آقای دکتر سبحان طیبی

Dr. Sobhan Tayebi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (25776)

38
49
24
5
6

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مقدمه ای بر حقوق انرژی (انتشارات حقوقی خرسندی) - 1398 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر مسئوولیت بین المللی خسارات زیست محیطی (انتشارات حقوقی خرسندی) - 1398 - فارسی
 • کتاب فنون سخنوری و دفاع در محاکم قضایی قضایی (انتشارات حقوقی چراغ دانش) - 1398 - فارسی
 • کتاب مجموعه شعر آشوب تر از ماه (انتشارات مایا) - 1398 - فارسی
 • کتاب تاسیس و جانشینی دولت ها (انتشارات حقوقی مجد) - 1397 - فارسی
 • کتاب مجموعه شعر جای موج (انتشارات مایا) - 1397 - فارسی
 • کتاب دیپلماسی محیط زیست در پرتو مذاکرات و تصمیم سازی های بین المللی (انتشارات حقوقی مجد) - 1396 - فارسی
 • کتاب دیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی (انتشارات حقوقی خرسندی) - 1396 - فارسی
 • کتاب دیپلماسی سازمان های مردم نهاد؛تاثیرسازمان های مردم نهاد بر مذاکرات بین المللی زیست محیطی (انتشارات حقوقی خرسندی) - 1396 - فارسی
 • کتاب مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در حقوق ایران و فرانسه (انتشارات حقوقی مجد) - 1396 - فارسی
 • کتاب رهیافت های نوین در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مجموعه مقالات) (انتشارات حقوقی خرسندی) - 1395 - فارسی
 • کتاب اصول حقوق عمومی (انتشارات حقوقی مجد) - 1395 - فارسی
 • کتاب متون تخصصی حقوقی(حقوق محیط زیست) (انتشارات حقوقی مجد) - 1395 - انگلیسی
 • کتاب دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه پایدار(مجموعه آراء و نظریات) (انتشارات حقوقی مجد) - 1395 - فارسی
 • کتاب دیپلماسی محیط زیست مذاکرات موثرتر بر موافقتنامه‌های جهانی (انتشارات حقوقی میزان) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی گزارش ارائه فهرستی از مسائل الویت دار در حوزه های مختلف سیاست گذاری عمومی در ایران(سیاستگذاری حقوقی و قضایی (مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری) - 1395 - فارسی
 • کتاب جرایم علیه طبیعت(جرائم زیست محیطی) (انتشارات حقوقی مجد) - 1394 - فارسی
 • کتاب حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه(چشم اندازی برای توسعه پایدار) (انتشارات حقوقی مجد) - 1394 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر حقوق بین الملل محیط زیست؛راهبردها و رهیافت ها(مجموعه مقالات) (انتشارات حقوقی مجد) - 1394 - فارسی
 • کتاب محیط زیست جهانی و حقوق بین الملل (انتشارات حقوقی مجد) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی و تبیین خلاء های انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) - 1394 - فارسی
 • کتاب آینده حقوق بین الملل محیط زیست در عصر جهانی شدن (مرکز ملی جهانی شدن نهاد ریاست جمهوری) - 1393 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل محیط زیست (انتشارات حقوقی میزان) - 1393 - فارسی
 • طرح پژوهشی طرح تحقیقاتی حقوق محیط زیست و جهانی شدن (مرکز ملی مطالعات جهانی شدن نهاد ریاست جمهوری) - 1393 - فارسی

تحصیلات تخصصی