه با داده های مغزه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IESCONF01_043

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه، بررسی کیفیت سازند آسماری یکی از میادین نفتی واقع در جنوبغربی کشور با استفاده از مطالعات پتروفیزیکی است. برای این منظور با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و اطلاعات 234 داده مغزه نقطه ای، پارامترهای پتروفیزیکی سازند آسماری در دو حلقه چاه 49 و 51 میدان نفتی، مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نمودارهای متقاطع نوترون- چگالی M-N و MID سنگ شناسی غالب سازند آسماری کربناته به همراه لایه های قابل توجهی از شیل است و در بعضی از فواصل به مقدار کمتر ماسه سنگ و رگه هایی نازک از انیدریت را نشان می دهد. بر اساس نتایج این مطالعه در چاه 49 میانگین تخلخل کلی حاصل از نمودار نوترون-چگالی و در چاه 51 میانگین تخلخل کلی نمودارهای نوترون-صوتی و صوتی با میانگین تخلخل کلی مغزه همخوانی و ارتباط نزدیکتری دارد و مشخص گردید که میزان تخلخل موثر متوسط سازند آسماری نیز در چاه های ذکر شده به ترتیب برابر 6/96 و 6/31 درصد و دارای اشباع شدگی آب نسبتا بالایی می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، کیفیت این مخزن در مجموع، متوسط و در فواصل عمقی ماسه سنگی از کیفیت بهتر و در نتیجه امکان عملیات تولید نفت بهتری برخوردار است.

نویسندگان

سید محمدرضا گلزاریان

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی بخشاکتشاف نفت، دانشگاه یزد

امین حسین مرشدی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی بخشاکتشاف نفت، دانشگاه یزد

فرهادمحمد تراب

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی بخشاکتشاف نفت، دانشگاه یزد

احمد قربانی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی بخشاکتشاف نفت، دانشگاه یزد