ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر سبحان طیبی

Doctor Sobhan Tayebi

مدرس دانشگاه

محور تخصصی:حقوق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (25776)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سبحان طیبی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

مقالات بین المللی خارج از کشور سبحان طیبی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Sobhan Tayebi; Zeinab Mazinanian,Environmental Impact of Climate Change on National Security, CIFILE Journal of International Law (CJIL), Volume 2, Issue 1, winter 2020
2S. Tayebi , H. Mohammadi , A. Shamsipoor , S. Tayebi , S. A. Alavi , S. Hoseinioun, "Analysis of land surface temperature trend and climate resilience challenges in Tehran", International Journal of Environmental Science and Technology, (2019), Vol 16, No 12: 8585-8594دریافت فایل PDF مقاله
3S. Tayebi , S. F. Moosavi , S. A. Poorhashemi, "International interaction and global peace in light of international convergence: a strategy to achieve environmental diplomacy", International Journal of Environmental Science and Technology, (2017), Vol 14, No 7: 1573-1582دریافت فایل PDF مقاله
4Sobhan Tayebi , Seyed Fazlollah Moosavi , Seyed Abbas Poorhashemi, "Environmental Diplomacy: A Framework for Growth of International Interaction and Cooperation for Achievement of Global Peace", Journal of Politics and Law, (2016), Vol 9, No 9: 150دریافت فایل PDF مقاله
5S Tayebi, SF Moosavi, SA Poorhashemi, Environmental Diplomacy In The Light Of International Convergence: An Effective Approach Towards International Interaction And Sustainable Peace, Kasmera Journal, 43 (2) 31
6Taghavi.l, Tayebi. S, Porkareh,M,H,Air Pollution and legal mechanisms, to deal with its problem at the national and international levels,2013, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 4 (10): 2877-2883دریافت فایل PDF مقاله

مقالات سبحان طیبی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهداتفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف1398
2دریافت فایل PDF مقالهنمامیان، پیمان و سبحان طیبی،معاهدات بین المللی ضدتروریسم و اعمال تروریستی نیرو های مسلح در درگیری مسلحانه،دوفصلنامه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری،291391
3دریافت فایل PDF مقالهتقوی لعبت، طیبی صفیه، طیبی سبحان، کریمیان بهرام. تحلیل اقلیم دیرینه بخش شمالی تالاب گاوخونی با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی. اکوبیولوژی تالاب. ۱۳۹۲; ۵ (۲)1392
4دریافت فایل PDF مقالهپورهاشمی،عباس و پیمان نمامیان و سبحان طیبی، جرم انگاری تروریسم زیست محیطی؛چالش ها،هنجارها و راهبردها، فصلنامه علوم تکنولوژی،دوره 17، شماره 1، 13941394
5طیبی، سبحان و سید فضل اله موسوی و سید عباس پورهاشمی، دیپلماسی محیط زیست؛ چارچوب راهبردی برای تعاملات بین المللی و صلح جهانی،فصلنامه علوم تکنولوژی،انتشار آنلاین 13971397
6دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان، دیپلماسی پایدار؛راهبردی موثر برای درک مذاکرات بین المللی زیست محیطی، فصلنامه راهبرد تشخیص مصلحت نظام،سال پنجم شماره21،13951395
7دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و شیرین شیرازیان، صلح و دیپلماسی محیط زیست در نظام آموزش عالی، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول شمار23، 13961396
8دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و سیدعباس پورهاشمی، مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین المللی محیط زیست، فصلنامه تحقیقات حقوقی و کیفری، شماره32 تابستان 13961396
9دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و لعبت تقوی، چالش های جهانی حقوق بین الملل محیط زیست؛ تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی، فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس، دوره 3، شماره 11، پاییز 13911391
10دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و علیرضا شکربیگی، مبارزه با تروریسم؛تدبیری بین المللی، راهبردی جهانی، فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس، دوره 2، شماره 6، تابستان 13901390
11دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و لعبت تقوی و فرهاد دبیری، عدالت و حاکمیت راهبردهای اساسی نیل به پایداری محیط زیست(نگاه حقوقی ریو+20 به توسعه پایدار)، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره24، 13921392
12دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و سیدعباس پورهاشمی و شیما نادری، دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره31 تابستان13931393
13دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و پیمان نمامیان، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس،دوره 3، شماره 9، بهار 13911393
14دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و علی یارارشدی، بررسی رژیم حقوقی دریاچه خزر با تاکید بر مواضع حقوقی دول ساحلی، فصلنامه عدالت آرا، شماره6 و 7، 13851385
15طیبی، سبحان و پیمان نمامیان، بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تابستان و پاییز 1385 - شماره 4 و 51385
16دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و پیمان نمامیان، کنوانسیون 2000 پالرمو در بوته تحلیل با نگاهی به قانون پولشویی انگلستان و سوییس، مجله دادرسی، شماره69،13871387
17طیبی، سبحان ومهری فضلعلی سرکانی، ، طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی، فصلنامه انسان و محیط زیست، انتشار آنلاین آبان1397.1397
18طیبی، سبحان و نیلوفر نژاد اسمعیل، تبیین چارچوب خطرو مسولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست،فصلنامه انسان و محیط زیست، انتشار آنلاین آبان1397.1397
19طیبی، سبحان و شیرین شیرازیان و هدیه سادات میرترابی، تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی، فصلنامه علوم تکنولوژی، 13991399
20دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و پیمان نمامیان و سجاد طیبی،سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری،فصلنامه علوم و فناوری فضایی،شماره1 پیاپی38، 1398.1398
21دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و مهناز ضرابی، دیپلماسی محیط زیست و تغییرات اقلیمی؛ راهبردی سازنده و رهیافتی کاهنده،فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره47، 13971397
22دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و سیدعباس پورهاشمی و هادی طالع خرسند،طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست؛ راهبردها و رهیافت ها، فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره15 شماره2 پیاپی 58، 13971397
23دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و سروش ماهوتچیان، تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی، فصلنامه مطالعات بین المللی،دوره16 شماره3، پیاپی631398
24طیبی، سبحان و هدیه سادات میرترابی، تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملی و بین المللی،فصلنامه پژوهش های حقوقی شهردانش، دوره ۱۸, شماره ۳۸، 13981398
25دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و سعید شعبانی، واکاوی ابعاد تغییر موقعیت چین در حقوق سرمایگذاری بین المللی، فصلنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال اول بهمن 1398 شماره 71398
26دریافت فایل PDF مقالهطیبی، سبحان و علی زارع و شیما نادری، دیپلماسی محیط زیست در پرتو هم گرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین الملل توسعه پایدار ،فصلنامه علوم و تکنولوژی، دوره 21، شماره 9 - شماره پیاپی 88، پاییز 13981398

تالیفات سبحان طیبی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابآینده حقوق بین الملل محیط زیست در عصر جهانی شدنمرکز ملی جهانی شدن نهاد ریاست جمهوری1393فارسی
2کتابمقدمه ای بر حقوق بین الملل محیط زیستانتشارات حقوقی میزان1393فارسی
3کتابجرایم علیه طبیعت(جرائم زیست محیطی)انتشارات حقوقی مجد1394فارسی
4کتابحفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه(چشم اندازی برای توسعه پایدار)انتشارات حقوقی مجد1394فارسی
5کتابدرآمدی بر حقوق بین الملل محیط زیست؛راهبردها و رهیافت ها(مجموعه مقالات)انتشارات حقوقی مجد1394فارسی
6کتابمحیط زیست جهانی و حقوق بین المللانتشارات حقوقی مجد1394فارسی
7کتابرهیافت های نوین در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مجموعه مقالات)انتشارات حقوقی خرسندی1395فارسی
8کتاباصول حقوق عمومیانتشارات حقوقی مجد1395فارسی
9کتابمتون تخصصی حقوقی(حقوق محیط زیست)انتشارات حقوقی مجد1395انگلیسی
10کتابدیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه پایدار(مجموعه آراء و نظریات)انتشارات حقوقی مجد1395فارسی
11کتابدیپلماسی محیط زیست در پرتو مذاکرات و تصمیم سازی های بین المللیانتشارات حقوقی مجد1396فارسی
12کتابدیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانیانتشارات حقوقی خرسندی1396فارسی
13کتابدیپلماسی سازمان های مردم نهاد؛تاثیرسازمان های مردم نهاد بر مذاکرات بین المللی زیست محیطیانتشارات حقوقی خرسندی1396فارسی
14کتابمطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در حقوق ایران و فرانسهانتشارات حقوقی مجد1396فارسی
15کتابتاسیس و جانشینی دولت هاانتشارات حقوقی مجد1397فارسی
16کتابمقدمه ای بر حقوق انرژیانتشارات حقوقی خرسندی1398فارسی
17کتابمقدمه ای بر مسئوولیت بین المللی خسارات زیست محیطیانتشارات حقوقی خرسندی1398فارسی
18کتابفنون سخنوری و دفاع در محاکم قضایی قضاییانتشارات حقوقی چراغ دانش1398فارسی
19کتابدیپلماسی محیط زیست مذاکرات موثرتر بر موافقتنامه‌های جهانیانتشارات حقوقی میزان1395فارسی
20طرح پژوهشیطرح تحقیقاتی حقوق محیط زیست و جهانی شدنمرکز ملی مطالعات جهانی شدن نهاد ریاست جمهوری1393فارسی
21طرح پژوهشیبررسی و تبیین خلاء های انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایرانمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام1394فارسی
22طرح پژوهشیگزارش ارائه فهرستی از مسائل الویت دار در حوزه های مختلف سیاست گذاری عمومی در ایران(سیاستگذاری حقوقی و قضاییمرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری1395فارسی
23کتابمجموعه شعر جای موجانتشارات مایا1397فارسی
24کتابمجموعه شعر آشوب تر از ماهانتشارات مایا1398فارسی

سوابق استادی سبحان طیبی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1

تحصیلات تخصصی سبحان طیبی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت راهبردی کسب و کار DBA
دکتری حرفه ای1397-1398
2مدیریت اجرایی MBA
کارشناسی ارشد1396-1397
3حقوق محیط زیستدکتری حرفه ای1391-1395
4حقوق بین المللکارشناسی ارشد1385-1387
5حقوقکارشناسی1380-1383
تاریخ ایجاد رزومه: 15 دی 1392 - تعداد مشاهده 860 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سبحان طیبی

تماس با سبحان طیبی

آدرس ایمیل: sobhantayebi@yahoo.com
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه سبحان طیبی

علایق شخصی

  • حقوق بین الملل محیط زیست
  • حقوق دریاها
  • حقوق معاهدات بین المللی زیست محیطی
پشتیبانی