آقای دکتر مرتضی قارونی نیک

Dr. Morteza Gharooni Nik

استادیار، دانشکده‌ی مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176245)

43
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی