آقای دکتر محمد عطایی

Dr. Mohammad Ataei

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177433)

169
61
70
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی