خانم دکتر مهری دیناروند

Dr. Mehri Dinarvand

دانشیار زیست‌ شناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان بخش تحقیقات جنگلها و مراتع

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474178)

19
47
19
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی