ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر غلامرضا نوروزی

Dr. Gholamreza Nowrouzi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310784)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا نوروزی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات غلامرضا نوروزی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهCRUSTAL VELOCITY STRUCTURE IN NORTH-EAST OF IRAN, USING ITERATIVE TIME-DOMAIN DECONVOLUTION RECEIVER FUNCTIONSپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
2دریافت فایل PDF مقالهTHE CRUSTAL VALUE OF ATTENUATION IN THE NORTHEAST OF IRANپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار لرزه ای پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرزه هادهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نقشه های مغناطیس هوائی به منظور تعیین مکانیسم غالب گسلهای لرزه زانهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین نواحی امید بخش معدنی مس منطقه ماهیرود با استفاده از روش FAHP در محیط GISاولین همایش ملی مس1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدلسازی وارون دادههای ژئوفیزیکی IP وRs ،Mاولین همایش ملی مس1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای هندسی کانسار درح با اعمال فیلترهای مختلف مغناطیسی وتخمین عمق آن به روش زاویه تیلتاولین همایش ملی مس1390
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری و مدلسازی دادههای ژئوالکتریک RS و IP اندیس معدنی مس شاه سلیمان علیاولین همایش ملی مس1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی آنومالی مس تیغ نوآب با استفاده از مدلسازی معکوس دادههای مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القاییاولین همایش ملی مس1390
10دریافت فایل PDF مقالهبارزسازی مناطق دگرسانی هیدروترمال مرتبط با کانی سازیهای مس در چهارگوش سرچاه شور (جنوب غرب بیرجند) با استفاده از تصاویر استراولین همایش ملی مس1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جامع ریسک سد فرخی قائناولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکتشافی پتانسیل های معدنی مس و آهن ورقه 1:100000 ماهرود با استفاده از پردازش تصویر داده های سنجش از دورپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی مس با استفاده از روش آنالیز ویژگی در اطراف قاپاخ تپه از توابع شهرستان هشترودپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعات مغناطیس زمینی در منطقه اکتشافی رباط پشت بادام، استان یزدپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق امید بخش معذنی با استفاده از روش آمار چنذ متغیره در منطقه گرازان- قاینچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهتفسیر داده های ژئوفیسیک هوایی در منطقه آلوتچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی انذیس معذنی علی بیگ بردسکن با استفاده از روش مغناطیس سنجیچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی در گستره شهرستان بشرویه (خاور ایران)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زونهای دگرسانی با استفاده از داده های استر در منطقه قائنشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین آنومالی مغناطیسی محلی درمحدوده درح با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
21دریافت فایل PDF مقالهاکتشاف طلای تیپ کوهزایی با استفاده ازتلفیق لایه های اطلاعاتی درمحیط GIS منطقه سقز - آلوتسی امین گردهمایی علوم زمین1390
22دریافت فایل PDF مقالهنقش ژئوفیزیک دراکتشاف اسکارن های مسسی امین گردهمایی علوم زمین1390
23دریافت فایل PDF مقالهتخمین مرز آنومالی های میدان پتانسیل با استفاده ازمشتقات قائم سیگنال تحلیلیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
24دریافت فایل PDF مقالهافت سطح آب زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت درمیانسی امین گردهمایی علوم زمین1390
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانی های رسی و اکسیدهای آهن با استفاده ازروشهای دورسنجی درجنوب بیرجندهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های مورفوتکتونیک جهت ارزیابی فعالیت گسل فردوس(شرق ایران)پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
27دریافت فایل PDF مقالهاندیس معدنی همیچ RS و IP تحلیل آماری ومدلسازی داد ههای ژئوفیزیکینخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کانی سازی مس و طلا در عمق در اکتشافات تفصیلی منطقه آه ندار حاج الیاس در جنوب بیرجندنخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی آنومال یهای آهن محدوده مروست در جنوب استان یزد با استفاده از مغناطیس زمینی به روش کاهش به قطب و رو شهای ادامه فراسو و فروسونخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهزمین شناسی اقتصادی با نگرشی ویژه بر پتانسی لهای فلزی در محدود هی بیشهنخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهپی گیری آنومالی های مغناطیسی هوائی در جنوب بصیران با استفاده از تحلیل داد ههای مغناطیس زمینی به روش ادامه فراسو و فروسو و سیگنال تحلیلینخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه و مخزن سد زیرزمینی بشیرانهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زیر سطحی مخزن و ساختگاه سد زیرزمینی بشیران با استفاده از روش مقاومت ویژههفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعات دور سنجی جهت شناسایی نواحی آلتراسیون مرتبط با ذخایر معدنی بر روی نقشه 1:100000 شارقنج با استفاده از داده های سنجنده +ETMکنفرانس ملی علوم معدنی1393
35دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل زمین آماری داده ها به منظور استفاده از نتایج واریوگرافی در تهیه و تعبیر و تفسیر نقشه های ژئومغناطیسکنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد1394
36دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گسلهای پنهان با بررسی خطوارههای مغناطیسی در چهارگوش بیرجنداولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هندسه آبخوان دشت شیرکاب خراسان جنوبی با استفاده از اندازه گیری های ژیوفیزیکی مقاومت ویژهنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهسنگ های قیمتی افغانستان، پتانسیلی ارزشمند برای حضور موفق سرمایه گزاران و متخصصیناولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی1396
39دریافت فایل PDF مقالهبارزسازی اکسیدآهن مرتبط با کانی زایی با استفاده از لندست 8 در برگه یکصدهزارم کودکاندهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397
40دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل مولفه های انتخابی در شناسایی دگرسانی های گرمابی مس-طلای پورفیری و اپی ترمال، برگه یکصدهزار کودکان، بیرجند، ایراندهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدروژئولوژیکی و زمین شناسی ساختارهای زیرسطحی دشت فردوس با تاکید بر محدوده قنات بلدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398

مقالات غلامرضا نوروزی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 3 آذر 1400 - تعداد مشاهده 5 بار

نمودار سالانه مقالات غلامرضا نوروزی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با غلامرضا نوروزی

استان: خراسان جنوبی شهر: بیرجند

به اشتراک گذاری صفحه غلامرضا نوروزی

کلیدواژه های مهم در مقالات غلامرضا نوروزی

پشتیبانی