فصلنامه روابط خاک و گیاه

Soil and Plant Interactions

پیرو نامه شماره ۲۹۱۲۸/۱۸/۳/ مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۱۴ مدیرکل محترم دفتر سیاست­‌گذاری و برنامه­‌ریزی امور پژوهشی وزارت عتف، نشریه علمی-پژوهشی "علوم و فنون کشت‌­های گلخانه‌­ای" به نشریه جدید "روابط خاک و گیاه (Soil and Plant Interactions)" تغییرنام یافته است.

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"
زمینه های پذیرش و انتشار مقالات پژوهشی در مجله روابط خاک و گیاه شامل موارد زیر می‌باشد:

روابط آب و گیاه
فراهمی آب و عناصر غذایی خاک برای گیاه
فرایندهای فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر
برهم­کنش ­ها، ذخایر و جریان ­های زیستی در ریزوسفر
ریزجانداران ریزوسفری محرک رشد گیاه
برهم­کنش ­­های مولکولی گیاه- میکروب در ریزوسفر
اثر پرایمینگ ریزوسفر تحت تاثیر ویژگی ­های خاک و گیاه
ترسیب (تثبیت) کربن و ساختمان خاک در ناحیه ریشه و ریزوسفر
اثر ریشه گیاهان بر ویژگی ­ها و فرایندهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی خاک
بیوژئوشیمی آلاینده ­ها در سیستم خاک- گیاه
رشد گیاهان در شرایط تنش
مدل­سازی روابط آب- خاک- گیاه و جذب آب توسط ریشه
ارتباط سلامت خاک با برهم­کنش ­های خاک- گیاه
نقش ویژگی­ های کارکردی گیاه و خاک در تعدیل آثار تغییر اقلیم
روابط خاک (بستر رشد) و گیاه در کشت­ های گلخانه ­ای

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات