آقای دکتر احمد آریافر

Dr. Ahmad Aryafar

استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8140)

76
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی