فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly)

پس از انتشار دهمین شماره فصلنامه "دانش پیشگیری و مدیریت بحران " ، این فصلنامه موفق به کسب رتبه علمی - ترویجی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گردید.

به همین جهت از اندیشمندان ، اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت می گردد نتایج تحقیقات و یافته های مطالعاتی خود را در قالب مقاله با رویکرد علمی- ترویجی براساس محورهای اصلی چرخه مدیریت بحران های شهری (پیشگیری، آمادگی ، مقابله، بازسازی و بازتوانی) به دفتر فصلنامه ارسال نمایید.
بدیهی است پس از طی مراحل ارزیابی و داوری، در صورت تایید نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

محورهای کلی:

مفهوم شناسی و چیستی بحران

 • ارایه یافته‌های شناختی از چگونگی مدیریت بحران حوادث طبیعی از سوی دیگر کشورها
 • نحوه استفاده از تجربیات سایر کشورها در مدیریت بحران
 • بکارگیری فناوری‌های نوین در کاهش خسارات وارده در حوادث طبیعی
 • تبیین راهبردها و تاکتیک‌ها در حوزه مدیریت بحران
 • تبیین اهمیت رویکرد اجتماعی و فرهنگی در حوزه مدیریت بحران
 • راهبردها و تاکتیکهای مدیریت بحران
 •   پیشگیری
 • آمادگی و عملیات
 • مقابله
 • بازسازی و بازتوانی

   

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات