آقای دکتر علی عبادی

Dr. Ali Ebadi

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386467)

165
55
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی