آقای دکتر محمود قاسم نژاد

Dr. Mahmood Ghasemnezhad

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306809)

90
87
5
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی