آقای دکتر اکبر قاضی فرد

Dr. Akbar Ghazifard

Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309300)

88
9
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی